Gửi thông báo cho … người chết

Dẫu chẳng hiếm đối với người Nhà nước, chẳng làm ai ngạc nhiên nhưng cuối tuần cũng xin hầu các bạn mẩu chuyện nho nhỏ, “chuyện thường ngày ở huyện”

Tri giam Xuyên Mc gi mt cái thông báo nhưng không ti tay người nhn mà li rơi vào tay cô Bùi Th Mình Hng (hôm 1/11/2012). Lý do đơn gin là người nhn đã chết.
Thông báo này là thông báo v vic tiếp nhn người b kết án tù đến chp hành án pht. Theo đó, tri giam báo là đã tiếp nhn cháu Trn Bùi Trung t 5/9/2012. Thế nhưng Bùi Hng cho biết thc tế đã đi thăm con 3 ln ti tri giam này nhưng bây gi mi báo.
Oái oăm hơn na là thông báo li ghi là gi ông Trn Văn Dc (là b cháu Trung, đã ly hôn với mẹ cháu từ năm1993), theo đa ch s 106 Lê Hng Phong, phường 4, thành ph Vũng Tàu nhưng ông này đã chết gn 3 năm ri và h khu cũng không có đa ch này nt. Nhng chi tiết này cũng đã th hin trong h sơ v án.
K chuyn này, Bùi Hng than: “Ch trách xã hi này c khn đn vì cái bn d điên , d di này


2/11/2012
NTT