Cúng cụ

Cúng cụ

ảnh HVU

Mâm cúng cụ là mâm to nhất
Để cháu con tỏ chút lòng thành
Văn cúng cụ là bài dài nhất
Đọc lại đọc đi cho đến thuộc lòng.
Cúng một ngày nào đã thấy xong
Cúng cho đến chiều tà nắng tắt
Ngủ một đêm sớm mai bảnh mắt
Mở mắt ra thấy cúng cụ rồi.
Cụ có linh thiêng, cụ hỡi, cụ ơi
Cúng như thế đã đủ chưa hở cụ?

Huỳnh Văn Úc

Tác giả gửi cho NTT blog

Advertisements