Sổ sách để … ở nhà .

Hỏi ông: Sai phạm kiểu Sông Đà
Liệu có bao nhiêu ở Bộ ta
Ông rằng số liệu thì tui có
Chỉ tiếc hôm nay để … ở nhà.

Nếu rảnh xin mời ông ghé sang
Sổ sách bên tui vẫn sẵn sàng
Thằng nào thua lỗ? Bao nhiêu tỉ?
Sai phạm ra răng? Đã xếp hàng.

Đọc báo như nghe kể chuyện hài
Chuyện vui chất vấn hẳn còn dài
Cử tri ngấp nghé, xôm trò nhỉ
Bổ mắt xong rồi lại bổ tai.

NTT

One thought on “Sổ sách để … ở nhà .

  1. Nói có khi không phải…Hồi trước cháu đi nghĩa vụ, bảo đảm không biết chửi tiếng nào. Nhưng từ hồi về, nghe mấy cha này "dạy dân" miết mà cháu chửi ngọt luôn. Rồi còn vụ bác 3 trả lời chất vấn nhăng cuội, "đâm xuồng bể" muốn chết mà bao nhiêu người vẫn ngóc mỏ ngồi nghe, hình như chỉ có ở đây thôi thì phải…

Đã đóng bình luận.