Dương Nội quyết tử giữ đất

Dương Nội quyết tử giữ đất

Ngày 31/1/2013 nông dân Dương Nội đã vùng lên
quyết tâm giữ đất trong một cuộc đụng độ một mất một còn.

ảnh HVU

Lửa đã cháy trên đồng Dương Nội
Tiếng trống vang giục giã liên hồi
Khói đen bay bay đến ngút trời
Dân Dương Nội vùng lên giữ đất.
Đất của tổ tiên không thể nào để mất
Tay ta giương cờ đỏ sao vàng
Khẩu hiệu ta căng trên vải gai tang
Hương án ta bày, hình nhân thế mạng.
Quân tàn ác dùi cui và súng đạn
Công an, đầu gấu, dân phòng
Ta xông lên một mất một còn
Hào hùng thay!
Những con người chân đất, tay không
Mà liều mình và anh dũng vô song.

(Ảnh của blogger Nguyễn Xuân Diện)

Huỳnh Văn Úc

Tác giả gửi cho NTT blog

Advertisements