Không đề – thơ

Không đề – thơ

Khi hiền tài – nguyên khí quốc gia
Phải lấy nền trời u ám mây đen làm giấy.
Những dòng tâm huyết được viết lên đây…
Như đường đi của tia chớp sáng lòe
Sau tia chớp
Là mưa giông bão tố.
Sau mưa giông
Trời – sẽ – sáng – bừng – lên!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi cho NTT blog