Khi không có dân để lãnh đạo

Chuyện trên hành tinh Alpha

Khi không có dân để lãnh đạo

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

 .

Hưng Việt là một quốc gia bán đảo ở hành tinh Alpha theo chế độ quân chủ lập hiến do đảng Gama lãnh đạo. Tuy vậy, quyền điều hành đất nước nhà vua vẫn nắm giữ, còn quốc hội chỉ là hình thức. Nền kinh tế nước này chậm phát triển, công nghệ mới chỉ làm được chiếc xe ngựa bằng gỗ, bánh cao su. Các thiết bị, phương tiện hiện đại như, ô tô, xe lửa, tàu thủy … đều phải mang lúa, quặng đổi cho nước ngoài mà có.

Thực ra, vào giữa thế kỷ trước, so với các nước trong khu vực thì Hưng Việt là quốc gia đáng nể, nhiều nước thèm thuồng có được “Hòn ngọc cực nam” – một thành phố buôn bán sầm uất của Hưng Việt. Chỉ sau khi nhà vua thực hiện chính sách cai trị học được của một nhà quái luận dưới Trái Đất thì nước này mới bị tụt hậu so với thiên hạ.

Phép cai trị của nhà vua là thực hiện song song chính sách bàn tay sắt và bàn tay nhung. Tuy vậy, chính sách này không sử dụng theo kiểu lá mặt lá trái mà rất rõ ràng, nhất quán. Bàn tay nhung dùng để vuốt ve, che chở, khuyến khích đám quan lại, lính lệ hăng hái làm việc còn bàn tay sắt dùng để trị dân đen. Với chính sách này, ngai vàng của nhà vua qua nhiều chục năm vẫn chưa hề suy chuyển. Chính sách này của nhà vua khiến từ quan đến lính đều chịu ơn sâu, trung thành tuyệt đối.

Đám quan lại được thể tha hồ bóc lột dân nghèo. Dân bị đè nén áp bức nhiều quá, lời oán thán khắp nơi.

Đám lính lệ ngày càng trở nên kiêu binh. Chúng bảo nhau “Còn vua còn mình” và yên tâm làm tất cả những gì chúng thích mà không sợ bị nhà vua quở phạt. Có tên say máu đánh chết người vì lỗi rất vớ vẩn là không đội nón để bảo vệ sức khỏe của mình trước các tia phóng xạ trong vũ trụ, nhà vua cũng chỉ bỏ tù 4 năm lấy lệ. Quan Bộ Hình bảo, tội ngươi quá rõ ràng không bỏ tù không xong nên không thể tha bổng. Ngươi cứ yên tâm ở tù một hai năm rồi quốc vương sẽ tìm cách đặc xá. Ta sẽ chỉ đạo bọn quản giáo, đại bàng để chúng không dám động đến ngươi. Nhớ vợ thì hàng tuần ta cho gặp 24 giờ. Như vậy, ngươi có ở tù cũng như là không mà lại bịt được mắt dân.

Vì thế, chẳng tên nào ngán luật vua, cứ thích bắt ai là bắt, giết ai là giết. Có ai khuyên giải, phân tích đúng sai thì chúng bảo: Luật vua là cái đéo gì. Luật là tao đây này.

Dân chúng thấy thế, ai cũng sợ.

Chuyện lính lệ bắn giết dân xảy ra như cơm bữa. Nhiều người bị lôi vào đồn hôm trước, hôm sau thấy quan Bộ Hình loan tin vì sợ tội mà tự tử.

Mặc dù vậy, sự phản ứng của dân chúng ngày càng lên cao. Họ bị quan lại cướp ruộng vườn, không chống trả được thì cởi truồng ra giữ đất, hy vọng nhà vua sợ xấu mặt mà chùn tay. Lại có mẹ của một tù nhân, vì con bị kết án oan nên tự thiêu để phản đối. Hôm sau, thấy bộ Hình thông báo rằng bà ấy vì tranh giành đất với hàng xóm nên tự thiêu chứ không bất bình gì về chuyện nhà vua bỏ tù con mình cả. Việc con gái bà bị kết án 10 năm do can tội viết blog là đúng pháp luật.

Hán Quốc là nước láng giềng rộng lớn, chuyên bắt nạt các nước nhỏ, nhất là các quốc gia có chung biên giới. Nhân khi Hưng Việt có chuyện nội bộ, bèn đem chiến thuyền ra chiếm đảo. Dân chúng phẫn nộ kéo nhau đến kinh thành biểu tình phản đối. Nhà vua sợ Hán Quốc nổi giận đem quân vào đất liền như dạo trước, bèn bắt hết dân biểu tình nhốt lại.

