Archive | 16/10/2012

Bao giờ họ sẽ cúi đầu ăn năn

Không th nào nh ni
T bao gi h đã tr thành tù nhân
Dù th
c s chưa mt ln th án
Như mt tên k cp khi lên đng đ rao ging v đao đc
H
bước vào vòng thánh thin vi bc l xênh xang
R
i nghênh ngang dùng hào quang gi to mà dày vò công lý
Chí khí c
a h là chí khí ca ngư ông
Ch
con nước ln ròng ri ba lưới
Quên thân ph
n người
H
cho rng mình là đng ti cao
Sai thánh Phê rô đóng m
ca Thiên đàng
T bao gi h đã tr thành nô l
Cam tâm s
ng trong hn mang di trá
Gi
a cái đng bùng nhùng nhng quyn li hp pháp ca công dân
Là nh
ng th nguyên liu không th thiếu
Cho nh
ng món chiên xào
Hay h
ln hm bà lng nu nướng
B
p bùng trong la là ngàn vn bóng oan hn
R
i H t sướng
R
i mt đám đi lt người khen hay
M
t đám khác thì v tay: ho! ho!...
Nhng cai tù ca lương tâm nhân loi
Ch
ng khác gì người đ t vô tâm
Mi
ng sut ngày lâm râm mà lòng nhân không thuc
Nên mong gì h
mt ln trăn tr
Nên mong gì h
s hiu được mình
Và cho nên, có l

Còn lâu…. H
mi cúi đu ăn năn
Sài gòn 03 gi 50 26/09/2012
Bùi Nguyên

Tác gi gi cho NTT blog
This entry was posted on 16/10/2012, in Thơ.

Bao giờ họ sẽ cúi đầu ăn năn

Bùi Nguyên

Bao giờ họ sẽ cúi đầu ăn năn

.

Không thể nào nhớ nổi
Từ bao giờ họ đã trở thành tù nhân
Dù thực sự chưa một lần thụ án

Như một tên kẻ cắp khi lên đồng để rao giảng về đao đức
Họ bước vào vòng thánh thiện với bạc lẻ xênh xang
Rồi nghênh ngang dùng hào quang giả tạo mà dày vò công lý
Chí khí của họ là chí khí của ngư ông
Chờ con nước lớn ròng rồi bủa lưới
Quên thân phận người
Họ cho rằng mình là đấng tối cao
Sai thánh Phê rô đóng mở cửa Thiên đàng

Từ bao giờ họ đã trở thành nô lệ
Cam tâm sống trong hỗn mang dối trá
Giữa cái đống bùng nhùng những quyền lợi hợp pháp của công dân
Là những thứ nguyên liệu không thể thiếu
Cho những món chiên xào
Hay hổ lốn hầm bà lằng nấu nướng
Bập bùng trong lửa là ngàn vạn bóng oan hồn
Rồi Họ tự sướng
Rồi một đám đội lốt người khen hay
Một đám khác thì vỗ tay: hảo! hảo!…

Những cai tù của lương tâm nhân loại
Chẳng khác gì người đồ tể vô tâm
Miệng suốt ngày lâm râm mà lòng nhân không thuộc
Nên mong gì họ một lần trăn trở
Nên mong gì họ sẽ hiểu được mình
Và cho nên, có lẽ…
Còn lâu…. Họ mới cúi đầu ăn năn

Sài gòn 03 giờ 50 26/09/2012

Tác giả gửi cho NTT blog

Đi thăm Phạm Thanh Nghiên

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Ngoài mc đích đến thăm, đng viên  Phm Thanh Nghiên, bày t s cảm phc đi vi cô, tôi còn có s tò mò mun trc tiếp gp g người con gái có tinh thn thép y. Không hiu sao, mt cô gái mnh mai cân nng có 36 ký mà tỏa ra mt năng lượng ghê gm như vy.

