Vụ cháu Nguyễn Văn Phúc tự vẫn: Trang “Tin tức Hà Nam” định hướng dư luận?

Trước khi đăng bài Ngành giáo dc và các bc ph huynh nghĩ gì, làm gì trước nhng cái chết thương tâm ca hc sinh như thế này? ca Trn Th Nga, tôi có gi đin cho tác gi hi rõ chuyn. Lúc y, Nga đang tiếp xúc vi các nhân chng. Tôi dn, cháu phi ly tài liu cn thn.  Cô bo chú c yên tâm, cháu đang làm vic y đây.
Sau khi Trn Th Nga đăng bài lên blog ca mình thì trang Tin tc Hà Nam xut hin bài Lý Nhân : 1 thanh niên treo c t t  Phú Đa.

So vi bài ca Trn Th Nga, bài này có đi tên cháu Nguyn Văn Phúc thành Nguyn Viết Phương, m cháu là Nguyn Hng Dip thành Nguyn Th Du. Điu này không có gì đáng nói.

Ni dung bài viết dân d đc gi đến nguyên nhân cháu Phương t t là do tht tình.
Tuy nhiên, khi nói v bài viết này thì Trn Th Nga cho biết gia đình và bn bè ca Phúc đang thu thp tài liu và làm đơn. Nga vn khng đnh vi tôi là cô s có đ nhân chng, bng chng đ bo v bài viết ca mình. Cô nói gia đình cháu Phúc rất bất binh về việc này.  Những tấm ảnh trong bài viết là do công an chụp khi điều tra.
Đáng chú ý là dưới bài viết trên Tin tc Hà Nam ghi “Theo báo giáo dc vn” nhưng truy cp vào trang web ca báo này thì không h có bài y.
Vì bài viết có li hành văn r tin, đc rt khó chu nên tôi không đăng lên đây, ch đưa đường link đ đc gi sang đc:
.
9/11/2012
Nguyn Tường Thy

One thought on “Vụ cháu Nguyễn Văn Phúc tự vẫn: Trang “Tin tức Hà Nam” định hướng dư luận?

  1. Hic, cháu đọc cái bài trên báo HN mà gai hết cả người, thấy lợm giọng quá… Dùng từ "bất nhân" là còn quá nhẹ so với bọn này…

Đã đóng bình luận.