Archive | 10/11/2012

Bầu cử ở ta cũng có cái giống Mỹ chứ

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
.

Mình c nghĩ mãi, chng l bu c M cái gì cũng khác ta, không có đim gì giao thoa được à. Phi có mt cái gì đy chung ch.
Hôm nay, mình mi phát hin ra, bu c ta cũng có cái ging M.
Nghe nói trước khi kim phiếu, ông Romney đã son sn din văn mng chiến thng. Tt nhiên, khi chiến thng thuc v Obama thì cái din văn y phi b đi. Nhưng cái din văn mà ông Obama đc chc chn là cũng chun b trước, nếu ông ta không trúng c thì cũng như ông Romney mà thôi.

nước ta mình biết mt chuyn trước khi bu c cũng có mt s thc hin trước, đó là nhn bàn giao t người (nghĩ là) tin nhim. Nhưng không phi là bu nguyên th quc gia mà là bu trưởng thôn.

K ra, so sánh cuc bu c to nht nước M vi cuc bu c bé nht Vit Namthì không tương xng. Mà s so sánh nào ch khp khing cho nên so thì c so thôi. Mt khác, mình ch biết chuyn cp thôn ch làm sao biết được chuyn cp nước.
Ch là năm ngoái, thôn mình bu trưởng xóm. Chi b c mt ông ra ng c trưởng xóm.
Chuyn ông này làm trưởng xóm không có gì phi nghi ng vì đó là ý Đng nên chi b cho ông trưởng xóm cũ bàn giao giy t s sách trước khi bu c. Tt nhiên ông được Đng c nhn bàn giao mt cách vui v.
Cũng trước khi bu c, ông trưởng xóm cũ có cuc chia tay khá lâm ly vi các cán b thôn và xã, nghe nói ti 36 v.
Thế ri cũng ti ngày hp xóm đ bu. Thế ri bu cũng ra kết qu. Có điu người trúng c không phi là ông được đng c mà li là ông trưởng xóm cũ do dân đ c.
Tt nhiên không nhng cuc chia tay nói trên vô nghĩa mà li phi t chc mt cuc bàn giao li.
Đúng là d mếu d cười.
Mình viết đến đây,bà xã ghé mt vào đc ké, bo:
–    Anh so thế mà cũng so. Cái vic chun b sn din văn mng, bn cht nó khác hn vi vic nhn bàn giao trước ch. Không son trước đ cho c nước M vi thế gii ch à? Mà chun b trước nó khác vi thc hin trước ch. Cái din văn làm vài phút không dùng thì vt đi, ch ông Romney có nhn bàn giao tng thng trước đâu.
Mình cãi:
–    Thì ít nht nó cũng ging nhau ch “trước”. Ch chng nh mình không có cái gì đ ging nó à.

11/11/2012
NTT
Mi đc li:
(Bài này không còn vì blog cũ b phá. May mà Dân Làm Báo đăng li).
This entry was posted on 10/11/2012, in Báo chí.

Bầu cử ở ta cũng có cái giống Mỹ chứ

Bầu cử ở ta cũng có cái giống Mỹ chứ

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

Mình cứ nghĩ mãi, chẳng lẽ bầu cử ở Mỹ cái gì cũng khác ta, không có điểm gì giao thoa được à. Phải có một cái gì đấy chung chứ.

Hôm nay, mình mới phát hiện ra, bầu cử ở ta cũng có cái giống Mỹ.

Nghe nói trước khi kiểm phiếu, ông Romney đã soạn sẵn diễn văn mừng chiến thắng. Tất nhiên, khi chiến thắng thuộc về Obama thì cái diễn văn ấy phải bỏ đi. Nhưng cái diễn văn mà ông Obama đọc chắc chắn là cũng chuẩn bị trước, nếu ông ta không trúng cử thì cũng như ông Romney mà thôi. Tiếp tục đọc

Thèm cũng phải chịu

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
.
Hôm cui cùng ca chiến dch bu tng thng M, dân mng dán mt lên các trang tin, chuyn cho nhau đường link. Có người gi cho mình đường link dn ti mt trang, thy mô phng tng lá phiếu được kim cho tng người. Tng phút, tng phút, li có người đưa tin lên bng tin trên mng facebook. Con s phn trăm c bám sát nhau, lúc v này nhnh lên được mt tí thì ch vài phút sau li tt xung. Đúng là căng như dây đàn. Ri bình lun lon xì ngu, ông này thì bo tui thích cho Ba-Ma thng, cô n thì nói tôi thích Rôm-Lây cơ (chc cô này chê Ba-Ma da đen, xu).

