Cụ Lê Hiền Đức thăm chị Trần Ngọc Anh

Cụ Lê Hiền Đức thăm chị Trần Ngọc Anh

.

Ngày 17/11/2012, cụ lê Hiền Đức đã đến thăm bà Trần Ngọc Anh tại bệnh viện Xanh Pôn

Chị Trần Ngọc Anh là dân oan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chị nằm trong số dân oan bị hốt đưa đến trại Đồng Dầu, xã Dục Tú huyện Đông Anh đêm 7/11.

Xem bài:

Tin về dân oan Ngọc Anh bị công an Hà nội bắt cóc, đánh đập.

Tin về số dân oan bị bắt đưa về Đông Anh

Đưa tin về việc chị Trần Ngọc Anh đi cấp cứu, trang Xuân Việt Nam cho biết trong bài Bà Trần Ngọc Anh cấp cứu tại bệnh viện Đông Anh như sau:

Chị Nguyễn Thị Kim Liên, số điện thoại là 0918163267 thông báo: “Sáng nay hồi 11h ngày 13/11/2012, hơn một chục công an đến Đồng Dầu, chị Minh ở Bộ CA đến dụ dỗ dân: đưa về gặp ông Trần Đại Quang… dân oan không tin mà cho rằng chuyện đất đai không phải thẩm quyền của ông Trần Đại Quang giải quyết nên không chịu đi… Sau đó hơn một chục công an mặc thường phục đến trấn áp, bấm huyệt làm bà Trần Ngọc Anh bị ngất xỉu… sau đó lôi đi sang bệnh viện Đông Anh…

Hết trích.

Sau đó chị chuyển về bệnh viên Xanh Pôn

Chị Trần Ngọc Anh ở Vườn hoa Mai Xuân Thưởng:

Cụ Lê Hiền Đức thăm chị Trần Ngọc Anh ở bệnh viện Xanh Pôn:

.

NTT