Archive | 19/11/2012

Bài tham gia cuộc “thi” dịch văn xuôi ra thơ Đường luật (2)

Bài tham gia cuộc “thi” dịch văn xuôi ra thơ Đường luật (2)

.

Nhà cháu định đến cuối tuần này, những bài nào tiếp tục gửi thì hầu chuyện các bác rồi tổng kết luôn thể, nhưng lại sợ nó nguội đi câu chuyện đang râm ran, vui vẻ.

Như vậy, ngoài bác levinhhuy góp ý cho bác Nhật Lệ, lại còn ra tay chỉnh giúp thì không thấy bác nào nữa góp ý. Thành ra nhà cháu vưỡn phải đóng cái vai trò bình thơ của các bác.

Trước khi vào bình tiếp, nhà cháu cũng mong các bác hiểu cho điều này: Khi bình, nhà cháu thường chỉ ra lỗi này lỗi nọ. Điều đó không có nghĩa là thơ các bác không hay. Ý nhà cháu là nếu tránh được những lỗi đó thì bài thơ sẽ hay hơn. Ngược lại, nhiều khi nếu cố sửa lỗi nhỏ để thay bằng chữ khác thì bài thơ lại kém hay đi nên người ta phải chấp nhận lỗi. Nhiều bài thơ Đường luật kinh điển nhưng nếu đem luật hay thủ thuật ra soi thì không thiếu gì lỗi. Phần này nhà cháu sẽ bàn với các bác kỹ hơn khi kết thúc “cuộc thi” này. Tiếp tục đọc

Tư duy hành động thực tiễn trong “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”

Tư duy hành động thực tiễn trong

“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”

Mạc Văn Trang

PGS TS Tâm lý học

 

1. “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”… theo Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI Đảng CSVN là đúng với thực trạng giáo dục và những đòi hỏi cấp thiết của xã hội đối với phát triển giáo dục nước nhà trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề khó khăn là với những con người ấy, bộ máy ấy, những điều kiện hiện có và có thể có thì cần và có thể làm những gì, bắt đầu từ đâu? Nhằm đạt được những mục tiêu gì trong vòng 3 đến 5 năm trước mắt và tạo cơ sở cho phát triển bền vững giáo dục nước nhà? Tiếp tục đọc