Archive | 27/08/2012

BỆNH CỦA VĂN NGHỆ SỸ, TRÍ THỨC?

Không như nhiều cuộc tranh luận khác có ý kiến khá tập trung, cuộc trao đổi xung quanh vấn đề “Kẻ thù của Hai Bà Trưng” giữa tác giả Tâm Sự Y Giáo và Đào Tiến Thi cùng với các “còm sĩ” của cả hai bên xem chừng kẻ tám lạng, người nửa cân. Rồi với sự tự kiềm chế của cả hai tác giả, cuộc trao đổi tưởng như đã kết thúc không để lại tâm trạng nặng nề cho bên nào.

Điều này có lẽ xuất phát từ chỗ, dù là phía nào, có quan điểm ra sao thì cũng họ đều là những người có trách nhiệm đối với đất nước. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 27/08/2012, in Báo chí.