Archive | 08/07/2012

Câu chuyện Chủ nhật: Đâu là khách quan, đâu là biện chứng, thưa ông Nguyễn Phú Trọng?

Câu chuyện Chủ nhật: Đâu là khách quan, đâu là biện chứng, thưa ông Nguyễn Phú Trọng?

Phạm Thành

 .

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2012 trong vai đại biểu của dân TBT Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trả lời nhiều câu hỏi của dân bằng một  thực tế:  Hư hỏng, tham nhũng, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có, và định hướng song phải có cái nhìn khách quan, biện chứng để không mất phương hướng  và   thấy tiêu cực không phải để bi quan, mất niềm tin. (nhiều báo lề phải đăng bài này. Ảnh: nguồn: báo Thanh Niên)

Vậy đâu là  cái nhìn khách quan, đâu là  cái nhìn biện chứng? và như thế nào là không bi quan, như thế nào là  không mất lòng tin? Tiếp tục đọc

This entry was posted on 08/07/2012, in Báo chí.