Archive | 09/11/2012

Hy vọng gì ở Ủy ban tư pháp của Quốc hội .

“Nhà nước qun lý xã hi bng pháp lut, không ngng tăng cường pháp chế XHCN ” (Đ 12 HP). “Đã là nguyên tc pháp tr thì mi thành viên t dân thường đến người cm quyn, lãnh đo đu phi tuân theo” (Tư tưởng H Chí Minh v quyn con người – NXB S Tht 2005).

Báo đin t Dân Trí đã đăng nhiu bài viết v kỳ án nhà 194 ph Huế. Đó là tiếng nói ca công lý, ca lương tâm và trách nhim. Đng thi cũng là tiếng nói ca công lun v nhng vn đ nhc nhi trong cuc sng hin nay.
Trích dn báo Dân Trí:  Th Ba, 06/11/2012 – 06:02
“V án 194 ph Huế: Đ nghịỦy ban Tư pháp Quc hi giám sát quá trình truy t, xét x (Dân trí)
Dư lun đang mong ch v án 194 ph Huế được kp thi x lý theo quy đnh ca pháp lut, trng tr thích đáng nhng k li dng quyn lc công đ mưu cu li ích riêng, thanh lc cán b, bo v quyn và li ích chính đáng ca công dân.

>>  Vin KSNDTC khi t b can v án 194 ph Huế

Các quy đnh ca pháp lut v thi hành án dân s đã được quy đnh rõ trong b lut t tng dân s, lut thi hành án dân s. Ch cn làm trái mt điu cũng gây ra hu qu không lường mà nghiêm trng nht là làm mt lòng tin ca người dân vào chế đ.
V án “Đòi li đt đã giao cho người khác s dng, đ nhn tin bi hoàn t ngày 01/5/1983” ti phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà ni. Đã kết thúc bng bn án phúc thm s 118/DSPT ngày 22/8/2003 ca tòa án ND TP Hà Ni. Sau khi phi hoãn thi hành án trong thi hn 03 tháng mà không có kháng ngh. Đi THA qun Thanh xuân ra quyết đnh THA s 37/THA ngày 05/9/2003 và xác nhn đã thi hành án song ngày 8/9/2003 (Đ 53 Lut THA dân s). Vì vy đã“Bo đm hiu lc ca bn án, quyết đnh” (Đ 19 lut TTDS; Đ 4 lut THA DS).
Thế nhưng quyết đnh trái pháp lut (Đ 295 LHS) s 61/KNDS ngày 12/9/2003 ca chánh án tòa án NDTC Nguyn Văn Hin. Kháng ngh Bn án s 118 nêu trên. Đã dn đến v án oan sai, liên quan đến nhiu người trong ngành tư pháp. Đã xúc phm nhân phm, cướp đot tài sn gn lin vi quyn s dng đt hp pháp tr giá: 28.374.230.000đ (Thi đim 12/2010) ca công dân. Đc bit là hành vi c ý cưỡng chế thi hành án trái pháp lut.
S lng quyn ca nhng người trong cơ quan thi hành án dân s TP Hà Ni. Do quyn trưởng phòng THA Nguyn Bá Nh cùng chp hành viên Chu văn Thái và Mai xuân Hoa thc hin vic cưỡng chế. Cùng vi s bao che dung túng, ca phó cc trưởng cc Thi hành án dân s, B tư pháp Nguyn Thanh Thy.
Biu hin qua các ni dung sau đây:
1. Không gii quyết hoc gii quyết trái pháp lut, các đơn thư khiếu ni, đơn t cáo v các quyết đnh trái pháp lut ca phòng THA DS,  Hà Ni.
  2. C ý làm trái ni dung bn án:
Bn án s 138/2005/DSPT ngày 04/7/2005 ca tòa phúc thm, tòa án NDTC, là h qu ca QĐ kháng ngh s 61 nêu trên. Vì vy hi đng xét x chưa cho phép thi hành án. Bn án không ghi “Đ thi hành” (Đ 380 B lut t tng dân s; Đ 27 lut THA dân s).
3. T ý thay đi v trí tha đt tòa án phân chia cho các đương s.
4. T chc bán đu giá quyn s dng đt trái pháp lut.
5. Cưỡng đot 100.000.000đ đã np, đ thi hành bn án 118/DSPT  nêu trên và tài sn gn lin vi quyn s dng đt.
Nguyên UV TW đng khóa 10, đi biu quc hi khóa XI, chánh án tòa án NDTC, UV BCĐ TW v phòng chng tham nhũng Nguyn Văn Hin. K đng đu đường dây tham nhũng có t chc, trong v án oan sai đã “Rõ như ban ngày”, đã làm khuynh đo ngành tư pháp. Mt k thoái hóa biến cht, nay li cao dng trước quc hi đ dy người khác v chng tham nhũng. Đng thi cũng là dp đ lp liếm nhng ti li do chính mình gây ra!
 Vn biết y ban tư pháp ca quc hi là mt tp th nhng người có đc, có tài, chu trách nhim ch đo toàn ngành tư pháp. Nhưng người đng đu là Ch nhim Nguyn Văn Hin vi tư cht như trên.
Liu v kỳ án 194 ph Huế và các v án oan sai khác có được gii quyết theo quy đnh ca pháp lut hay không? Hay cn phi có s giám sát cp cao hơn? Công lun đang theo dõi sát sao kỳ án này, đ t đó hiu rõ hơn v nn tư pháp ca nhà nước cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam.

