Xung quanh việc cháu Nguyễn Phương Uyên bị bắt và mất tích

NGUYN TƯỜNG THY

Hơn mt tun nay, công lun xôn xao v tin Nguyn Phương Uyên sinh viên trường Đi hc Công nghip thc phm Tp HCM mt tích. Theo các cháu cùng phòng, cùng bị bắt vi Uyên kể lại thì ngày 14/10, Uyên và ba cháu khác cùng tr b công an “mi” đi.  Làm vic chng hơn 7 gi thì ba cháu được th v, còn Phương Uyên b gi li.
Hai ngày sau, mt công an thành ph tên là Phong đến tch thu máy nh ca Uyên, ngoài ra ly cho Uyên mt s sách v và đ sinh hot. T hôm đó Uyên bt tin.

Các cháu nói ban đu Uyên b giam ti công an phường Tây Thnh, qun Tân Phú. Khi các cháu mang cơm lên cho Uyên thì công an không cho gp. Sau đó, ba ca một n sinh viên trong sy đến hi, thì li nghe h chi là không giam gi cháu.
Theo thông tin ca trang Đng làm báo (ngày hôm qua?) thì “Uyên đang b giam bung s 12 (cùng vi hơn 10 phm nhân khác cùng phòng) ti Nhà Giam Công an qun Tân Phú đa ch có hai s nhà là 516/4 và 615/4 đường Bình Long, phường Tân Quý, qun Tân Phú. Công an qun Tân Phú có tng cng 16 bung giam”. Thi đim xác đnh là vào sáng ngày 19/10/2012.
Điu này mâu thun vi lời công an tên Phong vừa nhắc trên là Uyên đang vi các n công an.

Theo thông tin va nhn được thì chiu nay, 22/10, ch Nguyn Th Dung, m cháu Uyên đã đến công an phường Tây Thnh và được ông Võ Văn Tiến phó trưởng công an phường và ông Đặng Văn Hùng trưởng công an phường tiếp. Ông Hùng cho biết cơ quan an ninh điu tra công an tnh Long An hin đang tm gi cháu Uyên đ điu tra. Điu đó có nghĩa là cháuđã được chuyn t Sài Gòn v Long An. Ti sao cháu b bt Sài Gòn mà li đưa cháu v Long An ch không phi là Bình Thun là quê cháu?
Nhng thông tin trên không biết chính xác đến đâu nhưng có th khng đnh được Uyên b bt và đưa đi mt tích t ngày 14/10 đến nay, gia đình cháu không được thông báo và không nhn được thông tin chính thc nào v cháu.
D dàng thy vic bt b này là trái pháp lut. B lut t tng hình s qui đnh qui trình bt người khá c th như viết lnh bt, thc hin bt, lp biên bn bt người và thông báo cho gia đình người b bt.
Theo đó vic bt người phi có lnh bt. Khi bt phi có s chng kiến ca đi din chính quyn cp xã (phường, th trn) và láng ging ca người b bt.
Người thi hành lnh bt trong mi trường hp đu phi lp biên bn. Khi giao và nhn người b bt, hai bên giao và nhn phi lp biên bn.
Người ra lnh bt, cơ quan điu tra nhn người b bt phi thông báo ngay cho gia đình người đã b bt, chính quyn xã, phường, th trn hoc cơ quan, t chc nơi người đó cư trú hoc làm vic biết. Nếu thông báo cn tr vic điu tra thì sau khi cn tr đó không còn na, người ra lnh bt, cơ quan điu tra nhn người b bt phi thông báo ngay.
Sau khi nhn người b bt, cơ quan điu tra ch được tm gi không quá 3 ngày, nếu cn thiết có th gia hn thêm 3 ngày na. Trường hp đc bit mi ra quyết đnh tm gi ln th 2 mà cũng ch được 3 ngày.
Như vy, vic công an Sài Gòn bt Nguyn Phương Uyên không qua mt qui trình ti thiu nào hết. Đây là mt s vi phm trng trn pháp lut nên trường hp này gi là bt cóc không có gì sai.
Vy Nguyễn Phương Uyên phm ti gì?
Có thể nói, việc cháu Uyên bị bắt không phải vì tội thường phạm mà liên quan đến chính trị. Hin nay, chưa có cơ s đ khng đnh cháu Uyên có ti hay vô ti. Tuy nhiên, thông tin ban đu đưa ra khi cháu b bt là cháu có làm thơ có ni dung chng Trung Quc, có tin cháu in truyn đơn chng Trung Quc. Mt cháu cùng b bt vi Uyên sau khi được th k li, khi lên công an phường Tây Thnh, h hi thì Uyên nói là cháu ghét Trung Quc.
Được biết, Uyên là sinh viên hc rt gii, là phát thanh viên ca trường Đi hc Công nghip thc phm Tp HCM. Uyên là y viên BCH chi đoàn, tham gia tích cc vào mi phong trào ca trường. Trong lá đơn kêu cu gi ch tch Trương Tn Sang có 55 ch ký ca các cháu sinh viên, có những nhận xét v Phương Uyên rất tốt và cm đng. Mt người như thế khó có th phm ti. Nếu Uyên ch làm thơ hay in truyn đơn chng Trung Quc, thm chí có hô hào đánh đ bn cường hào ác bá, tham nhũng, bán nước thì cũng không th ghép ti cho cháu được.
Uyên tham gia đảng phái phản động ư? Điều này cũng khó có thể, nhất là đem so với con người Uyên mà qua lời kể của các bạn cháu, chúng ta hình dung ra được. Cần chú ý một chi tiết là một cháu cùng trọ nói cháu biết Uyên qua việc Uyên đăng tin lên mạng tìm người ở chung. 
Căn c vào nhng qui đnh tóm lược trên thì trường hp ca Uyên, nếu cháu không b khi t thì qua 9 ngày, tc là ngày 23/10, công an buc phi tr t do cho cháu. Còn nếu thi đim y cháu không được tr t do, có nghĩa là cháu s b khi t.
Đy là nói theo lut. Còn trên thc tế, cũng có th h thích thì c giam ri th vì qui đnh pháp lut đi vi ngành công an không là cái gì c.
Còn nếu cháu b khi t, h s ghép cháu ti gì? Nếu ch vì dính đến yếu t Trung Quc, nếu muốn thì họ vn tìm cách ghép cháu vào điu 79 hay 88 mt cách rt mơ h, hoc mt ti danh hoàn toàn khác như chúng ta tng thy qua các bn án dành cho nhng người yêu nước. Trong trường hp đó, vi nhân dân Vit Nam, cháu vn là người vô ti.
22/10/2012
NTT