Đơn tố cáo hành vi cản trở quyền biểu tình

Đơn tố cáo hành vi cản trở quyền biểu tình

.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== oOo=========

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2012

ĐƠN TỐ CÁO

(ngỏ)

(về hành vi cản trở quyền biểu tình)

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang

Tôi là Nguyễn Tường Thụy

Cựu chiến binh – Công dân Việt nam

Nay làm đơn tố cáo gửi đến Chủ tịch như sau:

Thưa Chủ tịch,

Hiến pháp nước CHXHCNVN, điều 69 ghi:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

Thế mà tối hôm qua 28/7/2012 có một nhóm người đến nhà tôi vận động không đi biểu tình.

Mở rộng ra, tôi được biết không chỉ riêng mình tôi mà còn có nhiều người cũng bị các nhóm người đến vận động không đi biểu tình.

Ngược lại thời gian, từ một năm nay, tôi và nhiều người cũng đã nhiều lần bị vận động như thế.

Nhiều người biểu tình bị bắt bớ, đánh đập, bị xúc phạn danh dự.

Trong khi vận động, họ nêu nhiều lý do, trong đó có lý do là chưa có luật biểu tình nên không được biểu tình. Về việc này, tôi trình bày tóm tắt quan điểm của mình như sau:

Điều 4 của Hiến pháp ghi nhận “Đảng Cộng sản Việt Nam … là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Thế nhưng cho tới nay, trong hệ thống pháp luật của nước ta chưa có luật về sự lãnh đạo của Đảng. Mặc dù vậy, Đảng đã hết sức nhạy bén, vẫn thể hiện vai trò lãnh đạo của mình chứ không chờ luật ra đời. Kể cả khi các bản hiến pháp trước không ghi điều này, Đảng vẫn cứ thể hiện vai trò lãnh đạo để dẫn dắt cách mạng Việt nam liên tiếp “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Tương tự, quyền biểu tình của công dân khi chưa hoặc đã được luật hóa không ai có thể tước bỏ được.

Vì thế, những hành vi vận động, bắt bớ, đánh đập người biểu tình, nói chung là cản trở thực hiện quyền biểu tình của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận là vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp nước CHXHCNVN.

Một quốc gia văn minh trước hết phải có tinh thần thượng tôn pháp luật.

Tuy nhiên, những người trực tiếp làm việc này chỉ là thừa hành, họ không là đối tượng tố cáo trong đơn này. Họ chấp hành mệnh lệnh hoặc sự chỉ đạo của một nhóm người nào đó.

Nguy hại hơn khi thực chất những cuộc xuống đường lại là biểu tình yêu nước, đòi toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước, phản đối hành vi gây hấn của ngoại bang. Việc cản trở biểu tình yêu nước sẽ làm thui chột tinh thần yêu nước của dân tộc được hun đúc từ bốn nghìn năm nay, trước mắt làm nhụt ý chí của nhân dân khi nước ta đang đứng trước khả năng phải đối đầu với một cuộc chiến tranh xâm lược.

Vì những lẽ trên, tôi đề nghị Chủ tịch nước ra lệnh điều tra để tìm ra những người chủ trương cản trở thực hiện quyền công dân để xử lý, đồng thời bổ sung vào Bộ luật hình sự tội “cản trở quyền công dân”

Tôi viết đơn tố cáo này dưới hình thức ngỏ vì kinh nghiệm cho tôi biết, đơn từ dưới mọi hình thức khác không đến tay Chủ tịch được, không bao giờ được trả lời. Tôi hy vọng may ra bỗng nhiên Chủ tịch đọc được trên mạng.

Tôi chọn Chủ tịch nước để gửi lá đơn này vì trong khi hoang mang, mất phương hướng, Chủ tịch là nơi tôi còn có thể gửi gắm lòng tin.

Kính chúc Chủ tịch sức khỏe.

Trân trọng

Nguyễn Tường Thụy.