Hãy dậy mà đi!

Hãy dậy mà đi!

.

Giặc không còn ở đâu xa
Mà đã đến thềm nhà ta đó,
Nghênh ngang hùng hổ
Uốn lưỡi cú diều.
Ôi! Đất nước mà ta mến yêu
Một lần nữa lại đương đầu thử thách,
Tổ tiên dặn phải giữ từng thước đất
Trong tâm can con cháu vẫn ghi.
Dậy mà đi! Dậy mà đi!
Lòng dân là thành đồng vách sắt
Là chiến lũy để ngăn quân giặc.
Giặc không còn ở đâu xa
Mà đã đến ngay trước thềm nhà,
Ôi Tổ quốc! Ta đã nghe lời réo gọi
Không một phút chần chừ
Không một giây chờ đợi
Hãy dậy mà đi!

HUỲNH VĂN ÚC
Tác giả gửi cho NTT blog