Chùm ảnh biểu tình 22/07/2012

Chùm ảnh biểu tình 22/07/2012

.

Hôm qua mới sửa được cái máy ảnh cọc cạch, chuyên môn lại không có nhưng cứ đưa lên đây để mọi người cùng xem coi như là kỷ niệm: