Archive | 02/08/2012

Thư công dân gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thư công dân gửi

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

.

Kính gởi: Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Ban Biên tập trang mạng Bauxite Việt Nam

Tôi gởi lá thư sau đây cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nếu giáo sư và Ban Biên tập cho đăng, tôi vô cùng cảm ơn. Đây hoàn toàn là suy nghĩ và nỗi niềm của cá nhân tôi với đất nước, với sự ám ảnh triền miên về một nguyên thủ quốc gia đúng nghĩa. Nếu nó chưa đúng thì cũng chỉ là một cái nhìn của một công dân trong một xu thế đa chiều.

Chúc giáo sư và Ban Biên tập luôn được nhiều sức khỏe.

Nguyễn Bùi An

Kính gởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Tiếp tục đọc

This entry was posted on 02/08/2012, in Báo chí.