LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN

LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN

.
Sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, chúng tôi những công dân Việt Nam tự do cùng ký tên dưới đây để tuyên bố:

Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

Hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam.

Ký tên: Nguyễn Lân Thắng

và những người ký qua địa chỉ dưới đây:

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

Lân thắng

Nguồn: Nguyễn Lân Thắng | facebook

13 thoughts on “LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN

 1. Cả gia đình tôi ước muốn được là những CÔNG DÂN TỰ DO từ lâu nay rồi.
  Vợ chồng chúng tôi cùng hưởng ứng “LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO”, và xin được sát cánh cùng nhà báo Nguyễn Đắc Kiên!
  Hai chúng tôi đã vừa gửi thư ký tên đến địa chỉ nói trên.
  Xin kính mong bà con cô bác, các bạn bè, các cháu nam nữ thanh niên cùng hưởng ứng và ký tên.
  Kính!
  Lão Nông & Vợ.

 2. Pingback: LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN »

 3. Toi da ky ten vao ban ” tuyen bo nhan dan”, chua co luc nao ma dong bao o My lai hang hai tham gia ky ten vao ban “tuyen bo” nhu luc nay. Khong biet bo may tuyen truyen cua Dang chinh vi dieu nay, de lu loa len “‘Co ban tay cua bon phan dong nuoc ngoai xui giuc hay khong?” “Gap lua bo vao tay nguoi” la manh khoe Dang hay dung!

  • toi dong tan dong y kien va too tin rang rat nhieu nguoi cung tan thanh , toi la cong dan viet nam

Đã đóng bình luận.