Archive | 17/03/2013

HỆ THỐNG TÒA ÁN Ở CZECH

HỆ THỐNG TÒA ÁN Ở CZECH

 .

Về lý thuyết thì hệ thống tòa án ở các nước trên thế giới gần giống nhau và gồm có Tòa án sơ thẩm, Tòa án phúc thẩm, Tòa án thượng thẩm và Tòa án tối cao. Tuy vậy giữa các nước dân chủ và các nước độc tài thì bản chất của hệ thống tòa án này hoàn toàn khác biệt. Ở các nước dân chủ, mặc dù tòa án chịu sự quản lý của Bộ Tư Pháp về mặt hành chính nhưng chánh án là do Tổng Thống bổ nhiệm và Tòa án là một cơ quan độc lập, làm việc theo pháp luật. Giống như quân đội, cảnh sát thì tòa án hoàn toàn không phải là công cụ sở hữu của Nhà Nước. Tiếp tục đọc

ĐÔI ĐIỀU VỀ CÂU CHỮ VÀ NGHĨA

ĐÔI ĐIỀU VỀ CÂU CHỮ VÀ NGHĨA

 .

Câu chữ và nghĩa bây giờ, phương tiện nghe nhìn, cả báo mạng và các blog dùng khá tùy tiện, nhiều khi thấy vô nghĩa, thậm chí sai lạc hẳn ý nghĩa của câu… Xin ghi chép ra đây vài ý nhỏ trong rất nhiều những điều như thế

1) Lâu nay trên VTV có chương trình “Bài Hát Việt”, tôi trộm nghĩ, chẳng lẽ trước chương trình này từ xưa tới nay trên sóng phát thanh và truyền hình họ toàn phát họ toàn phát bài tiếng Tây, Tàu hay sao nên bây giờ phải có chương trình Bài Hát Việt cho đồng bào mình nghe! Những bài hát này, nhạc sĩ sáng tác toàn lời Việt, ca sĩ và nhạc công cũng người Việt thể hiện. Tiếp tục đọc