Chuyn bu Tng thng bên M, liên quan gì đến mình mà dân Vit Nam quan tâm đến như vy nh, trong khi bu c nước mình thì ch ai đ ý. Hi bu c tng thng M năm 1972, cán b tuyên hun bo bn mình, dù Ních-Xơn hay Mc-Ga-Vơn làm tng thng M thì nó cũng là bn tư bn ví nhau c thôi, ch chng thng nào chu đưa nước M tiến lên ch nghĩa xã hi cùng vi chúng ta đâu mà mong.
Vy dân ta theo dõi bu tng thng M hn không phi vì trông mong vào mt s ci t chính tr hay chnh đn nào đó mà chc là vì mun xem bên y, chúng nó bu bán như thế nào. Dân ta có tính hiếu kỳ mà. K cũng l tht, bu c gì mà ng c viên lên truyn hình nói xu nhau, cãi nhau như m bò, chng thèm giu giếm.  Dân M nó v tranh biếm ha hai đa đánh nhau, cũng chng thèm chp. Chng v nào s thế lc thù đch nó li dng. Thế mi liu. L tht.
Thng Thng đang theo dõi, không chu được chi:
–    Tiên sư bn M, bu bán thế nào thì im m cái mm đi, li còn mang lên truyn hình cho c thế gii xem đ chúng tao thèm.
Tính thng này mình biết, nó thèm cái gì là không chu được, nht đnh phi nói ra cho đ thèm. Cũng ging như nhà nào đó b đánh, nếu cho người ta kêu lên mt tiếng thì đ đau ch. Sao li bt ngm ming.
Mình biết tính nó nên k, ch bo:
–    Chú tưởng anh không thèm chc. Nhưng anh chu quen ri, thèm thì vt rãi đi thôi.

11/11/2012
NTT

This entry was posted on 10/11/2012, in Báo chí.

Thèm cũng phải chịu

Thèm cũng phải chịu

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

Hôm cuối cùng của chiến dịch bầu tổng thống ở Mỹ, dân mạng dán mắt lên các trang tin, chuyền cho nhau đường link. Có người gửi cho mình đường link dẫn tới một trang, thấy mô phỏng từng lá phiếu được kiểm cho từng người. Từng phút, từng phút, lại có người đưa tin lên bảng tin trên mạng facebook. Con số phần trăm cứ bám sát nhau, lúc vị này nhỉnh lên được một tí thì chỉ vài phút sau lại tụt xuống. Đúng là căng như dây đàn. Rồi bình luận loạn xì ngầu, ông này thì bảo tui thích cho Ba-Ma thắng, cô nọ thì nói tôi thích Rôm-Lây cơ (chắc cô này chê Ba-Ma da đen, xấu). Tiếp tục đọc

Chuyện thật như đùa về một nền chính trị ngược đời

Trn Mnh Ho

1- CHUYN THT V NHNG CÂU HI NGƯỢC ĐI
Cách đây mười my năm trước, mi ln các ông Bí thư thành u Đng cng sn TP. H Chí Minh t Võ Văn Kit, Võ Trn Chí, Nguyn Văn Linh, (hoc gn đây vi ông Nguyn Minh Triết…) gp g mt s nhà văn sng ti TP. HCM, ln nào, k viết bài này cũng xin được phép hi các v lãnh đo đng mt s câu hi mà t mình không gii đáp được; chúng tôi thưa vi các v rng: thưa đng chí Bí thư thành u kính mến, có c trăm câu hi c dày vò trí não tôi, khiến tôi d tr thành tên phn đng nếu không có ai hay cp trên “g ri tơ lòng” dùm, vy xin được hi các v lãnh đo my câu hi sau:

1- T khi còn hc ph thông, chúng tôi đã được hc thuc lòng câu kinh “bin chng pháp Mac-xit” như sau: “Mi s vt đu được cu thành bi các mt đi lp thng nht”. Thưa điu này, dưới chế đ ta, liu có còn đúng không? Vì có mt “s vt” to bng tri là nn chính tr ca nước cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Namkhông nm trong quy lut này ca Marx?

