Hy vọng gì ở Ủy ban tư pháp của Quốc hội .

“Nhà nước qun lý xã hi bng pháp lut, không ngng tăng cường pháp chế XHCN ” (Đ 12 HP). “Đã là nguyên tc pháp tr thì mi thành viên t dân thường đến người cm quyn, lãnh đo đu phi tuân theo” (Tư tưởng H Chí Minh v quyn con người – NXB S Tht 2005).

Báo đin t Dân Trí đã đăng nhiu bài viết v kỳ án nhà 194 ph Huế. Đó là tiếng nói ca công lý, ca lương tâm và trách nhim. Đng thi cũng là tiếng nói ca công lun v nhng vn đ nhc nhi trong cuc sng hin nay.
Trích dn báo Dân Trí:  Th Ba, 06/11/2012 – 06:02
“V án 194 ph Huế: Đ nghịỦy ban Tư pháp Quc hi giám sát quá trình truy t, xét x (Dân trí)
Dư lun đang mong ch v án 194 ph Huế được kp thi x lý theo quy đnh ca pháp lut, trng tr thích đáng nhng k li dng quyn lc công đ mưu cu li ích riêng, thanh lc cán b, bo v quyn và li ích chính đáng ca công dân.

>>  Vin KSNDTC khi t b can v án 194 ph Huế

Các quy đnh ca pháp lut v thi hành án dân s đã được quy đnh rõ trong b lut t tng dân s, lut thi hành án dân s. Ch cn làm trái mt điu cũng gây ra hu qu không lường mà nghiêm trng nht là làm mt lòng tin ca người dân vào chế đ.
V án “Đòi li đt đã giao cho người khác s dng, đ nhn tin bi hoàn t ngày 01/5/1983” ti phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà ni. Đã kết thúc bng bn án phúc thm s 118/DSPT ngày 22/8/2003 ca tòa án ND TP Hà Ni. Sau khi phi hoãn thi hành án trong thi hn 03 tháng mà không có kháng ngh. Đi THA qun Thanh xuân ra quyết đnh THA s 37/THA ngày 05/9/2003 và xác nhn đã thi hành án song ngày 8/9/2003 (Đ 53 Lut THA dân s). Vì vy đã“Bo đm hiu lc ca bn án, quyết đnh” (Đ 19 lut TTDS; Đ 4 lut THA DS).
Thế nhưng quyết đnh trái pháp lut (Đ 295 LHS) s 61/KNDS ngày 12/9/2003 ca chánh án tòa án NDTC Nguyn Văn Hin. Kháng ngh Bn án s 118 nêu trên. Đã dn đến v án oan sai, liên quan đến nhiu người trong ngành tư pháp. Đã xúc phm nhân phm, cướp đot tài sn gn lin vi quyn s dng đt hp pháp tr giá: 28.374.230.000đ (Thi đim 12/2010) ca công dân. Đc bit là hành vi c ý cưỡng chế thi hành án trái pháp lut.
S lng quyn ca nhng người trong cơ quan thi hành án dân s TP Hà Ni. Do quyn trưởng phòng THA Nguyn Bá Nh cùng chp hành viên Chu văn Thái và Mai xuân Hoa thc hin vic cưỡng chế. Cùng vi s bao che dung túng, ca phó cc trưởng cc Thi hành án dân s, B tư pháp Nguyn Thanh Thy.
Biu hin qua các ni dung sau đây:
1. Không gii quyết hoc gii quyết trái pháp lut, các đơn thư khiếu ni, đơn t cáo v các quyết đnh trái pháp lut ca phòng THA DS,  Hà Ni.
  2. C ý làm trái ni dung bn án:
Bn án s 138/2005/DSPT ngày 04/7/2005 ca tòa phúc thm, tòa án NDTC, là h qu ca QĐ kháng ngh s 61 nêu trên. Vì vy hi đng xét x chưa cho phép thi hành án. Bn án không ghi “Đ thi hành” (Đ 380 B lut t tng dân s; Đ 27 lut THA dân s).
3. T ý thay đi v trí tha đt tòa án phân chia cho các đương s.
4. T chc bán đu giá quyn s dng đt trái pháp lut.
5. Cưỡng đot 100.000.000đ đã np, đ thi hành bn án 118/DSPT  nêu trên và tài sn gn lin vi quyn s dng đt.
Nguyên UV TW đng khóa 10, đi biu quc hi khóa XI, chánh án tòa án NDTC, UV BCĐ TW v phòng chng tham nhũng Nguyn Văn Hin. K đng đu đường dây tham nhũng có t chc, trong v án oan sai đã “Rõ như ban ngày”, đã làm khuynh đo ngành tư pháp. Mt k thoái hóa biến cht, nay li cao dng trước quc hi đ dy người khác v chng tham nhũng. Đng thi cũng là dp đ lp liếm nhng ti li do chính mình gây ra!
 Vn biết y ban tư pháp ca quc hi là mt tp th nhng người có đc, có tài, chu trách nhim ch đo toàn ngành tư pháp. Nhưng người đng đu là Ch nhim Nguyn Văn Hin vi tư cht như trên.
Liu v kỳ án 194 ph Huế và các v án oan sai khác có được gii quyết theo quy đnh ca pháp lut hay không? Hay cn phi có s giám sát cp cao hơn? Công lun đang theo dõi sát sao kỳ án này, đ t đó hiu rõ hơn v nn tư pháp ca nhà nước cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam.

 Nơi nhận

– TW Đảng và nhà nước CS VN
– Các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.
– Bộ công an.- CQ an ninh điều tra.
– Sở công an TP – CQ an ninh điều tra
– Ban lãnh đạo TP Hà Nội.
– Trung ương hội cưu chiến binh Việt Nam. ……………………………………………..
……………………………………………..

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2012Blogger
Nguyễn Anh Dũng
Nhà giáo – Cựu chiến binh VN
 ĐC: S 5 ngách 12/87 Chính Kinh, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Ni.
 ĐT: (04) 38583514:  DĐ: 0984535494.
Tác gi gi qua email