Archive | 28/02/2013

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN … XÓM

 .

–    A lô, bác trưởng xóm đấy ạ. Có việc này cần hỏi bác tí. À quên, bắt chước các bác khi mỗi lần đến vận động tôi, cứ phải là hỏi thăm là chính. Sang năm mới bác và gia đình có khỏe không ạ?

–    Vâng, cảm ơn anh …

–    “Nhân tiện” hỏi thăm sức khỏe của bác, tôi xin thắc mắc một tẹo. Hôm qua nghe đồn xóm ta họp nhưng sao không thấy ai báo cho gia đình tôi ạ

–     À, cuộc họp này chỉ mời đại biểu nhân dân thôi. Tiếp tục đọc

NHÀ BÁO THEO ĐỨC LỆNH

Bài thơ của bác Thụy rất hay và cảm động!
Vô cùng kính phục nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên, lão bần nông này cũng xin mạo muội cảm tác một vài vần đạm bạc tặng anh:

NHÀ BÁO THEO ĐỨC LỆNH

Đắc Kiên danh xứng bậc anh hào
Chí cả can trường Thánh Quát trao
Hữu nhột, Huynh gờm tư cách lớn
Ước thèm, Thỉnh khát tài năng cao
Xuất ngôn chẳng khiếp truy Ông Tổng
Vẩy bút không kiềng vấn Bạch Mao
Văn, Báo soi vào gương sáng ấy
Đừng như ruồi đậu thớt tanh tao!

****
* Thánh Quát: Cao Bá Quát, nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ 19 trong lịch sử văn học Việt Nam. Tài cao chí cả, ông là Quốc Sư của cuộc nổi dậy Mỹ Lương. Ông rất yêu nước thương dân, căm gét hôn quân bạo chúa đương thời và sẵn sàng trào lộng vào mặt chúng mỗi khi có cơ hội, bất chấp mọi tai họa.
– – – –
* Huynh: Đinh Thế Huynh, ủy viên BCT, trưởng ban Tuyên Giáo TƯ CSVN, nguyên chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (8/2005 – 3/2012).
* Ước: Nguyễn Hữu Ước, trung tướng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, tổng biên tập báo CAND.
* Hữu: Thuận Hữu (tên thật là Nguyễn Hữu Thuận), ủy viên TƯ khóa XI, tổng biên tập Báo Nhân dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
* Thỉnh: Nguyễn Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đồng thời kiêm nhiệm tổng biên tập báo Văn nghệ.