Archive | 10/04/2013

VÌ SAO TÔI ĐÒI BỎ ĐIỀU 4 ?

BÙI MINH QUỐC

VÌ SAO TÔI ĐÒI BỎ ĐIỀU 4 ?

.

Năm 1992, tại diễn đàn của hội nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, giáo sư Phan Đình Diệu trong phát biểu bằng văn bản của mình, chính thức đề nghị Quốc hội bỏ điều 4 trong Hiến pháp 1992.

Đầu năm 1993, nhà nghiên cứu Nguyễn Kiến Giang với bút danh Lương Dân có bài đăng trên báo Khoa học và Tổ Quốc (cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các hội khoa học&kỹ thuật Việt Nam) nêu ý kiến đề nghị bỏ điều 4.Đây là lần đầu tiên và duy nhất cho tới nay, ý kiến đề nghị bỏ điều 4 được đăng nghiêm chỉnh trên một tờ báo chính thống do Đảng và Nhà nước kiểm soát. Tiếp tục đọc

Nở góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi hiến pháp.

Nở góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi hiến pháp.

.

Cán bộ thôn đến thu “Phiếu xin ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992”

Mình bảo:

–    Tôi chẳng biết ý kiến thế nào. Viết theo ý đảng thì không đúng ý mình. Viết đúng ý mình thì chắc chắn bị ném vào sọt rác

Nở xông ra:

–    Phải nói rõ ý kiến của mình chứ. Mấy khi được đảng xin ý kiến. Như hồi nào đấy, nó mang 44 thằng đầu trâu mặt ngựa phá nhà mình, không có văn bản nào cả, nó có xin ý kiến mình đâu. Thế này là tiến bộ rồi đấy. Tiếp tục đọc

ĐÁNH MẤT TÍNH ĐỘC LẬP CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM LÀ ĐÁNH MẤT DI SẢN CƠ BẢN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

ĐÁNH MẤT TÍNH ĐỘC LẬP CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM LÀ ĐÁNH MẤT DI SẢN CƠ BẢN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Ls HÀ HUY SƠN

Đạo Phật kể từ khi truyền vào Việt Nam đến nay trải hơn 2000 năm đã dần dần đi vào tâm thức, ảnh hưởng nhiều đến cách nghĩ, cách sống của phần đông người Việt. Tuy có nhiều thịnh suy do những nguyên nhân bên trong cũng như bên ngoài nhưng đạo Phật từ lâu đã có vai trò quan trọng trong đời sống người Việt, góp phần không nhỏ trong di sản lịch sử và văn hóa của đất nước Việt Nam.  Tiếp tục đọc