Thư cầu cứu về việc sinh viên Nguyễn Phương Uyên mất tích


Thành ph H Chí Minh ngày 20/10/2012
.

Thư cu cu khn cp


Kính gi: Bác Ch tch Nước CHXHCNVN: Trương Tn Sang

Trước hết chúng cháu xin gi li chào, và li chúc sc khe đến Bác.
Chúng cháu là nhng sinh viên Trường Đi Hc Công Nghip Thc Phm Thành Ph H Chí Minh
Đ
a ch: 140 A Lê Trng Tn, Qun Tân Phú. TPHCM
Chúng cháu mn phép viết thư này cho Bác là đ cu cu đến Bác v trường hp bn ca chúng cháu là Nguyn Phương Uyên.
Nguyên quán: Hàm Thun Bc – Bình Thun – Vit Nam
y viên ban chp hành chi đoàn thanh niên Lp 10CDTP1
Vào lúc 11 gi ngày 14/10/2012 bn ca chúng cháu là Nguyn Phương Uyên đã b các chú công an Phường Tây Thnh, Công An Qun Tân Phú khong 10 người p vào phòng tr dn đi và nói là đ xác minh mt s vn đ v Truyn Đơn chng Trung Quc Xâm Lược do bn y dán. Nhưng đến nay vn không thy bn y v. Cha m và bà ni ca bn Uyên đã đến cơ quan công an Phường Tây Thnh và công an Qun Tân Phú đ xin cho bn được th nhưng my chú công an nói là không có bt gi bn y. Hin gi cha m bn Uyên rt lo lng cho bn đó, không biết an nguy ca bn Uyên thế nào? Cha m ca bn y là gia đình thun nông, gia cnh rt khó khăn bây gi cha ca bn y là chú Nguyn Duy Linh đã gom hết tin ca nhà và gõ ca các cơ quan nhà nước xin được giúp đ nhưng không được đáp ng. M bn y khóc rt nhiu vì nh con.
Kính xin bác Ch tch Nước Trương Tn Sang hãy lên tiếng giúp đ bn y và gia đình. Bn thân bn Nguyn Phương Uyên là mt người có đo đc tt, luôn được lòng các bn bè và thy cô trong trường. Bn y luôn xung phong đi đu trong các hot đng v phúc li xã hi do đoàn trường phát đng. Xin Bác hãy thương xót đến gia cnh khó khăn ca bn y, và ni lòng ca mt người cha, người m đã mt con mà can thip giúp cho bn Uyên sm v li vi gia đình.
V vic làm ca bn Nguyn Phương Uyên xét cho cùng tt c đu xut phát t tinh thn yêu nước ca tui tr. Đã là tui tr thì luôn th hin tinh thn và thái đ ca mình mt cách trong sáng dù đôi khi bng bt, luôn mun th sc mình và đôi khi phi chu đng s vp ngã trong cuc sng. Tuy nhiên, dù vi cách thc th hin như thế nào, chúng cháu luôn luôn tin rng tn trong thâm tâm ca bn Nguyn Phương Uyên vn mang tinh thn ging như nhng gì mà bác đã gi đến các cháu cùng nhân dân nhân ngày Quc Khánh 2 tháng 9: “Phi biết h thn vi tin nhân, vi nhng bc tiên lit v nhng yếu kém, khuyết đim ca mình đã cn tr bước đi lên ca dân tc. H thn không phi đ bc nhược, mt ý chí mà đ vươn lên gp hai, gp ba, đ tiếp tc đi ti vi tư thế vng vàng, khí phách hiên ngang vn là truyn thng dân tc, góp phn làm cho đt nước ta phát trin và trường tn mãi mãi.
S dĩ chúng cháu viết thư cho Bác là vì chúng cháu tin ch có Bác mi giúp được cho bn y. Chúng cháu đã có dp đc báo trên các trang báo ca cơ quan nhà nước khi tường thut li bui gp g ca bác vi đng bào c tri qun 4 TP HCM. Nhng li ca bác tht là gin d, sâu sc khiến cho sinh viên chúng cháu rt cm đng khi thy Bác cương quyết vi tình hình xã hi phc tp như hin nay, vn nn tham nhũng vn và đang tn ti trong mt s b phn cán b đang suy đi đo đc Cách Mng. Nhưng tht may mn thay cho dân tc Vit Nam vn còn nhiu cán b trong b máy lãnh đo như Bác đang n lc bo v công lý, bo v l phi. Chúng cháu đc trên báo nghe li bác nói:
“Khi v quê, tôi s tr li nhà cho Đng. Nhà tôi nh thôi, 51 mét vuông, khi v hưu dt khoát tôi không ly mt mét vuông đt nào. ” “Ba nay tôi nói dt khoát là vy”.
“Nhân dân đã giao nhim v thì phi hoàn thành, còn thy mình không hoàn thành thì rút lui”.
“Nếu chúng ta hèn nhát thì làm đơn gi cho Đng chúng ta ngh, chúng ta rút lui đi đ cho nhng người dũng cm làm vic.
Tht s chúng cháu rt ngưỡng m Bác, mt v lãnh đo có tinh thn trách nhim vi dân tc. Nhng gì bác nói xng đáng đ tp th sinh viên chúng cháu noi theo. Vi tinh thn đo đc, nhân bn và lòng ái quc, xin Bác hãy can thip khn cp đ giúp cho bn Nguyn Phương Uyên sm v li vi gia đình, trường lp và thy cô. Bn y là sinh viên năm cui cp, nên vic hc cho tương lai là rt quan trng. Chúng cháu tp th sinh viên và gia đình rt nh bn Uyên. Rt mong nhn được sư giúp đ ca Bác.
Cui thư chúng cháu xin kính chúc bác luôn luôn khe mnh đ tiếp tc s nghip chng tham nhũng và đem li nhng gì tt đp nht cho nhân dân và đt nước.
Tp Th sinh viên: Đi Hc Công Nghip Thc Phm Thành Ph H Chí Minh
Tp Th Sinh Viên Khoa Công Nghip Thc Phm Khóa 10

One thought on “Thư cầu cứu về việc sinh viên Nguyễn Phương Uyên mất tích

Đã đóng bình luận.