Archive | 17/01/2013

Thư ngỏ gửi Hội nhà văn về giải thơ 2012

Thư ngỏ gửi Hội nhà văn về giải thơ 2012

(Giờ thứ 25 của nhà thơ Phạm Đương)

Nguyễn Hoàng Đức

.

 Theo tin tức, tôi được biết:

 KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN VN NĂM 2012

 4h chiều, 16/1/2013, danh sách kiểm phiếu cuối cùng đã được ban kiểm phiếu công bố. Trong ba giải thưởng về thơ có : Giờ thứ 25 của nhà thơ Phạm Đương.

Tôi chính thức muốn nói cùng các vị: Giờ thứ hai mươi lăm” của nhà văn Roumanie Constantin Virgil Gheghiu, có trước cách đây nhiều thập kỷ.