Khi không có dân để lãnh đạo

Chuyn trên hành tinh Alpha

.NGUYN TƯỜNG THY

Hưng Vit là mt quốc gia bán đảo hành tinh Alpha theo chế độ quân chủ lập hiến do đảng Gama lãnh đạo. Nn kinh tế nước này chậm phát trin, công ngh mi ch làm được chiếc xe nga bng g, bánh cao su. Câc thiết b, phương tin hin đi như, ô tô, xe la, tàu thy … đu phi mang lúa, qung đi cho nước ngoài mà có.
Thc ra, vào gia thế k trước, so vi các quc gia trong khu vc thì Hưng Vit là quc gia đáng n, nhiu nước thèm thung có được “Hòn ngc cc nam” – mt thành ph buôn bán sm ut ca Hưng Vit. Ch sau khi nhà vua thc hin chính sách cai tr hc được ca mt nhà quái lun dưới Trái Đt thì nước này mới bị tt hu so vi thiên h.

Phép cai tr ca nhà vua là thc hin song song chính sách bàn tay st và bàn tay nhung. Tuy vy, chính sách này không s dng theo kiu lá mt lá trái mà rt rõ ràng, nht quán. Bàn tay nhung dùng đ vut ve, che ch, khuyến khích đám quan li, lính l hăng hái làm vic còn bàn tay st dùng đ tr dân đen. Vi chính sách này, ngai vàng ca nhà vua qua nhiu chc năm vn chưa h suy chuyn. Ơn mưa móc ca nhà vua khiến t quan đến lính đu chu ơn sâu, trung thành tuyt đi.
Đám quan li được th tha h bóc lt dân nghèo. Dân b đè nén áp bc nhiu quá, li oán thán khp nơi.
Đám lính l ngày càng tr nên kiêu binh. Chúng bo nhau “Còn vua còn mình” và yên tâm làm tt c nhng gì chúng thích mà không s b nhà vua qu pht. Có tên say máu đánh chết người vì li rt v vn là không đi nón đ t bo v tính mng ca mình trước các tia phóng x trong vũ tr, nhà vua cũng ch b tù 4 năm ly l. Quan B Hình bo, ti ngươi quá rõ ràng không b tù không xong nên không th tha bng. Ngươi c yên tâm tù mt hai năm ri quc vương s tìm cách đc xá. Ta s ch đo bn qun giáo, đi bàng đ chúng không dám đng đến ngươi. Nh v thì hàng tun ta cho gp 24 gi. Như vy, ngươi có tù cũng như là không mà li bt được mt dân.
Vì thế, chng tên nào ngán lut vua, c thích bt ai là bt, giết ai là giết. Có ai khuyên gii, phân tích đúng sai thì chúng bo: Lut vua là cái đéo gì. Lut là tao đây này.
Dân chúng thy thế, ai cũng s.
Chuyn lính l bn giết dân xy ra như cơm ba. Nhiu người b lôi vào đn hôm trước, hôm sau thy triu đình loan tin vì s ti mà t t.
Mc dù vy, s phn ng ca dân chúng ngày càng lên cao. H b quan li cướp rung vườn, không chng tr được thì ci trung ra gi đt, hy vng nhà vua s xu mt mà chùn tay. Li có m ca mt tù nhân, vì con b kết án oan nên t thiêu đ phn đi. Hôm sau, thy nói bà y tranh giành đt vi hàng xóm nên t thiêu ch không có bt bình gì vi chính sách ca nhà vua c.
Hán Quc là nước láng ging rng ln, chuyên bt nt các nước nh, nht là các quc gia có chung biên gii. Nhân khi Hưng Việt có chuyn ni b, bèn đem chiến thuyn ra chiếm đo. Dân chúng phn n kéo nhau đến kinh thành biu tình phn đi. Nhà vua s Hán Quc ni gin đem quân vào đt lin như do trước, bèn bt hết dân biu tình nht li.
T khi lp quc, Hưng Việt chưa bao gi ri ren như thế.
Mt hôm vua ng triu, hi các quan:
–    Tình hình đt nước bây gi lòng dân không yên, biu tình khp nơi, dân chúng bày ra rt nhiu cách đ phn đi Hoàng gia. Bây gi làm thế nào?
