Archive | 15/09/2012

Thư của cụ thân sinh Đặng Bích Phượng gửi chính quyền

Thư của cụ thân sinh Đặng Bích Phượng gửi chính quyền

.

Như chúng ta đã biết, chính quyền phường Dịch Vọng căn cứ vào quyết định cảnh cáo Đặng Bích Phượng mà ngay cả bản thân chị cũng không nhìn thấy nội dung ra sao để ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục đối với chị. Không biết họ sẽ giáo dục Bích Phượng như thế nào, chị có điều gì phải giáo dục? Tội yêu nước, biểu tình chống Trung Quốc ư? Nói ra những sự thật và ý nghĩ của mình ư? Hiến pháp, pháp luật đâu rồi? Bích Phượng cần được giáo dục hay chính họ cần phải giáo dục?

Có phải đây là bước chuẩn bị cho âm mưu đưa Bích Phượng vào trại cải tạo? Họ cần nhớ bài học đưa Bùi Thị Minh Hằng đi cải tạo thất bại vẫn còn nóng hổi.

Tôi xin công bố bức thư của cụ thân sinh ra Đặng Bích Phượng gửi chính quyền phường Dịch Vọng. Cụ năm nay 90 tuổi, là lão thành cách mạng với 67 năm tuổi đảng. Không biết chính quyền phường Dịch Vọng trả lời cụ ra sao. Bức thư này sẽ được gửi đi sớm nhất: Tiếp tục đọc

Phát biểu tại hội thảo “Nhà văn và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Bn tham lun sau đây ca Nhà thơ Bùi Minh Quc ti Hi tho “Nhà văn và s nghip công nghip hóa, hin đi hóa đt nước” t chc ti Thành ph Biên Hòa tháng 1/2009. đã được đăng mt s trang mng như Hi ng văn chương, Trn Nhương, Trn Hu Dũng (Nhà thơ Bùi Minh Quc đã gi trc tiếp cho Tng biên tp báo văn ngh nhưng báo không đăng)

Phát biểu tại hội thảo “Nhà văn và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

(Sáng 08.01.2009, TP Biên Hòa, tnh Đng Nai)

BÙI MINH QUC

Tiếp tục đọc