Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 02/12/2012

Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông

Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông

.

>> Phải chăng huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có tư tưởng ly khai?

Trước hết, xin bổ sung một số thông tin cho bài viết trước:

Ông Đinh Hùng Chung, sinh năm 1961, địa chỉ cụ thể: Tổ dân phố 6, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ
Ông Nguyễn Đức Thông, địa chỉ cụ thể: Tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ
9 người ký nhân chứng đều thuộc tổ dân phố 5 hoặc 6:
Nguyễn Đức Nguyên
Đinh Minh Tây
Đinh Minh Phương
Đinh Thị Thanh Thủy
Đinh Thị Minh Cảnh
Nguyễn Đức Thảo
Trần Đình Thắng
Phạm Thị Kim Chi
Trần Minh Thiện.
Sau đây là những bản chụp lá đơn của hai ông: Xin nêu cụ thể bố cục lá đơn để bạn đọc tiện theo dõi:
Từ trang 1 đến trang 8 là nội dung đề cập trong bài báo.
Từ trang 9 đến nửa trang 12: sự việc khác.
Từ nửa dưới trang 12 đến hết trang 16: ý kiến và chữ ký của các nhân chứng.
Bạn đọc nào chưa biết phóng to trang viết thì nhấn phím Ctl đồng thời gõ vào phím +/= từng nhát cho đến khi đủ đọc.
.
.
02/12/2012

NTT


Responses

 1. […] Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông […]

 2. […] Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông (Nguyễn Tường […]

 3. […] Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông (Nguyễn Tường […]

 4. […] Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông (Nguyễn Tường […]

 5. […] Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông   Trước hết, xin bổ sung một số thông tin cho bài viết trước:   Ông Đinh […]

 6. […] thuật lạitại  đây và Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông tại đây) mới nghe thấy có vẽ lạ lẫm…(!?) Nhưng tìm hiểu kỹ hơn tôi tin chuyện đó […]

 7. […] thuật lạitại  đây và Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông tại đây) mới nghe thấy có vẽ lạ lẫm…(!?) Nhưng tìm hiểu kỹ hơn tôi tin chuyện đó […]

 8. […] thuật lại tại  đây và Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông tại đây) mới nghe thấy có vẽ lạ lẫm…(!?) Nhưng tìm hiểu kỹ hơn tôi tin chuyện đó […]

 9. […] với lý do đã có hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự   –   Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông (Nguyễn Tường […]

 10. […] bắt với lý do đã có hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự – Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông (Nguyễn Tường […]

 11. […] với lý do đã có hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự   –   Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông (Nguyễn Tường […]


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 159 other followers

%d bloggers like this: