Archive | 17/08/2012

Thơ Bùi Minh Quốc: LƯƠNG TRI

NTT blog: Bài thơ “Lương tri” của Bùi Minh Quốc, tác giả đã gửi vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của tướng Trần Độ (9/8), do bị thất lạc nên gửi lại.

Ông Hà Sĩ Phu cũng có cặp câu đối tặng tướng Trần Độ:

Văn võ tung hoành, trung tướng phong trần, thế sự song kiên song trọng đảm

Bắc Nam xuất nhập, đại quân tế độ, hùng binh nhất trượng, nhất đan tâm.

Nhà thơ Bùi Minh Quốc và sĩ phu yêu nước Hà Sĩ Phu hiện cùng sống ở Thành phố Đà Lạt. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 17/08/2012, in Báo chí.