Rừng có còn đâu!

Rừng có còn đâu!

.

Mai anh dự định lên rừng,
Kéo bè Sơn tặc … Em đừng đi qua …!

Nhưng mà rừng có đâu ra …!!!
Con voi còn chết …huống là chúng anh…!

Anh ngồi tiếc ngẩn rừng xanh
Đầu nguồn giặc ỉa … đâu dành cho ta…!!!…???

Tội thay đất của Ông Bà !!!
Chúng cho thuê ráo…vậy là đi toi !!!

Một mai giặc tới …thôi rồi…!!!
Rừng che bọn giặc , rừng vây quân mình !!!

Đường xa …nghĩ nỗi…mà kinh…!!!

Tú Hổ – Batrioldman 

.

Để lo lắng cho tình trạng

Xưa Thì :
Rừng che bộ đội , rừng vây quân thù (Tố Hữu)

Nay thì :
Rừng che bọn giặc , rừng vây quân mình (Tú Hổ)

Tác giả gửi cho NTT blog

Advertisements