Archive for Tháng Hai 26th, 2013

MẦU TỰ DO CỦA ĐẤT HAY TỰ DO QUÊ MỘT CỤC?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/02/2013

Chẳng ai muốn làm dân!?

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/02/2013

Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/02/2013

Lời kêu gọi giúp đỡ dân oan DacK Nong

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 26/02/2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers