Archive | 25/10/2012

Mẹ nữ sinh viên Phương Uyên khiếu nại công an bắt con sai pháp luật .

VRNs (25.10.2012) – Sài Gòn – Sáng nay, ti Sài Gòn, trước lúc tr v Bình Thun, bà Nguyn Th Nhung, m ca cô sinh viên Nguyn Phương Uyên, đã ký và gi đi Đơn khiếu ni đến Công an tnh Long An, Vin kim sát nhân dân tnh Long An và Thanh tra b công an. Bà Nhung khiếu ni vic cô Uyên, con gái bà đã b công an bt theo hình thc bt cóc và khng b, không tuân theo tiến trình quy đnh ca B lut t tng hình s.
Bà viết: “Đi chiếu qui đnh pháp lut, tôi thy các cơ quan Công an đã vi phm các điu lut v bt người, tm giam… C th: khon 2, Điu 80, khon 1 Điu 84, Điu 85, khon 4 Điu 88 B lut t tng hình s. Ngoài ra cơ quan Công an cũng vi phm các qui đnh v chế đ tm giam, c th khon 1 Điu 26 và Điu 30 Qui chế Tm gi, tm giam (Ban hành kèm theo Ngh đnh s 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 ca Chính ph) khi t chi cho gia đình gi dòng ch: “M YÊU CON”.
Chính vì vy, bng văn bn này tôi yêu cu Quí Cơ quan xem xét có tr li v nhng vi phm và gii quyết cho gia đình được thăm gp, tiếp tế… nht là trong điu kin con gái tôi va ln, tui đang hc, cn s đng viên, chăm sóc ca người thân trong hoàn cnh khó khăn này ca cuc đi. Vi nim tin st đá – qua thi gian nuôi dy con khôn ln – gia đình tôi khng đnh chc chn con tôi NGUYN PHƯƠNG UYÊN không th là “ti phm hình s”, nếu có chăng ch là hành vi “th hin LÒNG YÊU NƯỚC” chưa đúng theo đnh hướng!

Bà Nhung cũng yêu cu các cơ quan chc năng phi cung cp cho bà nhng văn bn hp pháp dn đến vic bt con gái ca bà.
VRNs xin gii thiu nguyên văn Đơn khiếu ni này.

This entry was posted on 25/10/2012, in Báo chí.

Mẹ nữ sinh viên Phương Uyên khiếu nại công an bắt con sai pháp luật

Mẹ nữ sinh viên Phương Uyên khiếu nại công an bắt con sai pháp luật

.

VRNs (25.10.2012) – Sài Gòn – Sáng nay, tại Sài Gòn, trước lúc trở về Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên, đã ký và gởi đi Đơn khiếu nại đến Công an tỉnh Long An, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An và Thanh tra bộ công an. Bà Nhung khiếu nại việc cô Uyên, con gái bà đã bị công an bắt theo hình thức bắt cóc và khủng bố, không tuân theo tiến trình quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Bà viết: “Đối chiếu qui định pháp luật, tôi thấy các cơ quan Công an đã vi phạm các điều luật về bắt người, tạm giam… Cụ thể: khoản 2, Điều 80, khoản 1 Điều 84, Điều 85, khoản 4 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự. Ngoài ra cơ quan Công an cũng vi phạm các qui định về chế độ tạm giam, cụ thể khoản 1 Điều 26 và Điều 30 Qui chế Tạm giữ, tạm giam (Ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ) khi từ chối cho gia đình gửi dòng chữ: “MẸ YÊU CON”. Tiếp tục đọc

Nhân dân

Thơ Nguyễn Trọng Tạo


Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!
Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô
Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi
Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời
Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.
Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…
10.2012
This entry was posted on 25/10/2012, in Thơ.

Nhân dân

Thơ Nguyễn Trọng Tạo

NHÂN DÂN

Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…

10.2012

Nguồn: nhathonguyentrongtao

Thư của Đảng làm báo gửi blog NTT

Kính gửi anh Nguyễn Tường Thụy

Anh em CLBKC vừa đọc xong bài “Đừng xác định tội Phương Uyên thay công an” của anh, chúng tôi cũng xin ý kiến với anh là chúng tôi rất thương yêu em Uyên như là con cháu ruột của mình .Trong hoàn cảnh như thế nầy, lý do chúng tôi đưa tin trước khi Công An lên án Uyên vì thiết nghĩ nếu chờ cho CA lên án xong rồi đăng lại thì dư luận sẽ không kịp phản ứng .