2- Trong mt ln tr li con gái, K. Marx cho rng HOÀI NGHI là phm cht đp nht ca người trí thc. Li dy ca Marx còn đúng hay không nếu người trí thc (c th là nhà văn) hôm nay có lúc rt hoài nghi s lãng đo ca đng?
3- Theo chúng tôi nghĩ, căn c vào ch nghĩa Marx, thì câu khu hiu trong Hi trường thành u: “Đng cng sn Vit Namquang vinh muôn năm” là mt khu hiu chng Mac-xit? Vì Marx bo lúc ti ch nghĩa đi đng, s không còn giai cp, tc không còn đng ca các giai cp, nghĩa là đng cng sn vĩ đi cũng không còn! Vy ta hô đng cng sn muôn năm có phi là không bao gi mun có chuyn tiến lên ch nghĩa cng sn, chuyn y ch là bánh v; cm bng như ta hô: xã hi loài người có giai cp muôn năm hay không?
4- Marx dy rng: kinh tế quyết đnh chính tr, cơ s h tng quyết đnh ý thc thượng tng; thế nhưng hin nay, đng ta đã làm ngược li Marx dy. Nn kinh tế ca ta hin nay là nn kinh tế th trường đa nguyên, nếu theo Marx thì nn chính tr ca ta hin nay cũng phi là nn chính tr đa nguyên mi đúng quy lut, sao ta vn gi chính tr nht nguyên là sao? Vic khôi hài hin nay ca đt nước ta là đng cng sn, đng ca giai cp vô sn có nhim v phi đào m chôn ch nghĩa tư bn, li đang ra sc xây dng ch nghĩa tư bn, rước tư bn nước ngoài vào đ bóc lt công nhân? Vic cơ s h tng là nn kinh tế tp trung = xã hi ch nghĩa đã b kinh tế th trường đp tan, sao trên ý thc thượng tng vn trưng bng hiu đnh hướng xã hi ch nghĩa, có phi là đu voi tư bn vn lòi đuôi chut xã hi ch nghĩa = xếp hàng c ngày hay không?
5- Ch nghĩa cng sn đã t tan rã ngay chính trên quê hương ca nó là Liên xô và các nước Đông Âu. Chng t ch nghĩa Mác-Lê không thích hp vi “th nhưỡng kinh tế – chính tr” ca các nước trên. Vy, Vit Nam là mt đt nước nm ngoài bn đ ca ch nghĩa Marx, sao ta c phi nô l mãi vào cái lý thuyết xa l kia đ làm kh đng bào, vic đưa đt nước tiến lên ch nghĩa xã hi ca đng ta có ging chuyn đng ta ch trương phn đu đến năm 2020 c nước s có tuyết rơi trong mùa đông và sông Hng, sông Cu Long s đóng băng ngày đông chí vy?
Chúng tôi còn viết thư gi các v lãnh đo đng nhiu câu hi khác, nhưng hu như không được tr li.
2- CHUYN GI TƯỞNG V MT S THT BI HÀI
Ai bo Marx (Karl) (1818-1883), người Đc gc Do Thái, cha đ ca ch nghĩa xã hi khoa hc, còn gi là ch nghĩa cng sn đã chết thì tôi vn còn bán tín bán nghi. Nhng người cánh t trên thế gii t gia thế k th XIX đến nay vn coi Marx như là Chúa Jesus mi ca giai cp vô sn. Người Do Thái làm ngh th mc (công nhân) Jesus đã b đóng đinh trên thp giá và chết năm 33 tui; nhưng ri theo các tông đ ca Ngài kháo nhau rng Chúa đã sng li và lên tri. K viết bài này chưa tng là tông đ ca v “thánh” Marx Do Thái kia, nhưng vn tin li đn rng đi triết gia này chết ri nhưng va bí mt sng li. Và Marx đã sng li đ ti Bc Kinh và Hà Ni đòi kin nhà cm quyn 2 quc gia này ra tòa án quc tế.
Khi va sng li, nghe tin Trung Quc, Vit Nam, Bc Triu Tiên, Cuba ly hc thuyết ca mình đ cai tr dân, đ làm bình phong cho chế đ toàn tr, Marx phn n vô cùng. Rõ ràng, trong các trước tác ca Ngài, Ngài ch nói rõ như ban ngày rng: phương thc sn xut châu Á (gm các nước trong vùng văn hoá Trung Hoa, n Đ, Rp, Châu Phi, M Latinh da đ…, Caribe…) thì Ngài hoàn toàn mù tt. Chính Marx đã công nhn hc thuyết ca Ngài ch thích hp vi các nước đã có nn tư bn ch nghĩa vào gia thế k th XIX như: Đc, Pháp, Anh, B, Hà Lan, M…Như vy, các nước Trung Quc, Vit Nam, Cu Ba, Bc Triu Tiên đâu có nm trong bn đ ca ch nghĩa Marx? Marx c lm, toan gm lên cho c thế gii rng: đưa ch nghĩa Marx vào các nước châu Á là mo danh, ly râu ông n cm cm bà kia, đưa ch nghĩa ca ta v áp dng vào cái ch không th áp dng, khác nào ly thuc cha tim mch v cha bnh hc lào? Marx quyết đến bng được các nước mo danh Ngài kia đ làm cho ra nh.