Phm Thanh Nghiên b bt ngày 18/9/2008 khi đang ta kháng nhà. Thế nhưng 16 tháng sau, ngày29/1/2010 h mi đưa cô ra tòa và kết án cô 4 năm tù và 3 năm qun chế.
Nghiên b bt cùng đt vi nhà văn Nguyn Xuân Nghĩa, Trn Đc Thch, nhà giáo Vũ Hùng. H đã ln lượt ra tòa vi mc án t 2 đến 6 năm.
Phm Thanh Nghiên được gii thưởng nhân quyn Hellman/Hammett ca Human Rights Watch năm 2009 cùng vi 5 người Vit Nam khác là nhà báo t do Nguyn Văn Hi tc Hoàng Hi (blogger Điếu Cày), nhà giáo Nguyn Thượng Long, thượng ta Thích Thin Minh, cu chiến binh Trn Anh Kim và ông Vi Đc Hi.
Sau hơn 3 gi chy xe, 4 anh em chúng tôi có mt ti s nhà 17, đường Liên Khu, Phương Lưu 2, phường Đông Hi 1 (qun Hi An, thành ph Hi Phòng). Nghiên là con gái út trong mt gia đình có 7 anh ch em, hin cô đang vi m và v chng người anh c. Cùng tiếp chúng tôi là bà Nguyn Th Li m ca Nghiên, năm nay 76 tui, cùng vi các anh ch ca Nghiên.
Trước mt tôi lúc này là mt cô gái đúng như tôi tưởng tượng vì tôi đã nhiu ln xem nh cô trên mng. Cô nói năng hot bát, mch lc, tác phong nhanh nhn. Cô k cho chúng tôi nghe v nhng ngày trước khi b bt, lúc b giam, lúc ra tòa và nhng ngày trong tù.
Tôi hi:
–    Thế khi b bt, cháu ta kháng như thế nào?
–    Cháu giăng biu ng “Hoàng Sa, Trường Sa là ca Vit Nam” và “Phn đi công hàm bán nước ca th tướng Phm Văn Đng”.
Cô bo cháu đnh giăng biu ng này trước nhà cháu nhưng công an lúc đó đông lm, hơn hai chc người nên cháu không giăng được, đành giăng bng tay trong nhà, lúc công an p vào bt cháu.
Nghiên cho biết khi chưa ra tòa, cô b đi cung rt nhiu ln. Lúc thì đe da, lúc li khuyên bo. Nói chung h rt mun cháu nhn ti. Nhưng cháu nói thng, có đưa tôi ra tòa thì đưa ngay đi ch không lung lc được tôi đâu.
Cô nói phiên tòa x cháu h gi kín. Không có nhà báo nào được vào tòa. Vì vy ít được công lun biết ti.
Trong các câu chuyn đan xen ln nhau, có mu chuyn nh vui vui. Khi ch Yến, ch gái Nghiên b công an gi lên, h hi
–    Hoàng Sa, Trường Sa là ca nước nào?
Ch tr li:
–    Ca Liên Xô
–    Ti sao ch bo ca Liên Xô?
–    Vì em tôi bo ca Vit Nam thì các ông bt nên tôi phi nói thế, tôi s tr li tht li b các ông bt.
Nghiên nói, l ra, cháu không phi chu tù mc án như thế mc dù cháu đã sn sàng cho án 5 năm. Ch vì cháu nht đnh không nhn ti, không xin khoan hng ch nếu nhn, h đã không kết án cháu như thế. Ra tòa thì h phi rút hành vi chính ca cháu là mang biu ng hoàng Sa, Trường Sa ca Vit Namnhưng h li truy t cháu vì hai hành vi rt v vn. Khi cháu viết bài  “Ut c quá bin ta ơi“, cháu phng vn mt s nhân chng đ làm tài liu. Khi y, cháu có ghi âm hay quay video được gì đâu vì không có thiết b. Sau này nhng người đó do b sc ép nên ra tòa h chi, rng tôi không nói như vy. Thế là h bảo cháu ba đt đ kết ti cháu.
