Archive | 17/10/2012

VnExpress dọa Quân đội và nhân dân Việt Nam?

“… nhng bc nh trong bài báo đã không h cho thy rng “máy bay Trung Quc luyn tp trên tàu sân bay Liêu Ninh. Nói mt cách khác,   VnExpress đã đăng mt bài “bc thơm” vô li cho tim năng quân s ca Trung Quc.

Đ da ai, da quân đi và nhân dân Vit nam à?” 

VÌ SAO BÀI BÁO VNEXPRESS “BỐC THƠM” TÀUSÂN BAY LIÊU NINH CỦA TRUNG QUỐC??

Báo đin t VnExpress hôm nay 16-10-2012 đã có mt bài “bc thơm” tim năng quân s ca Trung Quc. Báo này đã cho đăng bài phóng s nh vi tiêu đ “MÁY BAY TRUNG QUC LUYN TP TRÊN TÀU SÂN BAY LIÊU NINH”.

Cn phi nói ngay rng đây là mt bài báo hết sc kỳ quc khi cho đăng nhng tm nh gn như không liên quan gì ti v “luyn tp” ca máy bay Trung quc trên tàu sân bay Liêu Ninh. Bài báo này đăng 7 tm nh vi nhng li chú thích theo th t như sau:
1- Máy bay th bom J-15 ca Trung Quc bay phía trên tàu sân bay Liêu Ninh.nh PYJS.
2- Cn cnh J-15. nh People.com
3- Trc thăng Z-8 ti boong tàu, phía trên là J-15. nh Alert5
4- Tàu sân bay Liêu Ninh phun nước làm ướt mt đường băng. nh PYJS
5- Nhân viên đng gia nhng làn nước trên tàu Liêu Ninh. nh People.com
6- Mt sân bay ca tàu Liêu Ninh chp vào ban ngày. nh FYJS
7- Liêu Ninh vào bui chiu ti. nh FYJS
Điu đáng nói là ch, b nh có 7 nh thì ch có 3 nh là có liên quan ti máy bay. Nc cười là trong 3 nh đó li không có nh nào phn ánh cái gi là “luyn tp” ca máy bay trên tàu sân bay Liêu Ninh.
Mi người đu biết ngày 24-9-2012, Trung Quc tuyên b đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào s dng và t chc hoành tráng L bàn giao cho Hi quân thuc Quân Gii phóng. Tuy nhiên theo các bc nh do các hãng truyn thông Trung Quc tường thut ti bui l, thì không h có mt chiến đu cơ nào đang đu trên tàu sân bay. Lý do đơn gin là Trung Quc chưa có đi máy bay phn lc chuyên dng trên tàu sân bay. Và chiến đu cơ mun đu trên tàu sân bay thì ch có cách là phi h cánh được ri mi đu li, ch không th lòe bp bng cách dùng cn cu đưa máy bay lên tàu sân bay. V k thut này thì hin nay Trung Quc chưa th đáp ng, may ra thì đến năm 2017 TQ mi thc hin được.
Máy bay J-15 ca Trung Quc là bn sao (thc cht là ăn cp công ngh) ca máy bay Su-33 ca Nga, nhưng các tiêu chun k thut và đc tính v hiu sut công ngh còn kém xa Su-33. Hin nay Nga đang đòi Trung Quc phi tr tin bn quyn v s hu trí tu ca Su-33 ri mi bán cho Trung Quc mt s hng mc k thut mà J-15 còn thiếu. Có th nói J-15 là mt loi máy bay chưa hoàn chnh ca Trung Quc, đến nay vn đang trong giai đon ct cánh th nghim trong điu kin bình thường.
Vy thì ly đâu ra máy bay mà luyn tp trên tàu sân bay Liêu Ninh như tiêu đ bài báo ca VnExpress?
Trong ba bc nh ca VnExpress có liên quan đến máy bay thì có hai bc cho thy máy bay J-15 phía trên ca tàu sân bay, không có chiếc nào ct cánh hay h cánh trên tàu sân bay c. T vic có 1 chiếc máy bay bay trên tàu Liêu Ninh mà VNExpress đt cái tiêu đ hoành tráng như trên là mt s thi phng không th chp nhn, chưa k đến kh năng đây là nhng nh ghép. Trong khi đó, 4 bc còn li v phun nước trên tàu, mt sân bay chp vào ban ngày và ban đêm là nhng bc nh tào lao đ xem cho vui, chng liên quan gì ti chuyn “máy bay luyn tp”.
Còn có mt bc chp mt chiếc trc thăng Z-8 trên boong tàu, và đây cũng là mt điu khôi hài không kém. Đi vi các phi công lái máy bay trc thăng thì vic h cánh trên mt tàu sân bay vi bãi đáp mênh mông như thế là mt vic d dàng. Các phi công Vit nam chng thường cho máy bay trc thăng h cánh trên sân đáp nh bé ca nhng giàn khoan gia đi dương trong sóng to gió ln đó hay sao.
Thêm mt chi tiết cũng cn nói rõ: đó là b nh ca VnExpress gm 7 tm nhưng được ly t 3 ngun khác nhau: FYJS, People.com và Alert5. Điu này chng t VnExpress đã c gng đ tìm nhng bc nh minh ha cho mt tiêu đ không có tht là: Máy bay Trung Quc luyn tp trên tàu sân bay Liêu Ninh”.
Như vy, nhng bc nh trong bài báo đã không h cho thy rng “máy bay Trung Quc luyn tp trên tàu sân bay Liêu Ninh. Nói mt cách khác,   VnExpress đã đăng mt bài “bc thơm” vô li cho tim năng quân s ca Trung Quc.
Đ da ai, da quân đi và nhân dân Vit nam à? Vì sao li “bc thơm” vô li như thế? Trong bi cnh nhy cm hin nay, vic đt ra nhng câu hi như trên là rt cn thiết.

Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
nh 7
This entry was posted on 17/10/2012, in Báo chí.

VnExpress dọa Quân đội và nhân dân Việt Nam?

VÌ SAO BÀI BÁO VNEXPRESS “BỐC THƠM” TÀUSÂN BAY LIÊU NINH CỦA TRUNG QUỐC??

.

“… những bức ảnh trong bài báo đã không hề cho thấy rằng “máy bay Trung Quốc luyện tập trên tàu sân bay Liêu Ninh. Nói một cách khác,   VnExpress đã đăng một bài “bốc thơm” vô lối cho tiềm năng quân sự của Trung Quốc.

Để dọa ai, dọa quân đội và nhân dân Việt nam à?” 

.

Báo điện tử VnExpress hôm nay 16-10-2012 đã có một bài “bốc thơm” tiềm năng quân sự của Trung Quốc. Báo này đã cho đăng bài phóng sự ảnh với tiêu đề “MÁY BAY TRUNG QUỐC LUYỆN TẬP TRÊN TÀU SÂN BAY LIÊU NINH”. Tiếp tục đọc