Nếu chúng ta biết trước được những điều CA sẽ làm và đưa ra trước công luận thì mọi người sẽ có nhiều cơ hội và thời gian để phản bác lại bản án mà Công An sẽ tuyên án với Uyên . Tiếp tục đọc

Thư của Đảng làm báo gửi blog NTT

 


Kính gửi anh Nguyễn Tường Thụy


Anh em CLBKC vừa đọc xong bài “Đừng xác định tội Phương Uyên thay công an” của anh, chúng tôi cũng xin ý kiến với anh là chúng tôi rất thương yêu em Uyên như là con cháu ruột của mình .Trong hoàn cảnh như thế nầy, lý do chúng tôi đưa tin trước khi Công An lên án Uyên vì thiết nghĩ nếu chờ cho CA lên án xong rồi đăng lại thì dư luận sẽ không kịp phản ứng .

Nếu chúng ta biết trước được những điều CA sẽ làm và đưa ra trước công luận thì mọi người sẽ có nhiều cơ hội và thời gian để phản bác lại bản án mà Công An sẽ tuyên án với Uyên .

Blog ĐLB có nhiều người viết và đăng bài nên nguồn tin khi đưa ra một cách nhanh chóng chắc chắn sẽ thiếu xót và có thể gây bất lợi cho Uyên như anh Nguyễn Tường Thụy phân tích .

Chúng tôi cũng thành thật xin lổi gia đình Uyên, anh Nguyễn Duy Linh và chị Nguyễn Thị Nhung . Kính thưa anh chị, vì nóng lòng muốn cứu cháu nên chúng tôi đã nhanh chóng thông tin dựa trên những gì chúng tôi có được để dư luận tìm đường cứu cháu. Những bản tin trang Blog nầy đưa ra nếu gây bất lợi cho cháu Uyên thì cũng chỉ là sự vô tình và thiếu sót của chúng tôi.

Huy Phong

Câu Lạc Bộ Kháng Chiến

Thư đáp

Kính gi anh Huy Phong và anh em CLBKC

Đc thư ca các anh, tôi thấy an lòng. Ch thc s vì cháu Uyên thì các anh mi viết được nhng li chí tình như thế.
Tôi đng ý vi anh là vic thông tin v cháu Uyên đ dư lun biết trước mà phn ng là rt cn thiết. Tôi ch góp ý v cách đưa tin thôi. Tôi cũng mun trao đi vi bn đc nên hiu bn cht ca thông tin là như thế nào. Điu này, tôi đã nói k trong bài viết.
Vy là trong vic ca cháu Uyên, chúng ta đã đng v cùng mt phía đ bo v cho cháu, làm tt c vì cháu.

Trân trọng
Nguyễn Tường Thụy

This entry was posted on 25/10/2012, in Báo chí.

Nuôi án

NGƯỜI BUÔN GIÓ
Nuôi án thường có trong các v án hình s. Người ta mun có chiến công, thành tích nên khi phát hin nhng đi tượng có  manh nha phm ti thì h lng l theo dõi. Không bt b, ngăn chn ngay. Thm chí h còn cài đc tình vào thúc đy vic phm ti ln hơn. Nuôi án hay có trong các v như mi dâm, buôn ma tuý, c bc, buôn lu,…đc đim ca nhng ” án nuôi ” là có t chc, có s phát trin theo thi gian.
Nhiu đi tượng bán l ma tuý, cha c bc, cm lô đ, cho vay lãi, bo kê hoành hành được thi gian. Nghĩ mình lo lót hết, nhưng mt ngày đp tri bng nhiên b thp c. Bn nh thì nhiu vô k, còn bn ln thì như Khánh Trng, Năm Cam.

