Archive | 25/03/2013

CHỦ NGHĨA MÁC VÀ SỰ THỬ NGHIỆM (II)

CHỦ NGHĨA MÁC VÀ SỰ THỬ NGHIỆM (II)

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

(tiếp theo và hết)

6. Nhưng sức tàn phá ghê gớm nhất và là nguyên nhân chính khiến cho phe XHCH sụp đổ xuất phát từ học thuyết về giá trị thặng dư của Mác.

Theo thuyết này thì khi nhà tư bản bỏ vốn ra mua thiết bị, nguyên vật liệu, thuê nhân công, sau khi bán sản phẩm thì thu được một giá trị lớn hơn. Điều đó là đương nhiên. Vấn đề cần nói là cái giá trị lớn hơn đó, Mác gọi là giá trị thặng dư và cho đó là phần mà nhà tư bản bóc lột công nhân.

Khi thừa nhận máy móc, nguyên vật liệu … nhà tư bản đã trả đúng giá cả của nó và nhất là thừa nhận đã trả đúng giá cả sức lao động thì sao gọi là bóc lột? Sự mua bán trong quá trình sản xuất diễn ra một cách tự nguyện trên tinh thần thỏa thuận. Tiếp tục đọc

CHỦ NGHĨA MÁC VÀ SỰ THỬ NGHIỆM (I)

CHỦ NGHĨA MÁC VÀ SỰ THỬ NGHIỆM (I)

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

1. Tôi không phủ nhận toàn bộ học thuyết Mác, nhất là mảng ông thừa hưởng và nâng cao lý thuyết của Hêghen, Phơbách. Tôi cũng không có điều kiện nghiên cứu nhiều về học thuyết Mác để phân tích toàn diện nó hay, dở như thế nào. Chỉ biết rằng, khi những người cộng sản áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn thì học thuyết Mác đã bộc lộ ra những sai lầm chết người. Nước nào đã thoát ra khỏi cái bóng của nó thì họ không có gì phải nuối tiếc nếu không nói là vẫn còn kinh hoàng. Tiếp tục đọc

Ông Nguyễn Sinh Hùng không hiểu hay lảng tránh?

Ông Nguyễn Sinh Hùng không hiểu

hay lảng tránh?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

 .

Ngày 8/3/2013, một nhóm 9 công dân Việt Nam gửi thư tới ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông tiếp để chất vấn ông về những phát biểu của ông khi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội, gây bức xúc, bất bình trong dư luận.

Bức thư nêu rõ:

Được biết ông Nguyễn Sinh Hùng phát biểu với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào ngày 27/02/2013 có ý cho rằng “Việc này tuyên truyền vận động nhân dân chống lại Đảng, Nhà nước, cái đó là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn” Tiếp tục đọc

SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 NHÀ NƯỚC HÃY TRẢ LẠI “RUỘNG ĐẤT CHO DÂN CÀY”

SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 NHÀ NƯỚC HÃY TRẢ LẠI “RUỘNG ĐẤT CHO DÂN CÀY”

Hà Huy Sơn

.

Hiến pháp không phải chỉ sửa một lần xong. Hiến pháp có thể phải sửa nhiều lần. Sửa nội dung nào, sửa như thế nào là phụ thuộc vào lực lượng nào nắm thực quyền Nhà nước. Sửa Hiến pháp lần này các vấn đề như: điều 4, vấn đề quân đội, công an, trung thành với ai, tên nước, quốc kỳ, quốc huy, hệ tư tưởng…ý kiến của đa số người dân chưa tập trung hơn nữa lại bị hệ thống báo chí, tuyên truyền không khách quan làm sai lệch. Nên quan điểm của tôi là các vấn đề này hãy gác lại để sửa đổi Hiến pháp lần sau. Tiếp tục đọc