Tham ô

Tham ô

.

Tham ô em, ấy tham tình
Thực ra hai đứa chúng mình tham nhau
Anh tham em trái tim giàu
Em tham anh thấu nỗi đau nhân tình.

Cái tham quan chức khác mình
Em ngây thơ quá, đâu rành lối đi.

Đuổi chợ chẳng ai thèm bì
Mớ rau, lạng thịt cái gì cũng xong.
Chỉ cần mảnh đỏ làm băng
Còi treo trước ngực mấy thằng rõ oai.

Ngày xưa ai đó ghét ai
Rủa quân xó chợ, thứ hai đầu đường
Giờ phong bì nặng sếp thương
Cho ra đứng giữa phố phường bắt xe.

Biển xanh biển đỏ vỉa hè
Thu về kiếm cốc nước chè, bữa trưa
Quán làng đủ món cầy tơ
Đã cùng hội lại say sưa cùng thuyền.

Quan to trọng chức, cao quyền
Miếng ăn dễ lộ, có bèn bõ chi
Muốn xong việc phải phong bì
Tên mình thôi, chớ có ghi người cầm.

Còn quan dự án trên tầm
Ruộng vườn “giải phóng”, đâu cần ai cho
Ba xu một chút đền bù
Bán vàng mấy lạng – tham ô nào bằng.

Bao nhiêu tham ấy nhì nhằng
Thành sâu một búi con vàng con xanh
Sâu không diệt được thôi đành
Đừng tham đất nước dâng anh Tàu Phù

NTT

Advertisements