Trong bài viết đó, Nghiên có kể v chuyn ngư dân Thanh Hóa b hi quân Trung Quc bn giết 8 người, mt s b bt đưa v Trung Quc mà trong cáo trng h gi là “s kin tàu cá ca ngư dân tnh Thanh Hóa b va chm trên bin
Nhng đon đi đáp vi công an và trước tòa làm tôi rt thú v. Đó là nhng câu đi đáp rt thông minh, sc so và đy bn lĩnh.
M Nghiên năm nay 76 tui, bà còn minh mn, nhanh nhn. Bà bo con tôi chng có gì sai c. Nó viết lên s tht, đòi dân ch nhân quyn, thì có gì là sai. Nó bo Hoàng Sa, Trường Sa ca Vit Namthì không đúng hay sao, bây gi Nhà nước cũng phi công nhn đó thôi.
Nghiên k khi cháu b bt, m cháu có nói vi cháu là con đã xác đnh ri thì c đi đi, c gng gi gìn sc khe, không phi lo gì cho m. M cháu còn bo vi h, các anh bt con tôi vì ti yêu nước. M cháu là người m tuyt vi.
Không ch là m Nghiên, c gia đình Nghiên đu t hào v cô và ng h vic làm ca cô. Chính đây là hu thun rt ln giúp cô vượt qua nhng năm tháng đy th thách. Tôi hi:
–    Thế trong tù, cháu lao đng có nng nhc không?
Nghiên cười:
–    H nói đi làm là đ ci to. Cháu bo h: “Tôi đang là người tt, người t tế, b đi tù v ti yêu nước, ti nói tht, nay vào đây ci to đ thành người xu à?”. H xếp cháu vào đi thêu nhưng cháu ch ra hin trường ri ngi chơi thôi.
–    Thế d đnh ca cháu sp ti?
–    Ba năm qun chế sau khi mãn hn tù là mt khó khăn cho cháu. Nhưng cháu s tiếp tc tranh đu. Bn năm tù, cháu đã có thêm kinh nghim, bn lĩnh cũng được tôi luyn, vic làm ca cháu chính nghĩa có lý do gì đ cháu không tiếp tc đu tranh cơ ch? Cho đến bây gi, cháu không ân hn bt c điu gì v vic làm ca cháu. Gi s cho cháu tr li vào thi đim y (2008) cháu vn làm như thế.
Chuyn Phm Thanh Nghiên k thì rt nhiu nhưng tôi ch ghi trong trí nh. Vì vy tôi không k ra đây nhng chuyn mình không nh chính xác. Chia tay vi Phm Thanh Nghiên và gia đình, tôi c suy nghĩ mãi v hình nh người con gái bé nh mà can trường y. Trên đường v, my anh em chúng tôi nói chuyn vi nhau, chính ph n mi là phái có sc đu tranh quyết lit và trung kiên nht. Ri mi người dn ra mt vài ví d như Bùi Th Minh Hng, Lê Th Công Nhân, Phương Bích, Huỳnh Thục Vy … Nguyn Văn Dũng thì cho rng, chính Phm Thanh Nghiêm là tm gương trc tiếp giúp anh nhn thc li các vn đ xã hi, thôi thúc anh vượt qua ni s hãi và nhng khó khăn đ làm nhng vic có ích cho đt nước, cho dân tc mình.