Quan B Hình thưa:
–    Tâu bệ hạ, người ta có câu “bc như dân”. Nh ơn đi mi ca nhà vua, mt b phn không nh đã có cơm ăn, áo mc. Nhưng chúng có bao gi tha mãn. Được ăn no ri li còn đòi dân ch vi t do. T do cái con c cc.
Biết l li, quan B Hình thè lưỡi, ri t bt ming li, v vào mình my cái, mt tái mét lo b ti khi quân. Ông này xut thân t đám giang h, được vua chiêu d v trông coi vic hình trong triu nên nói năng không tránh khi l mãng nhưng được cái nhit tình hăng hái nên nhà vua vn tin dùng.
Nhà vua đang mi lo chuyn ln nên không chp. Mt khác, vua cũng là đng minh quân nên hiu quan li ăn nói quá trn cũng do được nuông chiu quá mà ra nên không n qu trách.
Nhà vua băn khoăn:
–    Nhưng my năm nay, quân lính đánh chết dân, các khanh cướp bóc ca dân nhiu quá, trm s lòng dân căm phn mà ni lon,
Quan B Hình trấn an vua:
–    Muôn tâu, phép tr dân phi cng rn, không được mm lòng. Va qua, ta có làm chết vài chc mng cũng chng qua do sơ sut c. Khi thn cho lính tráng bt k phm ti vào đn, đa thì t nhiên biu hin sc khe không bình thường, đng kh vào là lăn ra chết, có đa chết là do súng cướp cò, có đa trng ti, s quá nên t t. B h cai tr dân mà mi lòng thì ngai vàng sao có th muôn thu được. Ta li có lc lượng chuyên chính mang tên nhân dân, s gì. Hán Quc là nước ln, li chung lý tưởng vi ta. My hòn đo bé to chng qua ch là my bãi chim a, bn có trót ly thi ta có thit hi gì. Chng qua dân chúng li dng vic y mà làm ra to chuyn. Vic nhà vua cho bt nht so vi cách làm ca Hán Quc là quá nh. Trước đây, bn đem c đi bác, xe tăng dp biu tình, cán nát hàng nghìn tên ni lon thì đã có sao đâu. Va ri, bn thu hi đt, dân nghe thế lc thù đch xúi gic, ra phn đi, bn còn mang xe lu cán nát, đu óc be bét, chân tay đt ri tng mu thì dân chúng làm gì được. Ta cư x vi dân như thế là nhân đo lm ri.
Quan cơ mt vin thưa:
–    Vic dân chúng đòi hi là do mc âm mưu din biến hòa bình. Trước đây chúng có biết dân ch vi t do là cái gì đâu. Nước Chế t khi b ta đánh bi vn còn hn lm. Hi thua chy, chúng tuyên bc này không đánh được ta thì chúng s đi khi thế h chúng ta đã ra đi hết s ra tay, không đánh cũng thng. Bây gi thì thế h nòng ct toàn sinh sau chiến tranh c, chúng nghĩ khác chúng ta lm. Còn my tay cu chiến binh đa nào còn sng thì cũng đã già nua, đánh đm gì.
Nhà vua lo lng:
–    Tình hình như vy là quá bt n. Không th tiếp tc cách cai tr cũ được. Các khanh tính sao?
Quan cơ mt vin hiến kế:
–    Thn trm nghĩ, nếu dân không thích cho nhà vua cai tr thì cho chúng t do đ vua khi mang tiếng áp bc dân. Trước hết là phân loi dân, ly mt na ít lòng d vi nhà vua nht cho chúng v phía Namxem không có nhà vua cai tr thì chúng nó sng như thế nào. Na còn li cho vi nhà vua. Dân chúng phía Nam ai mt lòng vi vua thì cũng cho ra Bc. Dưới s tr vì ca nhà vua, li được các quan li toàn tiến sĩ c nhân thm nhun ch nghĩa đi đng, tc là toàn đnh cao trí tu giúp vic, bn bt đng chính kiến không còn, lo gì mà nước ta không hùng mnh. Còn bn thích t do chc ch cùng lm được mt năm là chúng s chán. Bn chúng dân đen, rt quân ngu si, ít hc, không có vua chúng tìm đâu ra ánh sáng. Chng chóng thì chy chúng li quay v xin được nhà vua chăn dt mà thôi. Lúc y có cho ko thì chúng cũng không dám ho he đòi t do dân ch na.