Sau khi vào mng Iternet, đc qua các trang web Talawas. org, Doi-thoai. com, Danchimviet. com…Marx mi biết vài ba nhà nước châu Á treo nh mình lên khp nơi, coi mình là ông t ca chế đ, ri mc sc làm ngược li tt c các giáo điu ca Ngài vn đã b thi đi Internet b qua. Ngài dy trí thc phi hoài nghi, vì hoài nghi là đc tính quý nht ca con người như có ln Ngài tr li con gái. Thế Vit Nam hin nay, ai viết bài hoài nghi s lãnh đo ca Đng cng sn là có th b chế đ bt lin. Ngài dy: ch nghĩa ca Ngài nhm đt ti t do cá nhân, nhm gii phóng con người thoát khi s gi di ca chính tr, thì các nước châu Á mo danh Ngài kia cm t do tư tưởng, t do báo chí, t do mít tinh, hi hp, cho chính tr là thng soái và chính tr hoá toàn b kiến thc thượng tng, ngay món thuc phin (tôn giáo) cũng b chính tr hoá mi l ch?
Marx ti Bc Kinh thuê tc-xi vào Thiên An Môn, vào ti Đi snh đường nhân dân, được mi trà Long Tnh Hàng Châu xong, lin b b chính quyn ca lãnh. t H Cm Đào trc xut. Marx quyết đnh bay ti Hà Ni. Công an Trung Quc đã báo tin này cho công an Vit Nam. Khi Marx bước xung sân bay Ni Bài, bèn b công an bt lin, xác minh t người đến giy t, biết đích xác là K. Marx, lin đưa Ngài vào thm vn:
Marx tc lm hi và công an tr li như sau:
– Ta là ông t đ ra chế đ ca các người, sao các người li bt ta?
– Nếu đ dân nó biết Marx sng li tìm ti đây, s mt n đnh chính tr! Ông xui nhân dân hoài nghi, nên dân gi đến 90% không còn tin tưởng tuyt đi vào đng na, đó là ti ca ông! Ông li bo kinh tế nào chính tr y. Nn kinh tế Vit Nam hin nay là kinh tế tư bn, vy chính tr cũng phi đa nguyên như chính tr tư bn à? Người ta đang hô đng cng sn muôn năm, sao ông li ch trương cui cùng khi ti đi đng cng sn, đng cng sn cũng phi t trit tiêu, thế thì làm sao muôn năm được h ông Marx lm cm kia? Cái ti ln nht ca ông là sinh ra bin chng pháp; tuy là Hegel ch xướng nhưng ông phát trin thêm và phi chu trách nhim, lúc nào và cái gì cũng phi có đi lp, coi đi lp là phn đ ca bin chng, thm chí là linh hn ca phép bin chng. Chính ông xui my tên Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quc, Dương Thu Hương, L Phương, Trn Khuê, Nguyn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Nguyn Khc Toàn, Phm Hng Sơn, Nguyn Đan Quế, Tiêu Dao Bo C, Phương Nam- Đ Nam Hi, Nguyn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Phm Quế Dương, Vũ Cao Qun, Nguyn Chính Kết, Trn Dũng Tiến…đòi đa nguyên đa đng, đòi đi lp chính tr ch còn ai, ti ông to lm ông Marx !
Marx s quá run như tên bn. Hoá ra chế đ nhân danh tên tui ta này thua xa cái chế đ tư bn châu Âu thế k th XIX. Thi đó, ta sinh ra hc thuyết đ dùng giai cp vô sn mà chôn chế đ tư bn. Marx ta lúc đó chính là k thù không đi tri chung ca các chế đ tư bn châu Âu và Bc M. Nói di nếu hi đó các ông H Cm Dào, Nông Đc Mnh, Kim Chung In, Phiden Caxtro mà cm quyn Anh, Đc Pháp, B thì Marx ta đây và Angels chc chn đã b treo c. Marx ta dù t b quc tch Đc, b chính quyn Đc, B, Pháp trc xut nhưng Luân đôn nước Anh là th đô ca ch nghĩa tư bn vn đ ta tư do ra báo, in sách, lp hi lp đng chng li tư bn thế gii. Thm chí, năm 1863 ta đã gi tác phm vĩ đi nht ca ta dùng đ chôn ch nghĩa tư bn là cun “Tư bn lun” v in ti 1000 cun phát hành ti Hambourg, nước Đc, nơi lnh trc xut ta vn còn nguyên hiu lc. Sao chế đ tư bn chúng nó li t do quá nh? Còn các chế đt t xưng là cng sn thì ngược li là làm sao? Ta nghe nói đám Hà Sĩ Phu, Dương Thu Hương, Mai Thái Lĩnh, Bùi Minh Quc…mi viết my điu đơn gin đòi t do, dân ch đã b bt thì thà rng thế gii tr li thế k th XIX mà hưởng t do tư sn như ta và Anghels ngày nào có sướng hơn không?
Nghe nói sau ri công an Vit Nam bí mt đưa ông K. Marx đi đâu không rõ. Chuyn v mt nn chính tr ngược đi s còn xin k tiếp sau đ hu bn đc và xin các nhà lý lun trong nước và nước ngoài ch giáo, ch đng đem công an ra đ “đi thi” vi nhân dân.
Sài gòn 10-2005
T. M. H.
Tác gi gi qua email
This entry was posted on 10/11/2012, in Báo chí.

Chuyện thật như đùa về một nền chính trị ngược đời

Chuyện thật như đùa về một nền chính trị ngược đời

Trần Mạnh Hảo

.

1- CHUYỆN THẬT VỀ NHỮNG CÂU HỎI NGƯỢC ĐỜI

Cách đây mười mấy năm trước, mỗi lần các ông Bí thư thành uỷ Đảng cộng sản TP. Hồ Chí Minh từ Võ Văn Kiệt, Võ Trần Chí, Nguyễn Văn Linh, (hoặc gần đây với ông Nguyễn Minh Triết…) gặp gỡ một số nhà văn sống tại TP. HCM, lần nào, kẻ viết bài này cũng xin được phép hỏi các vị lãnh đạo đảng một số câu hỏi mà tự mình không giải đáp được; chúng tôi thưa với các vị rằng: thưa đồng chí Bí thư thành uỷ kính mến, có cả trăm câu hỏi cứ dày vò trí não tôi, khiến tôi dễ trở thành tên phản động nếu không có ai hay cấp trên “gỡ rối tơ lòng” dùm, vậy xin được hỏi các vị lãnh đạo mấy câu hỏi sau: Tiếp tục đọc

Khai từ bóng sợi đốt – diễn biến và triển vọng

Tác giả là giáo viên ở Angola. Nay đã về hưu nhưng ông vẫn tiếp tục công việc giảng dạy. Ngoài ra, ông còn dành tâm huyết cho công việc nghiên cứu.
Xin giới thiệu bài viết mới của tác giả, hẳn sẽ có nhiều bạn đọc ham sáng tạo  quan tâm

Bóng sợi đốt ra đời cách đây hơn 130 năm, dễ chế tạo, giá rẻ nên cho đến nay vẫn được đông đảo người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng.Tuy nhiên nó có nhược điểm là khoảng 5 % điện năng tiêu hao chuyển thành ánh sáng, còn lại đến 95 % là tạo ra nhiệt .

Vì thế dưới sức ép về TKNL và giảm thiểu khí thải nhà kính nhiều nước đã có lộ trình khai tử BSĐ với các biện pháp khác nhauĐáng lưu ý là trong khi đa số đưa ra quyết định khá cực đoan như khai tử hoàn toàn BSĐ để thay thế bằng bóng compactthì Hoa kỳchủ trươngkhai tử BSĐ như một thách thức về cải tiến kỹ thuật : Bắt đầu từ 1-2012 BSĐ khi đó muốn tồn tại thì phải tiêu hao điện năng ít hơn 25-30% so với bóng truyền thống hiện nay.

