Thương cụ Tổng

” … Thưa bác. Sáng nay đọc bài Ủa, Trung Quốc bỏ Mác- Lê thật a? của Bọ Lập, tôi sinh tình viết cho cụ Tổng bài thơ dưới đây, gọi là giải khuây chốc lát…”

Thương cho cụ Tổng nhà ta
Bọ Lập hỏi khó : biết đà theo ai ?
Anh Ba thấy cụ bứt tai
vò đầu tóc bạc, tương lai thế nào ?
Có chi mà cụ lao xao
bấy lâu ” Đồng chí ” biết bao mặn mà.
Lại tìm đến bạn phương xa
Bra-xin cụ cố vào nhà lần hai.
” Bốn tốt ” ai đã an bài
bây giờ bỏ một vẫn xài được ba./.

Bùi An Nguyễn

This entry was posted on 14/11/2012, in Thơ. Bookmark the permalink.