 

15/10/2012
NTT

Tôi muốn được thủ tướng khen thưởng

Góp phần vào thắng lơi Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam:

Bà Đầm Xòe

Tôi ở đây tức là bloger Bà Đầm xòe mà hai blogss của Bà Đàm xòe đã bị tay chân của thủ tướng triệt hạ (Badamxoe.wordpress.com và Badamxoe.blogspost.com) cách đây đã 20 ngày.
Lý do khen thưởng: Vì đã có thành tích xuất sắc giúp Thủ tướng chiến thắng đối thủ trước khi thủ tướng lên “võ đài so găng” tới 20 ngày.

Cụ thể:
Cách đây 20 ngày, tức là ngày 26.9.2012 Bà Đầm xòe viết bài: “Thủ tướng đã thắng rồi. Xin chúc mừng thủ tướng!” và được blog nguyentươpngthụy2012.wordpress.com post lên vào lúc 2h sáng ngày 27.9.2012 và ngay sau đó có rất nhiều trang mạng khác đã nối bản bài viết này từ blog Nguyễn Tường Thụy
Toàn văn bài viết như sau ( xin post lại nguyên văn, không sửa một cái dấu chấm, dấu phảy… nào):
“THỦ TƯỚNG ĐÃ THẮNG RỒI. XIN CHÚC MỪNG THỦ TƯỚNG!   (2h ngày 27.9.2012)
Bà Đầm xòe
Như tin tức loan truyền, việc bỏ phiếu kỷ luật thủ tướng không được tiến hành tại cuộc họp 5 ngày của BCT vừa kết thúc và được trân trọng chuyển cho Hội nghị Ban chấp hành Trung ương sẽ họp toàn thể vào trung tuần tháng 10 tới.
Thế là thủ tướng thoát nạn rồi. Xin được chúc mừng thủ tướng.
Vì sao tôi lại chúc mừng thủ tướng sớm như vậy?
Vì, tôi hoàn toàn tin tưởng Thủ tướng sẽ vượt qua cửa ải rộng trong cuộc họp toàn thể Ban châp hành TƯ vào tháng 10 tới. Tôi nhẩm tính có tới 70% các vị ỦVTƯĐ bỏ phiếu thuận cho thủ tướng, không những tại vị hết nhiệm kỳ mà kỳ tới chắc hẳn thủ tướng còn lên vị trí cao hơn.
Vì sao tôi lại đoan quyết như vậy?
Vì, chưa nói đến những lợi ích mà lâu nay thủ tướng chỉ chăm chắm chăm lo cho hầu hết các ủy viên trung ương đảng, từ trung ương đến địa phương, từ bộ đến ban, nganh, sở; từ tổng công ty đến công ty… mà cái chính là dân mình luôn có tâm lý trực chờ Dậu đổ thì bìm leo. Việc 14 Ủy viên Bộ chinh trị nhất trí, đồng lòng không bỏ phiếu, tức là chẳng có Dậu nào ở đây bị đổ. Mà Dậu không đổ thì Bìm nào dám leo? Các UVTƯĐ trong vụ việc này là Bìm. Dậu không đổ thì hẳn có ít Bìm dám leo lắm. Đó là một lý. Lý nữa, dân mình cũng thường xuyên có tâm lý ngóng trông lên. Trông lên, thấy trên cũng chỉ là kiểm điểm vậy thôi, bóng trong chân người nào thì cứ trong chân người ấy, thì Bìm ở dưới cũng chỉ chơi chơi vậy thôi, tức bỏ phiếu vậy thôi, trên không dám quyết thì dưới dại gì mà quyết, thắng chưa thấy đâu, tai họa có thể ấp đến liền. 70% phiếu thuận cho thủ tướng là vì vậy.
Còn tại sao lại như vậy ư?
Khi 14 Ủy viên BCT nhóm họp, bao nhiêu tin trên mạng nín thở, háo hức chuyến này thế nào thủ tướng cũng đi tong, chỉ dường như duy nhất Bà Đần xòe là không tin có chuyện đó. Tại sao vậy? Các bạn có thể tìm đọc các bài của Bà Đầm Xòe trên các mạng khác còn lưu trữ vì blog badamxòe đã bị đánh sập, như bài ” Mèo vờn… mèo”, ” Tham lam, bản tính và sự lựa chọn”,  ”Cuộc chiến 5 ngày, thực chất chỉ là hưu chiến” để thấy rõ nguyên nhân, vì sao cuộc chiến lại như vậy. Đó là nguyên nhân chính và thuộc bản chất của chế độ ta. Việc Thủ tướng đi thăm TQ chỉ là thêm một thùng nước lạnh dội vào đốm lửa đang leo lét cháy mà thôi, vì rất có thể thủ tướng đã thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước mình cầm ” nhật lệnh” của Tập Cậm Bình gửi về.