 Nơi nhận

– TW Đảng và nhà nước CS VN
– Các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.
– Bộ công an.- CQ an ninh điều tra.
– Sở công an TP – CQ an ninh điều tra
– Ban lãnh đạo TP Hà Nội.
– Trung ương hội cưu chiến binh Việt Nam. ……………………………………………..
……………………………………………..

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2012Blogger
Nguyễn Anh Dũng
Nhà giáo – Cựu chiến binh VN
 ĐC: S 5 ngách 12/87 Chính Kinh, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Ni.
 ĐT: (04) 38583514:  DĐ: 0984535494.
Tác gi gi qua email
This entry was posted on 09/11/2012, in Báo chí.

Hy vọng gì ở Ủy ban tư pháp của Quốc hội

Hy vọng gì ở Ủy ban tư pháp của Quốc hội

.

“Nhà nước qun lý xã hi bng pháp lut, không ngng tăng cường pháp chế XHCN ” (Đ 12 HP). “Đã là nguyên tc pháp tr thì mi thành viên t dân thường đến người cm quyn, lãnh đo đu phi tuân theo” (Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người – NXB Sự Thật 2005).

Báo điện tử Dân Trí đã đăng nhiều bài viết về kỳ án nhà 194 phố Huế. Đó là tiếng nói của công lý, của lương tâm và trách nhiệm. Đồng thời cũng là tiếng nói của công luận về những vấn đề nhức nhối trong cuộc sống hiện nay. Tiếp tục đọc

Vụ cháu Nguyễn Văn Phúc tự vẫn: Trang “Tin tức Hà Nam” định hướng dư luận?

Trước khi đăng bài Ngành giáo dc và các bc ph huynh nghĩ gì, làm gì trước nhng cái chết thương tâm ca hc sinh như thế này? ca Trn Th Nga, tôi có gi đin cho tác gi hi rõ chuyn. Lúc y, Nga đang tiếp xúc vi các nhân chng. Tôi dn, cháu phi ly tài liu cn thn.  Cô bo chú c yên tâm, cháu đang làm vic y đây.
Sau khi Trn Th Nga đăng bài lên blog ca mình thì trang Tin tc Hà Nam xut hin bài Lý Nhân : 1 thanh niên treo c t t  Phú Đa.

So vi bài ca Trn Th Nga, bài này có đi tên cháu Nguyn Văn Phúc thành Nguyn Viết Phương, m cháu là Nguyn Hng Dip thành Nguyn Th Du. Điu này không có gì đáng nói.

Ni dung bài viết dân d đc gi đến nguyên nhân cháu Phương t t là do tht tình.
Tuy nhiên, khi nói v bài viết này thì Trn Th Nga cho biết gia đình và bn bè ca Phúc đang thu thp tài liu và làm đơn. Nga vn khng đnh vi tôi là cô s có đ nhân chng, bng chng đ bo v bài viết ca mình. Cô nói gia đình cháu Phúc rất bất binh về việc này.  Những tấm ảnh trong bài viết là do công an chụp khi điều tra.
Đáng chú ý là dưới bài viết trên Tin tc Hà Nam ghi “Theo báo giáo dc vn” nhưng truy cp vào trang web ca báo này thì không h có bài y.
Vì bài viết có li hành văn r tin, đc rt khó chu nên tôi không đăng lên đây, ch đưa đường link đ đc gi sang đc:
.
9/11/2012
Nguyn Tường Thy

Vụ cháu Nguyễn Văn Phúc tự vẫn: Trang “Tin tức Hà Nam” định hướng dư luận?

Vụ cháu Nguyễn Văn Phúc tự vẫn: Trang “Tin tức Hà Nam” định hướng dư luận?

.

Trước khi đăng bài Ngành giáo dục và các bậc phụ huynh nghĩ gì, làm gì trước những cái chết thương tâm của học sinh như thế này? của Trần Thị Nga, tôi có gọi điện cho tác giả hỏi rõ chuyện. Lúc ấy, Nga đang tiếp xúc với các nhân chứng. Tôi dặn, cháu phải lấy tài liệu cẩn thận. Cô bảo chú cứ yên tâm, cháu đang làm việc ấy đây. Tiếp tục đọc

1. Tại Viện Kiểm sát Thanh Trì sáng 9/11/2012

Hắn phải ra tòa, hoặc là tôi đi tù về tội vu khống.

Từ nay tôi bắt đầu cho công bố các tài liệu và sự việc liên quan đến vụ phá nhà tôi để cướp đất ngày 7/12/2007, gửi vào chuyên mục “Hồ sơ kẻ cướp”.  Ngoài ra, các vụ việc khác tôi tiếp tục công bố.

1. Tại Viện Kiểm sát Thanh Trì sáng 9/11/2012

.

Tên Cao Thị Minh Hằng, chấp hành viên Thi hành án Thanh Trì cho quân đến phá nhà tôi lấy đất cắt cho người khác, mặc dù không có nội dung trong bản án phúc thẩm. Khi ấy, hắn là chấp hành viên Thi hành án Thanh Trì (nay đổi là Chi cục Thi hành án). Nghe nói bây giờ đã lên Phó Chi cục trưởng.

Hôm chúng gọi là “cưỡng chế”, thực chất là cướp, có 44 tên, công an có, Viện kiểm sát có, Thi hành án có. Đó là ngày 7/12/2007, khi nhà tôi xây có giấy phép của UB huyện Thanh Trì, đang trong quá trình hoàn thiện. Tiếp tục đọc