Tht ra v s má giang h v đao búa, cái  thang tính đim ca anh ch giang h thì c Năm Cam, Khánh Trng đu không có. Nhưng do được che ch ca thế lc nào đó,  t mt người đp xích lô tr thành tay anh ch trùm bến bãi, lúc có v trí ri thì lúc đó không mun thì cũng không th làm ngơ nếu b k khác xúc phm. Có l Khánh Trng chết mt phn là do hn, còn phn na là nhng k đã dng hn lên. Nói thế mi chính xác. Cuc đi Khánh Trng nếu không mt ngày gp mt v đ đu, thì gi đây theo đà cuc sng t đp xích lô, v bán hoa qu c chăm ch làm ăn. Khánh Trng đã ngi an nhàn ung bia hơi đu Ô Quan Chưởng, vt xe ti cho mt gã lái thuê nào đó. Ch vic điu hành ch hàng. Còn bà v thì ngi mt sp hàng hoa qu ch đo vài cô gái tr giúp vic cân đo, bó buc hàng cho khách. Cuc sng tương đi khá gi, bình bình. S tht thì nhiu anh ch ngang hàng Khánh Trng thm chí còn s má hơn lúc mà Khánh Trng đp xích lô gi đây đã có cuc sng như thế.
Thôi thì c gi cho là s phn. Nhưng hn Năm Cam, Khánh Trng sui vàng còn ôm khi hn c cc vi nhng k đã mt thi bao che cho h.
Nói gì thì nói, nuôi án không phi là vic chính đáng, thm chí đó còn là đng loã, tiếp tay cho ti ác. Người có trách nhim khi thy mm mng ca ti phm thì phi răn đe, giáo dc, ngăn chn t đu.  Nhưng công vic đó tương đi là thm lng, hiu qu thì không rõ ràng. Chng ai có th có chng c đ báo cáo thành tích rng tôi đã ngăn chn mt c bc, cha mi dâm bng cách khuyên bo, giáo dc, ngăn nga ngay t khi tên ch quán mi đnh bán bia lp đèn m, có xây phòng kín…Bi ch có mt xã hi mà người ta theo tiêu chí khác, con người đó khác thì h mi cm đng lương và c gng làm nhng vic ngăn chn cái xu khi nó chưa xy ra.
Còn đây, thành tích phi bng s ma tuý cân được, s tin c bc thu được, s người b giết…thành tích được miêu t đy hào hng v con s, con s càng ln thì thành tích ca nhng người ch huy chiến dch, bt b, điu tra li càng ln.
Mt đt nước thành tích th thao năm sau cao hơn năm trước, ch s kinh tế năm sau cao hơn năm trước là điu rt đáng mng. Nói nôm na là nếu anh năm nay mua sm 10 đng, năm sau 20 đng thì là điu rt đáng mng.
Nhưng thành tích bt ti phm thì không tương t như thế nếu chúng ta biết suy nghĩ. Ch l chúng ta hào hng vì cnh sát tháng trước bt 20 bánh ma tuý, tháng sau chiến công rc r hơn là bt được 40 bánh. Ri vài năm sau li thy khen thưởng rm r vì phá v án có 100 bánh heroin.
Bn thy sp có cuc đánh nhau, hai người hàng xóm chi nhau theo tiến đ căng hơn, theo kinh nghim bn thy h sp vác dao đến nơi. Bn gi đin lên công an phường báo tin. Mt lúc sau h xung thì s đã ri, h lp biên bn, ly nhân chng, bt b, ly cung. Có người đã trách công an là lúc đó xung luôn thì không nên chuyn. Anh công an chân tình nhăn nhó trình bày, kh lm nhưng mà vic nó chưa xy ra thì làm sao mà xung được.!!!
Nói v băng nhóm ti phm như thi Khánh Trng, Năm Cam, Dung Hà thì chuyn giết người so vi bây gin kém xa. Các băng nhóm thi đó vào cnh mà h cho là không th chp nhn, cân nhc k mi quyết đnh thanh toán đi th. Ch còn bây gi năm ba cu thanh niên làm bóng, cho vay lãi, cm đ hng lên là vác súng, dao truy sát. Thm chí ch phi chuyn làm ăn, mà ch trong quán bar, quán ph  dm chân lên nhau, nhìn đu nhau là có th vác súng bn v đu nhau luôn.
My ln nghe thy cán b lãnh đo công an nói rng thiếu nhân lc. Mc dù năm sau nhiu hơn năm trước. Lp thêm đi dân phòng, đi trt t t qun, xung kích, dân quân t v đ h tr công an. Dường như vn chưa đ đ lc lượng này đm bo s lượng duy trì an ninh, trt t.
Ti phm gia tăng dn đến tăng cường quân s, trang b, vũ khí…mt cái vòng tương tác c như thế kéo dài. Nếu người ta không chú ý đến giáo dc, thm chí còn có ý đ nuôi án đ ly thành tích. Thì đương nhiên cái vòng lun qun đó còn phi nói đến nhiu.
Nhng chuyn v ti phm hình s như thế này không k thì ai cũng biết. S dĩ hôm nay k vì gp chuyn bt ng. Thường ch gp nuôi án trong các v kinh tế, c bc, cưỡng đot ( bo kê bến bãi, nhà hàng), mi dâm…ch nhng v như an ninh chính tr thì không bao gi.
Thế nhưng mi đây nghe chuyn mt cô bé sinh viên b bt, đn rng người ta phát hin t nhiu tháng trước, cài đc tình vào theo dõi, ri đ đến khi truyn đơn tung ra h mi bt.
Không tranh lun chuyn cô bé có ti hay không có ti, vì đó s là cuc tranh lun còn din ra dài dài đến khi nào cô y được th. V quan đim ca tôi tt nhiên là cô bé không có ti, nói vy đ các bn khi tranh lun v cô bé có ti hay không. Chuyn y s tranh lun phn khác. Phn đây là chuyn nuôi án cơ.
V phn nhng người bt cô gái thì h s khng đnh cô bé có ti, bi thế h theo dõi t lâu, cài người đ nm bt, thm chí có th là tác đng đ cô và các bn tiến hành hot đng mà h nghĩ là đ chng c đ bt. Vy là nuôi án đy.
Đến án chính tr, an ninh quc gia mà còn nuôi án na. Thì thc s mt k xut thân t dân lưu manh vn tưởng đã không có gì bt ng vi chế đ này, mt ln na phi kinh ngc vì hiu biết ca mình vn còn non kém quá.
Mt đt nước n đnh v chính tr, c tưởng là không có nhng người phm ti chng chế đ, tuyên truyn nói xu chế đ, âm mưu lt đ chế đ cơ. Ch đã đy ry nhng người ra toà vì ti như thế ri mà li còn nuôi án c nhng ti đó đ ly thành tích na thì quá là đáng ngi.
Mong sao chuyn đó không phi là s tht.
Ngun: Người buôn gió
This entry was posted on 25/10/2012, in Báo chí.