Dù sao thì Thủ tướng cũng đã thắng . Xin chúc mừng thủ tướng.
BĐX
Tác giả gửi cho NTT blog”.
Bà con thấy Bà Đầm xòe tiên tri chưa? Tài ở vụ việc này, không chỉ nêu trúng về chiến thắng của Thủ tướng mà còn ở việc đưa tỷ lệ có tới 70 % phiếu ủng hộ Thủ tướng, cũng đúng phắc. Không tiên tri, không biết số trời của Thủ tướng, làm sao có thể đi ngược dư luận mà tính cho Thủ tướng đúng đến độ lý tưởng như vậy? Thực tế Thủ tướng còn chiến thắng cao hơn vì  100% Ủy viên BCT, trong đó có Thủ tướng, đề nghị ban chấp hành bỏ phiếu kỷ luật nhưng cả BCH đã đi đến quyết định không kỷ luật. Sự thắng lợi của Thủ tướng đã làm đối thủ của Thủ tướng đọc báo cáo tổng kết hội nghị mà “mặt cắt không còn hột máu” ( xem ảnh). Một đoạn của văn án báo cáo ấy như sau:
“Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị … Ban Chấp hành Trung ương đã … đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị …”
Cũng là biết trước sự chiến thắng của Thủ tướng, xa hơn bài viết này tới gần chục ngày là bài viết “Cuộc chiến 5 ngày, thực chất chỉ là hưu chiến ( post ngày 19 tháng 9 năm 2012) cũng của Bà Đầm Xòe đã khẳng định Thủ tướng sẽ không bị hề hấn gì. Toàn văn bài viết này của Bà Đầm Xòe như sau:
“CUỘC CHIẾN 5 NGÀY, THỰC CHẤT CHỈ LÀ HƯU CHIẾN.
(post ngày 19 và 21.9.2012)
Bà Đầm Xòe –  Cách đây 3 hôm blog Bà Đầm xòe có đăng bài này vơi cái tít “Mưa lèm nhèm chúng tôi chẳng thích đâu” là nhằm “đón lỏng” hội nghị Bộ Chính trị sắp diễn ra. Hôm nay hội nghị đã bắt đầu, blog Bà Đầm xòe xin được sửa cái tit và chỉnh lại vài ý để chuyển từ “đón lỏng” sang “chào mừng”. Kính mời bà con xem, đừng cảm phiền chủ blog nha. Xin cảm ơn bà con. BĐX
*
Chiều nay, mây trời vần vũ, lắc cắc có mưa bay, gió Đông Bắc lại thổi về, cõi lòng chợt trở nên trống trãi, có phần cô liêu, lẩn thẩn nghĩ về cuộc chiến vừa mới bùng lên, giờ, giường như đã tắt.
5 ngày “chiến tranh” ư? 5 ngày tời bời khói lửa, một mất một còn với nhau ư? Không có đâu. Bản chất chỉ là màn… hưu chiến.
Tuy, để cho dư luận quan tâm trước khi nhóm họp hai ngày, Bộ Công an chính thức công bố tội trạng của bầu Kiên và bắt thêm 2 người dưới trướng của bầu Kiên. Bắt thêm 2 nhưng sự việc thì chỉ có một. Cho nên, Bà Đầm xòe nói cách đây vài tuần rằng, vở kịch đã sắp hạ màn và nhất định không còn bắt ai nữa (ai ở đây là vụ việc) là không sai.
