Nhớ thầy

Tặng thầy bcdt

Lòng Người ấm áp, nghĩa sâu xa
Dạy dỗ môn sinh, tận sức già
Chí dẫu xuôi tay cùng thế sự
Đời càng nặng nợ với thi ca.
Ly hương vẫn nhớ tình quê cũ
Biệt xứ còn lo vận nước nhà
Tết đã bên thềm, xuân sắp tới
Trò thành trẻ lạc bặt tin cha.

NTT

This entry was posted on 20/11/2012, in Thơ. Bookmark the permalink.