Từ khi lập quốc, Hưng Việt chưa bao giờ bất an như thế.

Một hôm vua ngự triều, hỏi các quan:

– Tình hình đất nước bây giờ lòng dân không yên, biểu tình khắp nơi, dân chúng bày ra rất nhiều cách để phản đối Hoàng gia. Bây giờ làm thế nào?

Quan Bộ Hình thưa:

– Tâu bệ hạ, người ta có câu “bạc như dân”. Nhờ ơn đổi mới của nhà vua, một bộ phận không nhỏ đã có cơm ăn, áo mặc. Nhưng chúng có bao giờ thỏa mãn. Được ăn no rồi lại còn đòi dân chủ với tự do. Tự do cái con củ cặc.

Biết lỡ lời, quan Bộ Hình thè lưỡi, rồi tự bịt miệng lại, vả vào mình mấy cái, mặt tái mét lo bị tội khi quân. Ông này xuất thân từ đám giang hồ, được vua chiêu dụ về trông coi việc hình trong triều nên nói năng không tránh khỏi lỗ mãng nhưng được cái nhiệt tình hăng hái nên nhà vua vẫn tin dùng.

Nhà vua đang mải lo chuyện lớn nên không chấp. Mặt khác, vua cũng là đấng minh quân nên hiểu quan lại ăn nói quá trớn cũng do mình nuông chiều quá mà ra nên không nỡ quở trách.

Nhà vua băn khoăn:

– Nhưng mấy năm nay, quân lính đánh chết dân, các khanh cướp bóc của dân nhiều quá, trẫm sợ lòng dân căm phẫn mà nổi loạn,

Quan Bộ Hình trấn an vua:

– Muôn tâu, phép trị dân phải cứng rắn, không được mềm lòng. Vừa qua, ta có làm chết vài chục mạng cũng chẳng qua do sơ suất cả. Khi thần cho lính tráng bắt kẻ phạm tội vào đồn, đứa thì tự nhiên biểu hiện sức khỏe không bình thường, động khẽ vào là lăn ra chết, có đứa chết là do súng cướp cò, có đứa trọng tội, sợ quá nên tự tử. Bệ hạ cai trị dân mà mủi lòng thì ngai vàng sao có thể muôn thuở được. Ta lại có lực lượng chuyên chính mang tên nhân dân, sợ gì. Hán Quốc là nước lớn, lại chung hệ tư tưởng với ta. Mấy hòn đảo bé tẹo chẳng qua chỉ là mấy bãi chim ỉa, bạn có trót lấy thì có đáng gì, sau này thế giới đại đồng thì cũng thành của chung cả. Chẳng qua thế lực thù địch lợi dụng việc ấy mà làm ra to chuyện. Việc nhà vua cho bắt nhốt so với cách làm của Hán Quốc là quá nhẹ. Trước đây, bạn đem cả đại bác, xe tăng dẹp đám sinh viên biểu tình, cán nát hàng nghìn tên nổi loạn thì đã có sao đâu. Vừa rồi, bạn thu hồi đất, dân nghe bọn phản động xúi giục, ra phản đối, bạn còn mang xe lu cán nát, đầu óc be bét, chân tay đứt rời từng mẩu thì dân chúng làm gì được. Ta cư xử với dân như thế là nhân đạo lắm rồi.

Quan cơ mật viện thưa:

– Việc dân chúng đòi hỏi là do mắc âm mưu diễn biến hòa bình. Trước đây chúng có biết dân chủ với tự do là cái gì đâu. Nước Cờ Hoa từ khi bị ta đánh bại vẫn còn hận lắm. Hồi thua chạy, chúng tuyên bố lúc này không đánh được ta thì chúng sẽ đợi khi lứa chúng ta chết hết sẽ ra tay, không đánh cũng thắng. Bây giờ thì thế hệ nòng cốt toàn sinh sau chiến tranh cả, chúng nghĩ khác chúng ta lắm. Còn mấy tay cựu chiến binh đứa nào còn sống thì cũng đã già nua, đánh đấm gì.

Nhà vua lo lắng:

– Tình hình như vậy là quá bất ổn. Không thể tiếp tục cách cai trị cũ được. Các khanh tính sao?