Vua cho là phi, đng ý chia đt nước làm hai min. Ngài cho 43 triu dân t nguyn xung phía Nam, la 43 triu li vi mình. L kỳ thay, trong s ra đi có ti hơn mt na trí thc ca đt nước. S non na trí thc còn li thì toàn là bng mua c.
My chc năm sau, chng hiu bng cách nào, Nam Hưng Việt (lúc này đã đi tên thành Nam Quc) tr thành quc gia phát trin nht khu vc. T ch ch chế to được chiếc xe nga kéo, nn kinh tế ca Nam Quc đã đi nhng bước thn kỳ. Các ngành chế to máy, ô tô, công ngh thông tin … phát trin vi tc đ phi mã, xut khu sang các nước khác trên hành tinh mi năm thu v vài chc t Alpha t. H d kiến trong 10 năm na, khi công nghip hàng không vũ tr phát trin s tính đến chuyn xut khu hàng hóa xung Trái Đt.
Còn Bc Hưng Việt, quan quân sng dư dt được my năm đu do kho bc còn tích tr được. Vua quan lính tráng sut ngày đi hát karaoke, gi đùi gái tơ, vui v lm. Không còn ai đòi dân ch vi t do, không còn ai biu tình. Cánh blogger hay bi móc cũng theo đám dân thích t do đi xung phía Namc. Tình hu ngh vi bn láng ging phương Bc li thm thiết như môi vi răng.
Nhưng ri ca kho mãi cũng cn. Dân Bc Hưng Việt toàn dòng dõi nhà quan nên không quen lao đng. Nhóm tiến sĩ tng có công trình nghiên cu v cây lúa nước được vua ban tng gii thưởng Hoàng gia đnh áp dng làm cuc cách mng xanh đ ci thin tình trng thiếu lương thc nhưng li không biết mt mũi cây lúa nước ra làm sao. Ch có nông dân thì biết nhưng chng l tìm vào Nam Quốc mi h ra ch đ làm mi vic nhn mt cây lúa.
Ngh mà Bc Hưng Việt tho nht là ngh lãnh đo và sn xut ngh quyết thì ni đa không dùng ti vì dân s toàn là quan li, có xã bé tí cũng có ti 500 quan ln nh. Ngh quyết thì ch đ lãnh đo dân thường mà dân thường thì không có. Có viên quan đ xut vi nhà vua xut khu công ngh lãnh đo và sn xut ngh quyết sang các nước đ thu ngoi t nhưng làm marketing mãi vn không ký được hp đng nào. Đng rung b hoang hóa, các nhà máy thu hp sn xut. Đám quan li thoái hóa biến cht nhân cơ hi lin tháo d nhà xưởng, tàu thuyn ca các qu đm thép đem bán st vn. May mà dân Nam Quc đã t nguyn tr món n 50 t Alpha t vay ca nước ngoài trước đây nên bt đi ni lo tr n. Nam Quc hàng năm còn vin tr nhân đo cho Bc Đi Đng my trăm nghìn tn go nên cũng gii quyết được phn nào nn đói. Nhưng điu đáng lo nht ca Bc Hưng Việt là không có dân đ chăn dt. Ni đau kh này còn hơn c không có cơm ăn, áo mc. H ch, ch mãi không thy Nam Quc c người ra mi h vào lãnh đo. Nhà vua đnh đem quân gii phóng Nam Quc vi mc tiêu chiếm ít ca ci và nht là chiếm ly mươi triu dân đ lãnh đcho đỡ nhớ nhưng đt nước lúc này toàn quan, không ai quen đánh trn c.
Trên mng internet có mt bc nh nghe nói là bán đo Hưng Việt v ban đêm được chp t v tinh. Thông tin này chưa được kim chng


27/9/2012
NTT
Advertisements