Nuôi án

Nuôi án

 NGƯỜI BUÔN GIÓ

Nuôi án thường có trong các vụ án hình sự. Người ta muốn có chiến công, thành tích nên khi phát hiện những đối tượng có  manh nha phạm tội thì họ lặng lẽ theo dõi. Không bắt bớ, ngăn chặn ngay. Thậm chí họ còn cài đặc tình vào thúc đẩy việc phạm tội lớn hơn. Nuôi án hay có trong các vụ như mại dâm, buôn ma tuý, cờ bạc, buôn lậu,…đặc điểm của những ” án nuôi ” là có tổ chức, có sự phát triển theo thời gian. Tiếp tục đọc

Đừng xác định tội Phương Uyên thay công an

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.
1. Mt s bài tôi viết xung quanh v cháu Nguyn Phương Uyên đã nhn được nhiu ý kiến phn hi, ngay trên bài viết, trên facebook hoc gi vào tin nhn. Ngoài vic hu hết người đc đu hiu được ni dung bài viết và bày t s đng cm, còn có nhng ý kiến, do chưa đc k bài viết (hoc đc mà không hiu) theo hai hướng sau:
– Mt là cho tôi vi tin vào thông tin ca Đng làm báo (ĐLB).
– Hai là cho tôi khăng khăng Phương Uyên không có ti.
Trước hết, tôi cn nhc li ý kiến ca mình trong bài “Xung quanh vic cháu Nguyn Phương Uyên b bt và mt tích” rng “Hin nay, chưa có cơ s đ khng đnh cháu Uyên có ti hay vô ti“.

Th hai, tôi chưa bao gi có câu nào khng đnh thông tin t ĐLB đúng hay không đúng.
Chính vì thế, tôi thường dùng các câu cu trúc theo kiu “nếu … thì
Đây là mt s thn trng cn thiết ca người làm báo.
2. Khi ĐLB đưa ra nhng truyn đơn được cho là “Nguyn Phương Uyên đã tham gia cùng mt s bn sinh viên khác dán ti SG vào cui tháng 6 năm 2012“. Ni dung truyn đơn y như sau:

