Hoan nghênh nhân sĩ, trí thức Sài Gòn.

Hoan nghênh nhân sĩ, trí thức Sài Gòn.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

Gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động nhằm thôn tính Biển Đông và đã có những bước đi hết sức nguy hiểm xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Trước tình hình đó, những người yêu nước ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn đã xuống đường với 5 cuộc biểu tình phản đối sự gây hấn của Trung Quốc. Tuy nhiên, những cuộc biểu tình đó đã không được chính quyền ủng hộ, có cuộc bị đàn áp, ngoài ra có cuộc không thể nổ ra được.

Không thể ngồi yên chờ Đảng và Nhà nước lo, để khẳng định tính chính danh của việc biểu tình phản đối Trung Quốc, 42 nhân sĩ trí thức Sài Gòn đã đề nghị “Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần có chủ trương để cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn thể thành viên trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã hội khác đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành để nói lên ý chí của nhân dân thành phố chống âm mưu bành trướng, xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc …”

Tính trước đến khả năng lời đề nghị chính đáng này không được đáp ứng, các nhân sĩ, trí thức tuyên bố trong trường hợp này sẽ “tự đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành, thể hiện quyết tâm của nhân dân thành phố, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta”.

Như vậy, nếu cuộc biểu tình ở Sài Gòn tới đây sẽ nổ ra theo trường hợp thứ hai (khả năng này gần như chắc chắn), ta sẽ thấy những người đứng ra vận động biểu tình chẳng phải là thế lực thù địch nào cả. Họ là những người yêu nước và đã từng tham gia phong trào đấu tranh thống nhất đất nước trước 1975; từng giữ những cương vị trong bộ máy Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng.

Điều này cho thấy, các vị này không phải là những người mượn danh yêu nước. Họ đã thể hiện tinh thần yêu nước của mình bằng những hành động yêu nước ngay từ thời còn trai trẻ. Việc tổ chức biểu tình của họ không thể nói là nhằm kích động, xúi giục người khác, và chắc hẳn, những người tham gia vào cuộc biểu tình không thể gọi là bị kích động, xúi giục được.

Xin hoan nghênh và bày tỏ lòng khâm phục đối với các nhân sĩ, trí thức yêu nước Sài Gòn.

31/7/2012

NTT