Méo mó có hơn không

Méo mó có hơn không

Huỳnh Văn Úc

 .

Tân Hoa Xã đưa tin trong hai ngày 24 và 25/12/2012  ông Tập Cận Bình vừa mới đến chào lãnh đạo tám đảng phái của Trung Quốc. Điều này đã trở thành thông lệ. Mười năm trước đây sau khi đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào cũng đã từng làm như thế. Ông Quách Dũng, người đứng đầu Ban hoạt động xã hội Ủy ban trung ương Đảng Dân Minh nói rằng cơ chế hợp tác và tham vấn chính trị đa đảng được cải thiện trong những năm qua giúp cho đảng của ông thúc đẩy lý tưởng của mình.  Còn ông Vương Minh Khí, Phó Chủ tịch Ủy ban cách mạng Tỉnh ủy Sơn Đông  của Đảng Dân Cách thì nói rằng phát biểu của ông Tập Cận Bình “thể hiện tinh thần của Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Tám đảng? Đó là những đảng nào vậy?

Ở Trung Quốc ngoài Đảng Cộng sản còn có 8 chính đảng được gọi là đảng phái dân chủ tham gia hoạt động trên chính trường. Những chính đảng này được hình thành từ thời kỳ chiến tranh chống Nhật và chiến tranh giải phóng. Các đảng phái dân chủ được hưởng tự do chính trị, bình đẳng về pháp lý theo quy định của Hiến pháp và có quyền tham chính. Trong Ủy ban thường vụ quốc hội, Ủy ban Chính trị hiệp thương các cấp, trong các cơ quan Chính phủ cũng như các ngành kinh tế, văn hóa, giáo dục đều có nhiều thành viên của các đảng phái giữ chức lãnh đạo. Tám chính đảng đó là:

1/  Ủy ban cách mạng Quốc dân đảng gọi tắt là Dân Cách, thành lập ngày 1/1/1948, hiện có 650.000 đảng viên, Chủ tịch Ủy ban trung ương đương nhiệm là bà Hà Lỗ Lệ.

2/  Đồng minh dân chủ Trung Quốc gọi tắt là Dân Minh, thành lập tháng 3/1941, hiện có 156.000 đảng viên. Chủ tịch  Ủy ban trung ương đương nhiệm là Đinh Thạch Tôn.

3/  Hội kiến quốc dân chủ Trung Quốc gọi tắt là Dân Kiến, thành lập tháng 2/1945, hiện có 85.000 đảng viên, Chủ tịch Ủy ban trung ương đương nhiệm là Thành Tư Nguy.

4/ Hội xúc tiến dân chủ Trung Quốc gọi tắt là Dân Tiến, thành lập tháng 12/1945 hiện có 81.000 đảng viên, Chủ tịch Ủy ban trung ương đương nhiệm là Hứa Gia Lộ.

5/ Đảng dân chủ nông công Trung Quốc gọi tắt là Nông Công Đảng, thành lập tháng 8/1930 hiện có 80.000 đảng viên, Chủ tịch Ủy ban trung ương đương nhiệm là Tưởng Chính Hoa.

6/  Đảng trí công Trung Quốc gọi tắt là Trí Công Đảng, thành lập tháng 10/1925 hiện có 20.000 đảng viên, Chủ tịch Ủy ban trung ương đương nhiệm là La Hào Tài.

7/ Học xã Cửu Tam thành lập tháng 5/1946 hiện có 80.000 đảng viên, Chủ tịch Ủy ban trung ương đương nhiệm là Hàn Khởi Đức.

8/ Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan gọi tắt là Đài Minh, thành lập tháng 11/1947 hiện có 1800 đảng viên, Chủ tịch Ủy  ban trung ương là Trương Khắc Huy.

ảnh HVUPhương châm hợp tác cơ bản giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và tám đảng phái dân chủ được xác định bằng 16 chữ, cũng có thể gọi là mười sáu chữ vàng: “Trường kỳ cộng tồn, hỗ tương giám đốc, can đảm tương chiếu, vinh nhục dữ cộng”- cùng tồn tại lâu dài, giám sát lẫn nhau, đối xử chân thành với nhau, vinh nhục có nhau.

Tôi đem câu chuyện đa đảng ở Trung Quốc ra khoe với một người bạn. Người ấy nói: “ Méo mó có còn hơn không”. Người Anh họ cũng có câu: “The half a loaf is better than no bread”-có nửa cái bánh tốt hơn là không có gì.

Tác giả gửi cho NTT blog

7 thoughts on “Méo mó có hơn không

 1. Pingback: Tin Chủ Nhật, 30-12-2012 « BA SÀM

 2. Pingback: Tin Chủ Nhật, 30-12-2012 | Dahanhkhach's Blog

 3. Pingback: Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 30-12-2012 | bahaidao

 4. Không chỉ „méo mó“ hình thức, mà là rỗng tuếct nội dung

  Phần trích dịch sau đây từ Trang về „8 đảng chính trị Tàu“ cho thấy các đảng chính trị bên cạnh đảng Cộng sản Tàu không cho thấy tính chất đa nguyên của đời sống chính trị Tàu vì chúng không mang nội dung đối lập phản biện.
  Chính nội dung sau mới là bản chất của xã hội dân chủ đa nguyên.

  Ở Tàu, bên cạnh đảng Cộng sản Tàu còn có 8 đảng chính trị khác; Được gọi chung là các đảng dân chủ.

  Các đảng dân chủ (Tàu) không phải „bất tham chính“, cũng chẳng là „đối lập“, mà cộng tác trong chính phủ.
  [Nguồn: http://german.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20402.htm
  Đọc: Dân chủ ba Tàu.]

 5. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 30-12-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

Đã đóng bình luận.