           Kể từ đó các công ty lớn về bóng đèn như General Electric, Osram Sylvania, Philips v…v…đã nhanh chóng triển khai các nghiên cứu nhằm đưa ra loại bóng đèn sợi đốt hiệu suất năng lượng cao. Đã có nhiều kỹ thuật mới được sử dụng như :                                                                                                                                         – Dùng tia la-de khoan lỗ sợi tóc nhằm tăng gấp đôi độ phát sáng .                                                                – Bọc sợi tóc bằng kim loại Iridi hoặc sử dụng hợp chất phản quang để tái sử dụng nhiệt.
            – Cải tiến trên cơ sở đèn Halogen. Hướng đi này tiến triển thuận lợi hơn vì đèn này thực chất đã là BSĐ hiệu suất cao , chỉ có điều giá thành sản phẩm khá đắt ( bóng dạng chén HALOPAR 75 w giá khoảng 20 USD) . Cho đến sát thời điểm quy định có tới 5 hãng đã kịp đưa sản phẩm bán ra thị trường. Đó là bóng Halogen dạng tròn – tức BSĐ HSC , và trong phiên họp của lưỡng viện Hoa kỳ vào 17-12-2011 loại bóng này đã được chấp nhận là đạt yêu cầu  và người dân Mỹ có thêm một sản phẩm TKĐ để lựa chọn.
            Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tình thế vì phần nhiệt lãng phí của bóng đèn vẫn còn rất lớn và giá thành vẫn còn kém sức cạnh tranh , nói chung đắt hơn bóng truyền thống 6-10 lần .
Một giải pháp tầm  HAI LÚA  
            BSĐ ra đời đã cung cấp cho đời sống con người hai sản phẩm thiết yếu  là ánh sáng và nhiệt. Nhưng cho đến nay phần nhiệt đó hầu như bị bỏ phí thì lỗi đó không phải là ở bóng đèn mà là do chính chúng ta.Trong Hội nghị hàng năm lần thứ 4 của HỘI HÓA HỌC Angola mới đây có một BCKH đưa ra giải pháp có thể tận dụng lượng nhiệt đó làm chất đốt. Đó là sản phẩm BẾP NÓNG SÁNG khi hoạt động sẽ vừa chiếu sáng vừa đun nước .
            Cấu tạo bếp rất đơn giản,gồm hai phần chính :
            – Đế đèn là một mặt phẳng , ở trung tâm có gắn đui xứ và BSĐ
(Hình 1) (Hình 2)
               – Chụp đèn bao gồm một số chai lọ thủy tinh trắng đựng nước xếp thành vòng tròn vừa khít vây quanh bóng đèn. Số lượng tùy kích cỡ như : 5 chai hoặc lọ miệng rộng cỡ 1 lít ; 6 chai 0,75 L ; 6 lọ 0,5 L v…v…
            Phía trên bóng đèn đậy bằng vỏ lon bia cắt tỉa và vài lớp cách nhiệt.
            Dùng màng plastic quây 2-3 vòng quanh các lọ để giữ nhiệt . (Hình 3)

           Chụp đèn gồm các vât liệu cho ánh sáng truyền qua và có nhiệt dung cao nên coi như thắp bóng mờ và hiệu suất thu nhiệt khá cao.
            Chụp gồm 5 lọ miệng rộng dung tích 1 lít , thắp bóng 100 wsau4 giờ có thể cho 5 lít nước từ 25ºC lên 65ºC.
            Như vậy đèn đã sản ra thêm một công hữu ích bằng :
                        5000 g x (65º – 25º) x 4,18 J/g = 836.000 Jun
            Điện năng tiêu thụ trong 4h :
                        4h x 100 w = 400 w. x 3600 s = 1.440.000 Jun
            Hiệu quả năng lượng tăng thêm do đun nước là :
                        ( 836.000 J / 1.440.000 J) x 100% =  58 %
            Ngoài ra từ thời Pasteur người ta đã biết các vi khuẩn gây bệnh đường ruột như V.cholerae, E.Coli,Shigella, Salmonella typhi có trong nước sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng ở nhiệt độ 60ºC . Như vậy xét về hiệu quả kinh tế của 5 lít nước vô trùng có thể gấp nhiều lần so với giá của 0,4 kwh điện.

NGUYỄN TÂN

Cùng tác giả:
This entry was posted on 10/11/2012, in Báo chí.

Khai từ bóng sợi đốt – diễn biến và triển vọng

Tác giả là giáo viên ở Angola. Nay đã về hưu nhưng ông vẫn tiếp tục công việc giảng dạy. Ngoài ra, ông còn dành tâm huyết cho công việc nghiên cứu.

