Thư gửi bạn đọc ngày 14/7/12

Thư gửi bạn đọc ngày 14/7/12

.

NTT blog một lần nữa đề nghị bạn đọc khi gửi phản hồi không chửi bới tục tĩu, không kích động bạo lực.

Mong các bạn ủng hộ. Xin cám ơn.

NTT