Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 29/12/2012

Chém gió chết cả chim trời

Chém gió chết cả chim trời

.

Nhác trông thấy họ… “vi hành”
Gần dân chẳng phải, lại thành quan liêu.
Băng rôn, cờ quạt quá nhiều.
Tiên hô, hậu ủng bao nhiêu là người.
Họ như vua chúa mất rồi.
Thấy đâu tận mắt bao người lầm than.
Thấy đâu được cảnh dân oan.
Vùng sâu xa vẫn trăm ngàn khó khăn.
Trẻ thơ rách rưới-đói ăn.
Trường thì lều lán, rét căm căm quặn lòng.
“Quỹ cơm có thịt” chẳng xong *
“Đơn xin lập quỹ” vẫn trong ngăn bàn.
Họ vô cảm đến bàng hoàng.
Mồm vẫn đạo đức-tay vung ngang lưng trời
“Chém gió” chim cũng chết thôi.
Họ siêu thế đấy ông trời cũng thua.
Dân mình đã thấy hay chưa?
Tỉnh táo kẻo bị dối lừa triền miên.

.

Đào Sĩ Quý

===========

* Ông Trần Đănh Tuấn muốn thành lập “Quỹ bữa cơm có thịt” nhằm giúp các cháu nhỏ ở vùng sâu, vùng xa bữa cơm có được miếng thịt. Vậy mà, 6 tháng trời vẫn không được xét duyệt, cấp phép lập quỹ này.


Responses

  1. […] Đào Sĩ Quý: Chém gió chết cả chim trời (Nguyễn Tường […]

  2. […] Đào Sĩ Quý: Chém gió chết cả chim trời (Nguyễn Tường […]

  3. […] năm 2012  (TTVN/ CafeF). – Phiếm: Ở dưới có gì vui…?  (SGTT). – Đào Sĩ Quý: Chém gió chết cả chim trời (Nguyễn Tường Thụy). – Phức tạp vụ kiện đòi 55 triệu USD (TN). – Quy định […]

  4. […] Đào Sĩ Quý: Chém gió chết cả chim trời (Nguyễn Tường […]


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 164 other followers

%d bloggers like this: