Archive | 14/01/2013

Danh dự với văn học

Danh dự với văn học

Nguyễn Hoàng Đức 

.

Danh dự là gì? Có thể hiểu một cách đơn giản trực tiếp nhất là: Tên gọi của một người trong giá trị. Trong tiếng Pháp người ta vẫn nói “au nom de” – nghĩa là Nhân danh ai đó.

Khi nhân danh ai đó, chắc hẳn là phải cái danh trong sáng, vinh quang, hay cái tên gọi chân thật của người ta. Một thằng kẻ cướp nhảy ra chặn đường người khác, hô lên “Võ Tòng” đây, thì dù nó có giả trá cỡ nào, cái tên “Võ Tòng” phải có thực, thì nó mới mong dùng tên đó để nhát mọi người. Một kẻ lừa đảo nói to “nhân danh công lý”, cũng vậy, dù sao kẻ đó cũng muốn mọi người được ám ảnh về một công lý thực.

Quan đèn cù

Quan đèn cù

Cường hào ác bá nơi A
Nhiễu nhương lắm bị kêu ca phàn nàn
Thế nhưng số được làm quan
Nơi B hắn đến chức càng to hơn
Hỏi ai cho rõ nguồn cơn
”Chạy tội-lên chức” nhẹ hơn lông hồng
“Quan đèn cù” chạy lòng vòng
Cốt che -chắn -đậy để hòng xuôi êm
Kỷ luật đá hất lên trên
Phúc nhà hắn lại gặp “hên” gặp thời
Ở đâu hắn cũng thế thôi
Là sâu mọt hắn đâu rời ác, tham
“Đánh bùn sang ao” tràn lan
“Quan đèn cù ” vẫn an toàn về hưu

Đào Sỹ Quý

Chết cho tổ quốc hay chết cho hòa bình và ổn định khu vực?

Chết cho tổ quốc hay chết cho hòa bình và ổn định khu vực?

.
Trên mộ bia chung ghi tên các chiến sĩ đã hy sinh ở biển Đông, trong đó có 3 chiến sĩ hy sinh ngày 14-3-1988 tại Gạc Ma, có tạc dòng chữ như sau: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực.”
Tức là những người này hy sinh không phải vì bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc mà “vì hòa bình và ổn định khu vực”.

Chết cho tổ quốc hay chết cho hòa bình và ổn định khu vực?

Trên mộ bia chung ghi tên các chiến sĩ đã hy sinh ở biển Đông, trong đó có 3 chiến sĩ hy sinh ngày 14-3-1988 tại Gạc Ma, có tạc dòng chữ như sau: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực.” 
Tức là những người này hy sinh không phải vì bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc mà “vì hòa bình và ổn định khu vực”.
(hình: Blog Mai Thanh Hải)
Vấn đề là, tại sao lại phải hy sinh máu xương người Việt để bảo vệ “hòa bình và ổn định” cho người khác? 
“Khu vực” ở đây không phải của “người khác” thì của ai ? Của VN thì mình nói của VN chứ không nói là “khu vực”. 
Những dòng chữ này chứng minh đảng CSVN đã đặt tinh thần quốc tế lên trên quyền lợi của tổ quốc. Điều này bình thường. Đảng viên cộng sản chân chính thì ai cũng có tinh thần quốc tế như vậy. 
Nhưng việc này có tác dụng tiêu cực đến hồ sơ chủ quyền của VN tại các đảo Trường Sa. Điều này hoàn toàn tương phản với lập trường và thái độ của phía VNCH trong cuộc chiến Hoàng Sa tháng giêng năm 1974. Trong cuộc chiến này, phía VNCH đã gọi đích danh “con chó là con chó, con mèo là con mèo”. 
VNCH tuyên bố rằng : 
“Trước việc Trung Cộng trắng trợn xâm chiếm bằng vũ lực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thấy cần phải tuyên cáo long trọng trước công luận thế giới cho bạn cũng như thù biết rõ rằng: 

Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần bất khả phân của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên quần đảo ấy. 

Chừng nào còn một hòn đảo thuộc lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực thì chừng ấy Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chính đáng của mình.”
Tuyên bố của VNCH là một tuyên bố đơn phương, có giá trị trước pháp luật quốc tế, vì nó rõ rệt. Nội dung của tấm bia liệt sỹ ở trên là có thể hiểu như là một thái độ mặc nhiên từ khuớc chủ quyền của VN tại các đảo Trường Sa. 
Rõ ràng, những người đã chết cho cuộc chiến 14-3-1988, là chết vì “hòa bình và ổn định khu vực” chứ không vì bảo vệ các đảo Trường Sa, lãnh thổ của tổ quốc.
Buổi lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa, được BBC mô tả mới đây, cho thấy báo chí trong nước đã nói về cuộc chiến “bảo vệ đất nước”, thay vì cuộc chiến bảo vệ cho “hòa bình và ổn định khu vực”. Nhưng họ vẫn không dám nói đích danh kẻ xâm lăng là Trung Quốc. 
Ăn cướp nó vào nhà mình mà mình không dám nói nó cướp của mình cái gì, không dám nói thằng ăn cướp đó là ai, thì mình là người như thế nào ? Hèn ! 
Mình hèn như thế thì ai sẽ bênh vực mình ? 
Đó có phải là thái độ đúng đắn của tập đoàn lãnh đạo quốc gia hay không ?

Hai tử huyệt của chế độ

Hai tử huyệt của chế độ

Hoàng Xuân Phú

.

1

Có lẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) quan niệm rằng

– quy định về quyền lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội , và

– quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý

tại Điều 4 và Điều 17–18 của Hiến pháp 1992 là hai tử huyệt của chế độ . Vì vậy, dư luận càng muốn hủy bỏ hoặc sửa đổi hai quy định đó, thì họ càng kiên quyết bảo lưu. Chúng nằm trong định hướng bất di, bất dịch của lãnh đạo đảng, và được tái thể hiện tại Điều 4 và Điều 57 củadự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 .

Tiếp tục đọc