Con chó của Mozart

(NHÂN ĐC BÀI “ĐNG XÚC PHM ĐN LOÀI CHÓ” CA GS.MC VĂN TRANG, in trên blog Nguyn Tường Thy)

 

Kính tng GS. MC VĂN TRANG

Tuy
ết trút xung c mùa đông nước Áo
Ph
lp chiếc xe nga ch Mozart đến nghĩa đa dân nghèo
Run r
y bước sau quan tài ch có mình con chó
Và chi
ếc lá phong cui cùng vàng la bay theo

Nào bn Requiem ca ông không tin ông v cõi chết
Và chàng Don Juan ông vi
ết gã phong tình ?
V
con vi bn bè ông đâu hết ?
Ch
con chó tin đưa mc áo tuyết trên mình

Na thế k mười tám tng theo ông trên khuôn nhc
Theo ông đ
ến đám cưới Figaro, đến viếng chiu tà
Sao ông m
t c Châu Âu b mc
May còn con chó này thay m
t đưa ma

Nếu sng dy Mozart, ông s khóc
N
ước mt rơi thành nt nhc chan hòa
Đ
ông viết bn Concertos v con chó
D
ưới tuyết trng muôn đi theo mãi nhc Mozart

Chú thích:
(Mozart sinh năm 1756, m
t ngày 5-2-1791. Đi theo chiếc xe nga ca đám tang ông, ch có mt con chó)
Tác gi gi qua email
This entry was posted on 13/11/2012, in Thơ. Bookmark the permalink.