Lý do, Bà Đầm xòe đã viết trong bài “Lòng tham, bản tính và sự lựa chọn”. Mời bà con xem lại. Trong đó có các chi tiết: Nó chỉ là cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, tranh ăn, tranh phần; các đối thủ biết quá rõ về nhau, cùng có trái tim ” hồng” Mac – Lê nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông và Phong cách Hồ Chủ Tịch. Họ biết, hai con hổ trong một chuồng đánh nhau đến cùng thì cả hai đều bị chết. Đánh nhau là để chia lại phần của tao của mày. Bản chất chỉ có thế. Nó không phải là cuộc đấu vì tiến bộ xã hội, vì nhân quyền dân chủ, vì đất nước, vì dân tộc, đặc biệt là chống ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ. Cuộc đấu không hàm chứa một mâu thuẩn phát triển và tiến bộ nào. Vì vậy, sự thỏa hiệp giữa hai võ sĩ luôn tiềm ẩn và trở thành hiện thực bất kỳ lúc nào.
Những gì đang diễn ra, sắp diễn ra đang cho thấy như vậy.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà sau khi bầu Kiên bị bắt và sau khi Bộ Chính trị ghi vào văn bản Tổng bí thư sẽ kiêm chức vụ trưởng ban chống tham nhũng đã hơn 4 tháng, nhưng Thủ tướng vẫn nhanh chóng tổ chức họp báo với tư cách là Trưởng Ban chống tham nhũng; và cũng không phải ngẫu nhiên khi Thủ tướng “phát lệnh truy nã”: ” Dân lam báo, Quan lam báo, Biển Đông” mà đến nay “sân khấu cuộc chiến” vẫn im ắng” như đang trong giờ mặc niệm.
Người hùng của “phe” tấn công đâu rồi? Hãy làm một cái gì để giữ gió đi chứ?
Khó. Vì có ai xứng tầm là người hùng đâu? Mà họ cũng chả dại gì mà làm người hùng. Thắng chưa biết đâu mà gian nan vất vả vì dân, vì nước thì không phải là lối tư duy, phong cách sống của họ lâu nay. Hơn nữa, một anh thư lại chỉ quen “hành động” với chữ nghĩa mốc meo thì làm gì có phẩm chất anh hùng.
Một anh khác thì thân còn đang cô, thế còn đang mỏng thì làm sao dám đi tiếp cuộc chiến.
Cho nên cuộc chiến đã bắt đầu từ hôm nay (21.9) và kéo dài trong 5 ngày thực chất chỉ là màn… hưu chiến. Mà hưu chiến rồi thì có gì đáng để mà xem, thất vọng sẽ là đương nhiên. Đấy rồi bà con xem có đúng không? Bà Đầm Xòe”.
Thế nhưng, thưa Thủ tướng, Bà Đầm xòe biết Thủ tướng là cầm tinh con trâu, con trâu nước lại có căn tính “tham ăn tục uống”, vụ này đã thoát, nhưng vận hạn vẫn còn; vẫn còn lắm thế lực đang rình rập ở phía trước, phía sau  Thủ tướng.
Vận hạn là vận hạn gì? Thế lực là thế lực nào? Thiên cơ không thể tiết lộ.
Nếu thủ tướng thành tâm khen thưởng cho Ba Đầm xòe (ít nhất là từ nay đừng đánh phá blog, bleo nữa) thì Bà Đầm xòe đương nhiên là có thể rỉ tai cho thủ tướng biết vận hạn tới của thủ tướng là gì nhằm giúp Thủ tướng tránh gươm đao của các sát thủ đang ngày ngày, đêm đêm rình rập để lấy mạng thủ tướng.
Thoát nạn đã là phúc. Một lần nữa: Xin chúc mừng thủ tướng. Bà Đầm xòe chờ nhận khen thưởng của Thủ tướng.
BĐX.  (2h sáng ngày 15.10.2012 và 2 h sáng ngày 16.9.2012).
Tác giả gửi cho NTT blog

Tôi muốn được thủ tướng khen thưởng

Góp phần vào thắng lơi Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam:

TÔI MUỐN ĐƯỢC THỦ TƯỚNG KHEN THƯỞNG

Bà Đầm Xòe

.

Tôi ở đây tức là bloger Bà Đầm xòe mà hai blogss của Bà Đàm xòe đã bị tay chân của thủ tướng triệt hạ (Badamxoe.wordpress.com và Badamxoe.blogspost.com) cách đây đã 20 ngày.

Lý do khen thưởng: Vì đã có thành tích xuất sắc giúp Thủ tướng chiến thắng đối thủ trước khi thủ tướng lên “võ đài so găng” tới 20 ngày. Tiếp tục đọc