Archive | 18/02/2013

Im lặng là vàng

Im lặng là vàng

.

Im lặng là vàng
Nhưng lại là vàng mười sáu chữ
Là loại vàng của loài quỷ dữ.
Im lặng là hèn
Hèn với tổ tiên, hèn với tiền nhân
Hèn với nhân dân
Hèn với đồng bào, đồng chí
Hèn với anh hùng liệt sĩ.
Ngày mười bảy tháng hai qua rồi
Chúng ta im lặng không có một lời
Không nhang không khói
Không có một lời nào được nói,
Có lẽ nào
Ta lại quên đi một cuộc chiến tranh
Có lẽ nào
Ta lại đi ngược lại với lòng dân.

Huỳnh Văn Úc

Tác giả gửi cho NTT blog

Xuân Quan xuống đồng đầu xuân

Xuân Quan xuống đồng đầu xuân

.

Xuân Quan xuống đồng từ mồng 6 tết nhưng hôm nay mới bắt đầu cấy.

Ruộng ở đây là ruộng bà con giành lại sau trận cưỡng chế có lẽ lớn nhất nước ngày 24/4/2012, bà con đã cấy được hai vụ. Sau trận càn, ruộng bị xúc nham nhở, múc đất lên thành từng đống nên bà con phải san gạt lại bằng cào, cuốc rất vất vả.

Hơn 100 bà con bao gồm cả nông dân hai xã Cửu Cao và Phụng Công (là những xã cũng chung số phận bị lấy đất) sang cấy giúp. Toàn bộ công việc canh tác ở đây là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện chấm công. Mạ đã có bà con huyện Hưng Hà Thái Bình thu gom giúp, chở lên 1 xe vào tối hôm qua. Tiếp tục đọc