“VÌ DANH D DÂN TC, CHNG GIC TÀU

VÌ TƯƠNG LAI ĐT NƯỚC, CHÔNG THAM NHŨNG

Cho rng có th cơ quan điu tra cung cp thông tin cho Câu lc b kháng chiến (theo như ĐLB cho biết) nên tôi s dng thông tin này làm gi thiết đ viết bài “Tuyên truyn chng gic Tàu không phi là tuyên truyn chng nhà nước CHXHCNVN” Trong bài tôi đã dùng ti 2 ln mnh đ “Nếu ch có thế:
Nếu ch có như thế thì không th truy t Nguyn Phương Uyên (và các bn) theo điu 88 B lut hình s“.
Ngoài truyn đơn vi ni dung chng Trung Cng và chng tham nhũng ra, không biết cơ quan điu tra có đưa ra được bng chng v Nguyn Phương Uyên ri truyn đơn có ni dung nào khác hoc có hành vi nào khác không. Nếu ch có thế thì không th khép cháu vào ti “Tuyên truyn chng Nhà nước CHXHCNVN” được“.
Thế mà có k, vì nôn nóng kết ti cháu Uyên mà nhy vào trưng ra mt t truyn đơn vi ni dung khác nhm kết ti cháu Uyên và nói năng xc xược. Điu cn nói thêm là t truyn đơn này cùng bn in vi t truyn đơn mà Đng làm báo cho là dán Hà Ni. K này đng v phía ai thì ai cũng hiu.
Tờ truyền đơn Đảng làm báo đưa ra cho là tại Hà Nội

T truyn đơn laxuanlinh đưa ra đ cho rng Phương Uyên chng Nhà nước.
Phn hi 15:13 và 15:15
3. Sau khi tôi viết bài “Tuyên truyn chng gic Tàu không phi là tuyên truyn chng nhà nước CHXHCNVN” nói v t truyn đơn “VÌ DANH D DÂN TC, CHNG GIC TÀU, VÌ TƯƠNG LAI ĐT NƯỚC, CHÔNG THAM NHŨNG” thì sau đó, cùng ngày,  ĐLB trong bài “Tin Khn : Công An bt Nguyn Phương Uyên và truy lùng t chc Tui Tr Yêu Nước” có nói ti 4 t truyn đơn có ni dung chng Đng CSVN, nhưng không nói ngun gc có phi do công an cung cp hay không. Tôi cũng không cho rng đây là s c ý. Nhưng tôi không cho tài liu này là t công an cung cp cho CLBKC (Câu lạc bộ kháng chiến) vì ni dung này ging ht ni dung 4 t truyn đơn được nêu trên mng ngay sau s kin ri truyn đơn dưới cu An Sương hôm 10/10 và th t t 1 đến 4 cũng ging nhau:
Ni dung và th t 4 t truyn đơn din đàn Quê hương ngày mai:

