Archive | 23/09/2012

Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt về vấn đề tự do (bài 2)

TRAO ĐỔI VỚI NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN TRẦN BẠT VỀ VẤN ĐỀ TỰ DO (BÀI 2)

Trần Mạnh Hảo

.

Trong phần “Khế ước xã hội”, trang 110, 111 cuốn “Nguyễn Trần Bạt- Cội nguồn cảm hứng”,tác giả viết : “Một người sinh ra trên hoang đảo, anh ta sẽ không có nhu cầu nhận thức về tự do, mặc dù anh ta đang có tự do.  Như thế, vấn đề trước tiên cần bàn bao giờ cũng là tự do trong mối tương quan giữa người dân và nhà nước, và tự do giữa con người với nhau trong xã hội” Tiếp tục đọc

Bàn về Tự do

Bàn về Tự do

 .

Chủ nhật nắng đẹp ngày 23 tháng 9 năm 2012, chúng tôi gồm Nhà văn Nguyễn Đình Chính, Nhà thơ Đàm Khánh Phương, Blogger Bà Đầm Xoè Phạm Thành, Bác sỹ Nguyễn Minh Đạo, Blogger Nguyễn Tường Thụy, triết gia Nguyễn Hoàng Đức, Luật sư Lê Quốc Quân và mấy quý bà, cùng nhau đi về một khu vườn quê và chúng  tôi bàn luận về tự do.

Nhà văn Nguyễn Đình Chính đặt câu hỏi: Theo các ông thế nào là tự do và làm thế nào để có tự do?

Tiếp tục đọc