Vịnh cá ươn


Thương cho con cá đã b ươn
Còn đem rao bán ch phường.
Ngonh mt, trăm bà chê đ i
quay lưng, chc chú v xem thường.
Lòi mang, vn c cho thêm mui
b bng, còn đi nhum phm hường.
Cá thi ti sao, không bón đt?
Ai mà thc mc,hi ” Trung ương “.

Sài Gòn 15/10/2012
Bùi An Nguyn

This entry was posted on 15/10/2012, in Thơ. Bookmark the permalink.