Còn ni dung và th t ca ĐLB ti:
Nhng t truyn đơn y có ni dung chng Đng CSVN, không có ni dung chng Nhà nước. Trong B lut hình s li không có ti danh chng Đng. Nếu dùng nhng t truyn đơn y đ kết ti thì phi đi điu 88 thành “Tuyên truyn chng Đng và Nhà nước CHXHCNVN”, hoặc bổ sung tội danh “Tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt nam” vào Bộ luật hình sự. Và nếu làm như thế nó sẽ mất đi “vẻ đẹp” của pháp luật. Nên chú ý rằng có những điều luật rất đẹp nhưng trên thực tế người ta không muốn áp dụng nhưng không thể bỏ, ví dụ quyền biểu tình của công dân trong điều 69.
Mt điu đơn gin mà ai cũng hiu là, không phi bt c t truyn đơn nào được rải, dán … thì cũng đu do Phương Uyên thực hiện cho nên không th ly nhng cái đó làm bng chng kết ti Uyên tr khi có bng chng.
4. Cũng t ĐLB, hôm nay li có thông tin bt li cho Phương Uyên “Công An (A67) đang mun truy t Nguyn Phương Uyên thêm ti danh khác là ti “Hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân” theo Điu 79 B lut hình s
Nếu ch căn c vào my t truyn đơn (li phi gii thích rng có bng chng là Uyên ri) thì ghép Phương Uyên vào điu 79 không đơn gin. Cn phi hiu khái nim “hot đng nhm lt đ” vi “tuyên truyn chng”. Hot đng là có hành đng nhm lt đ c th, thí d t chc vũ trang, t chc bo đng cướp chính quyn … Nếu ch căn c vào li kêu gi hãy lt đ mà gi là hot đng nhm lt đ là không được. Tuy nhiên, người ta c tình ghép ti thì vn phi chu vì đó là quyn ca h nhưng h cũng cn cân nhc thit hơn. Nếu truy t Phương Uyên thêm theo điu 79 ch vì my cái truyn đơn thì ti ca Uyên còn nng hơn c Cù Huy Hà Vũ. Điu này càng không th ngi được.
5. C cho là thông tin thu gi được ca Phương Uyên 2 triêu tin 10 nghìn đng và máy nh ca Phương Uyên có 30 cái nh chp cu An Dương là đúng đi thì chưa th nói lên điu gì vì ai cũng có quyn chp nh nơi công cng và có quyn gi tin do Ngân hàng Nhà nước Vit nam phát hành.
Cn lưu ý đến mt thông tin t các cháu cùng tr vi Uyên cho biết, ngày 16/10, tc là hai ngày sau khi Uyên b bt, mt công an thành ph tên là Phong đến tch thu máy nh ca Uyên, ngoài ra ly cho Uyên mt s sách v và đ sinh hot. Như vy, Uyên không có trách nhim gì v nhng nh được thêm vào (nếu có) k t khi b bt 11 gi trưa 14/10.
Hôm nay, ĐLB li có thông tin Uyên “đã xác nhn là có tham gia vào mt t chc phn đng phát tán truyn đơn ti cu An Sương đng thi cũng giúp chúng tôi ch đim các đi tượng khác ti Long An”. Điu này cũng ch nên biết vy vì theo ĐLB thì tin này do công an đưa ra.
Dù CLBKC có người “thân” vi cán b điu tra thì thông tin h đưa ra chưa chc đúng. Nguyên tc làm vic không cho phép dù h có th vi phm nguyên tc. Không loi tr h c tình đưa tin tht thit đ nhm mc đích nào đó.
6. Tôi vui vì Đng làm báo có đăng nhng bài mang tính bo v Nguyn Phương Uyên. Mt s bn đc khuyến cáo tôi ĐLB trước đây có đăng nhng bài hi cho phong trào yêu nước và dân ch. Nhng bài y không phi là tôi chưa đc nhưng lúc này, tôi không mun đưa ra nhn xét gì. V li, là mt người làm báo, tôi tôn trng quan đim chính tr ca mi người. Mà quan đim chính tr thì nó đa dng, không nht thiết phi đng v hai thái cc đi lp nhau. Tôi ch phn đi nhng gì xuyên tc, bóp méo, ba đt mà thôi.
Trong v Nguyn Phương Uyên, ĐLB là nơi đưa ra nhng thông tin mi nht, tuy không nên khng đnh đúng hay sai.
Nhưng trm nghĩ, có th công an thông qua thành viên nào đó trong Câu lc b kháng chiến đưa ra nhng thông tin tht thit đ qua đó to dư lun kết ti dn Nguyn Phương Uyên mà ĐLB không đ ý. Vì vy, khi đưa tin, ĐLB cũng nên hướng dn dư lun, bình lun v nhng thông tin nhn được. Thc ra, điu này ĐLB đã làm nhưng vn có nhng thông tin lơ lng, đưa ra ri đ đy.
7. Cơ quan điu tra xác đnh ti ca Uyên phi có bng chng, chng t Uyên có ri nhng t truyn đơn vi ni dung thế này, thế kia và nhng hành vi khác nếu có. Đó là v v nguyên tc. Còn thc tế, không loi tr bng chng ngy to hoc mm cung, ép cung, d d, mua chuc … Điu này không có gì l. Cn lưu ý đến câu nói ca viên công an tên Phong nói vi cháu Phương là người cùng phòng vi Uyên: “Đến khi nào tìm thy ti s gi công văn v gia đình“. Vy làm thế nào cho ra ti, chắc mọi người đều hiểu.
Nhiu người khó tin mt cô gái như Phương Uyên li có th phm ti: tr trung, xinh đp, trong sáng, hn nhiên; là cán b đoàn năng n, là sinh viên hc gii; là người sng chan hòa, bn bè ai cũng yêu quí. Cũng không ai hiu ni ti sao mt cô bé mi nt mt, sinh năm 1992 mà dám c gan chng Nhà nước, hot đng lt đ chính quyn. Gi đây, cháu thân cô thế cô trong tri giam, trước bao nhiêu cm by, áp lc, rt nhiu người lo lng cho cháu. Cn tính trước mi tình hung có th xy ra. Cu mong cho cháu bình an. Còn nếu mt bn án bt công dành cho cháu, hn mi người s tưởng tượng được s phn ng ca công lun như thế nào.
24/10/2012
NTT