Archive | 27/11/2012

Kết thúc cuộc “thi” dịch văn xuôi ra thơ Đường luật (II)

Kết thúc cuộc “thi” dịch văn xuôi

ra thơ Đường luật (II)

.

(Tiếp theo và hết)

3. Bây giờ nhà cháu xin có ý kiến về thơ và luật thơ:

Luật thơ sinh ra trong quá trình làm thơ, được đúc kết và hoàn thiện dần dần. Thơ chúng ta đang bàn là thơ Đường luật chứ không phải thơ Đường. Thơ Đường là thơ làm trong thời kỳ nhà Đường (618 – 907) bên Trung Quốc, còn thơ Đường luật là thơ làm theo luật thơ Đường. Mặc dù vậy, Đường luật bây giờ đã khác nhiều so với thơ thời kỳ nhà Đường. Ngày xưa, các cụ nhà ta chủ yếu làm thơ Đường luật. Từ khi phong trào Thơ Mới ra đời, thơ Đường luật bị chỉ trích và lép vế rồi vắng bóng dần trên thi đàn. Gần đây, nhiều người yêu thích thơ Đường luật đã có nhiều cố gắng trong việc khôi phục, truyền bá thơ Đường luật. Từ ngày có Internet, việc phổ biến thơ Đường luật càng thuận lợi hơn. Có nhiều diễn đàn mở lớp học thơ Đường luật. Luật thơ Đường được hoàn thiện, nâng cao lên rất nhiều.

Tiếp tục đọc

Kết thúc cuộc “thi” dịch văn xuôi ra thơ Đường luật (I)

Kết thúc cuộc “thi” dịch văn xuôi

ra thơ Đường luật (I)

Thưa các bác,

Trong bài viết trước, nhà cháu đã có ý kiến rằng “sau bài viết này, nhà cháu xin phép không bình, không nhận xét bài của bác nào nữa vì nghĩ qua gần 30 bài đưa ra ra làm ví dụ cũng đã nêu đủ những điều cơ bản về thi pháp Đường luật”.

Tuy vậy, một số bác vẫn tiếp tục gửi bài hoặc có ý kiến trao đổi. Vì thế, trước khi vào phần kết thúc, nhà cháu xin dành mấy dòng để hầu chuyện các bác đến sau:

Tiếp tục đọc