Archive | 03/09/2012

Ngưỡng an toàn

Ngưỡng an toàn

 Bùi Nguyên

Khi con gái đã đến tuổi trưởng thành, các bà mẹ thường dạy con rằng “tương lai của các con còn rất dài, nhiệm vụ của con bây giờ là phải học để có đủ tri thức, để nhận biết được bao nhiêu là điều hay, lẻ phải trong cuộc sống, và quan trọng nhất là từ sự học, từ sự nhận biết được những điều hay lẽ phải đó, các con có thể nhìn thấy được rất nhiều con đường dẫn đến tương lai. Trong nhiều con đường đó, cũng thông qua tri thức, các con có thể chọn riêng cho mình một con đường (dù cho con đường được chọn mang đầy tính chủ quan). Tiếp tục đọc

“Hiến pháp không phải để ban ơn cho nhân dân”

“Hiến pháp không phải để ban ơn cho nhân dân”

.
Cần phải nhận thức đúng về Hiến pháp theo nghĩa Hiến pháp không phải là thứ ban ơn của Nhà nước dành cho công dân, không phải Nhà nước cho thế nào được thế nấy.

Trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) hiện nay, người ta nhắc rất nhiều đến Hiến pháp 1946 và tư duy xây dựng luật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách thức thiết kế, thể hiện các quyền con người, quyền công dân trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta đã chứa đựng những tư tưởng tiến bộ mà cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với PGS-TS Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), xung quanh vấn đề này. Tiếp tục đọc