Xin giới thiệu bài viết mới của tác giả, hẳn sẽ có nhiều bạn đọc ham sáng tạo  quan tâm.

Khai từ bóng sợi đốt – diễn biến và triển vọng

            .

Bóng sợi đốt ra đời cách đây hơn 130 năm, dễ chế tạo, giá rẻ nên cho đến nay vẫn được đông đảo người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng.Tuy nhiên nó có nhược điểm là khoảng 5 % điện năng tiêu hao chuyển thành ánh sáng, còn lại đến 95 % là tạo ra nhiệt . Tiếp tục đọc

Bác Bình bác í dọa đấy

Chuyn cui tun:

.Trước khi bên Trung Quc đi hi Đng, có bác phát hin ra Đng Cng sn Trung Quc không h nhc đến ch nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Mao Trch Đông trong thông cáo phiên hp toàn th ln th 7 khóa cũ. Đến hôm khai mc đi hôi 18, bác khác phát hin tiếp đi hi không treo nh các ông làm ra my cái ch nghĩa, tư tưởng kia.
Khi phát hin ra nhng điu này, hình như các bác mng. Vì nếu Trung Quc b thì bên ta trước sau cũng b. Kinh nghim cho thy cái gì ca ta cũng na ná như ca Trung Quc mà.

Thc ra, hôm đi hi ln th 17 năm 2007, bên y cũng b nh my ông này ri, còn b t bao gi thì nhà cháu không biết.
Nhưng bên ta gn đây hp Đng cũng b nh my ông này ri ch, tuy ch nghĩa Mác – Lê thì vn c nhc đến.
Thy có v có triu chng b ch nghĩa Mác – Lê, các bác mng, nhà cháu cũng rứa. Vì chúng ta, ít nhiu cũng đã nếm mùi ch nghĩa y nó như thế nào. Chính vì vy, khi bác Nguyễn Đức Bình, cy viên B Chính tr viết bài Ch thuyết chính tr Vit Nam trong thi đi ngày nay” các bác mi hãi. Đến câu:
Độc lp dân tc và ch nghĩa xã hi dưới s lãnh đo ca Đng Cng sn Vit Nam trên nn tng ch nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng H Chí Minh t năm 1930 đến nay và mãi t nay v sau là ch thuyết cách mng nht quán ca Vit Nam, dt khoát không thay đi và không ai có th thay đi”.
thì các bác toát m hôi. Có bác bo đc xong thy choáng váng.
Nhưng mà, các bác c nghĩ li mà xem. Ti sao con cái các bác quấy, các bác hay mang ngáo p ra da? Nó s ch gì? Vì thế nhà cháu nghĩ, có khi bác Bình thy các bác s ch nghĩa Mác – Lê quá nên có bác í da đy thôi. Ai bo các bác s cho lm vào.
10/11/2012
NTT

Bác Bình bác í dọa đấy

Chuyện cuối tuần:

Bác Bình bác í dọa đấy

.

Trước khi bên Trung Quốc đại hội Đảng, có bác phát hiện ra Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề nhắc đến chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Mao Trạch Đông trong thông cáo phiên họp toàn thể lần thứ 7 khóa cũ. Đến hôm khai mạc đại hôi 18, bác khác phát hiện tiếp đại hội không treo ảnh các ông làm ra mấy cái chủ nghĩa, tư tưởng kia. Tiếp tục đọc

Vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên: Vi phạm thủ tục tố tụng là không thể chối cãi.

NGUYN TƯỜNG THY


Cuc hp báo này 3/11/2012 do  Cơ quan An ninh điu tra Công an TPHCM, S Thông tin và Truyn thông TPHCM, Cơ quan An ninh điu tra Công an tnh Long An phi hp t chc đã đ li nhiu du hi v nhng gì h công b. Tôi cũng đã có bài Khó tin nhng gì h đã lun ti Nguyn Phương Uyên. Trong đó tôi ch đt ra nhng gi thiết và bng nhng gì tôi hiu v cách làm vic ca công an, đ nói lên s ng vc ca mình. Tôi cũng như nhiu người khác không thế khng đnh vi hành vi thc ca Phương Uyên (ch không phi là nhng li buc ti) nếu căn c vào pháp lut thì Uyên có ti hay không có ti Mc dù vy, trong tâm khm, tôi vn cho là Uyên không có ti.

Câu chuyn còn thêm yếu t khôi hài khi cho rng v án có du hiu ca ti khng b, âm mưu phá hy tượng H Chí Minh bng my th hóa cht mua ngoài ch. Nhưng thôi, chuyn hãy dng  đây đã.

Tt c đu nm trong hoài nghi. Nhưng có mt vic tôi khng đnh được, đó là vic bt gi Phương Uyên là vi phm qui trình qui đnh trong B lut T tng hình s.
Tin ca Báo Pháp Lut TP.HCM có đon như sau:
Tr li vi Pháp Lut TP.HCM v thông tin có hay không vic bt gi Uyên nhưng gia đình Uyên không biết và vic cơ quan điu tra không thc hin đúng th tc t tng, Đi tá Nguyn Sáu khng đnh: “Chúng tôi thc hin đúng th tc t tng.Mt ngày sau khi khi t và bt tm giam b can Nguyn Phương Uyên, cơ quan điu tra gi thông báo cho gia đình Uyên  Bình Thun. T lúc cơ quan điu tra gi thông báo gia đình b can Uyên nhn phi mt vài ngày ch không phi không thông báo như mt s thông tin trên mng đã nêu”.
Hết trích.
Xin vn tt my dòng v quá trình b m, ông bà (h) cháu Uyên đi tìm con (cháu):
Trong đơn khiếu ni ca ch Nguyn Th Nhung, m cháu Uyên, ch có viết con gái ch b bt trưa ngày 14/10/2012 sau khi b mt nhóm người xưng là công an đến phòng tr ca cháu bt đưa v công an phường Tây Thnh qun Tân Phú. Từ đấy, họ đưa đi đâu ch không biết và gia đình không nhn được thông báo gì.
Tr li phng vn ca đài RFI, ch Nhung nói, sau đó, b cháu, ông bà h cháu cũng đã đến công an phường Tây Thnh hi nhưng h nói là không có.
Đến ngày 22/10/2012, ch Nhung đi tìm con. Ch đến trường cháu Uyên hc nhưng lúc này nhà trường không h biết gì v vic cháu Uyên b bt. Ch đến công an phường Tây Thạnh hi, ln này h mi công nhn Uyên b bt và cho biết h đã đưa cháu đi Long An.
Ngày 23/10/2012, ch Nhung tìm đến tri tm giam Long An và gi được tin và đ dùng cho con tuy không được gp hay gi thư đây người ta giao cho ch cái thông báo bt b can đ tm giam, đ ngày 20/10/2012.
Thế mà ông Nguyn Sáu vn cãi bay cãi biến rng “Chúng tôi thc hin đúng th tc t tng.Mt ngày sau khi khi t và bt tm giam b can Nguyn Phương Uyên, cơ quan điu tra gi thông báo cho gia đình Uyên  Bình Thun”.
Thôi, hãy b qua chuyn khi bt Phương Uyên có nhng ai nhng ai chng kiến, có lp biên bn không, có lnh bt không. Thâm chí c cho là ch Nhung nói không đúng đi. Ta hãy xem cái thông báo bt b can đ tm giam sau đây:
Li công nhn li ông Nguyn Sáu: “T lúc cơ quan điu tra gi thông báo gia đình b can Uyên nhn phi mt vài ngày” (thực tế là họ giao trực tiếp chứ không gửi qua bưu điện). Ta d dàng thy ngày ký thông báo là ngày 20/10/2012. Phương Uyên b bt hôm 14/10/2012. Như vy t khi Uyên b bt đến khi h làm thông báo mt 6 ngày, ch không phi là ch “mt ngày sau” như ông Sáu nói.
Ông Sáu tr li ra sao v 6 ngày đó? 6 ngày đó gi là gì? Công an Tp HCM và Long An có phi chu trách nhim v 6 ngày đó không? Hay bt k ai, h cũng có quyn bt đi 6 ngày mà không cn phi thông báo cho ai bết?
Như vy, trong vic bt gi Nguyn Phương Uyên, công an đã vi phm th tc t tng là không th chi cãi, tr khi bn thông báo trên là … gi.
Điu này còn b sung thêm lý do ti sao người ta không tin nhng gì mà Cơ quan An ninh điu tra Công an TPHCM, Cơ quan An ninh điu tra Công an tnh Long An đã công b trong cuc hp báo ngày 3/11/2012.
9/11/2012
NTT