Quan cơ mật viện hiến kế:

– Thần trộm nghĩ, nếu dân không thích cho nhà vua cai trị thì cho chúng tự do để vua khỏi mang tiếng áp bức dân. Trước hết là phân loại dân, lấy một nửa ít lòng dạ với nhà vua nhất cho chúng về phía Nam xem không có nhà vua cai trị thì chúng nó sống như thế nào. Nửa còn lại cho ở với nhà vua. Dân chúng ở phía Nam ai một lòng với vua thì cũng cho ra Bắc. Dưới sự trị vì tài tình sáng suốt của nhà vua, lại được các quan lại toàn tiến sĩ cử nhân thấm nhuần chủ nghĩa đại đồng, tức là toàn đỉnh cao trí tuệ giúp việc, bọn bất đồng chính kiến không còn, lo gì mà nước ta không hùng mạnh. Còn bọn thích tự do chắc chỉ cùng lắm được một năm là chúng sẽ chán. Bọn chúng dân đen, rặt quân ngu si, ít học, không có nhà vua dẫn đường chúng tìm đâu ra ánh sáng. Chẳng chóng thì chầy chúng lại quay về xin được nhà vua chăn dắt mà thôi. Lúc ấy có cho kẹo thì chúng cũng không dám ho he đòi tự do dân chủ gì nữa.

Vua cho là phải, đồng ý chia đất nước làm hai miền. Ngài cho 43 triệu dân tự nguyện xuống phía Nam, lựa 43 triệu ở lại với mình. Lạ kỳ thay, trong số ra đi có tới hơn một nửa trí thức của đất nước. Số non nửa trí thức còn lại thì toàn là bằng mua cả.

Mấy chục năm sau, chẳng hiểu bằng cách nào, Nam Hưng Việt (lúc này đã đổi tên thành Nam Quốc) trở thành quốc gia phát triển nhất khu vực. Từ chỗ chỉ chế tạo được chiếc xe ngựa kéo, nền kinh tế của Nam Quốc đã đi những bước thần kỳ. Các ngành chế tạo máy, ô tô, công nghệ thông tin … phát triển với tốc độ phi mã, xuất khẩu sang các nước khác trên hành tinh mỗi năm thu về vài chục tỉ Alpha tệ. Họ dự kiến trong 10 năm nữa, khi công nghiệp hàng không vũ trụ phát triển sẽ tính đến chuyện xuất khẩu hàng hóa xuống Trái Đất.

Còn Bắc Hưng Việt, quan quân sống dư dật được mấy năm đầu do kho bạc còn tích trữ được. Vua quan lính tráng suốt ngày đi hát karaoke, gối đùi gái tơ, vui vẻ lắm. Không còn ai đòi dân chủ với tự do, không còn ai biểu tình. Cánh blogger hay bới móc cũng theo đám dân thích tự do đi xuống phía Nam cả. Tình hữu nghị với bạn láng giềng phương Bắc lại thắm thiết như môi với răng.

Nhưng rồi của kho mãi cũng cạn. Dân Bắc Hưng Việt toàn dòng dõi nhà quan nên không quen lao động. Nhóm tiến sĩ từng có công trình nghiên cứu về cây lúa nước được vua ban tặng giải thưởng Hoàng gia định áp dụng làm cuộc cách mạng xanh để cải thiện tình trạng thiếu lương thực nhưng lại không biết mặt mũi cây lúa nước ra làm sao. Chỉ có nông dân thì biết nhưng chẳng lẽ tìm vào Nam Quốc mời họ ra chỉ để làm mỗi việc nhận mặt cây lúa.

Nghề mà Bắc Hưng Việt thạo nhất là nghề lãnh đạo và sản xuất nghị quyết thì nội địa không dùng tới vì dân số toàn là quan lại, có xã bé tí cũng có tới 500 quan lớn nhỏ. Nghị quyết chỉ để lãnh đạo dân thường mà dân thường thì không có. Có viên quan đề xuất với nhà vua xuất khẩu công nghệ lãnh đạo và sản xuất nghị quyết sang các nước để thu ngoại tệ nhưng làm marketing mãi vẫn không ký được hợp đồng nào. Đồng ruộng bỏ hoang hóa, các nhà máy thu hẹp sản xuất. Đám quan lại thoái hóa biến chất nhân cơ hội liền tháo dỡ nhà xưởng, tàu thuyền của các quả đấm thép đem bán sắt vụn. May mà dân Nam Quốc đã tự nguyện trả món nợ 50 tỉ Alpha tệ mà Hưng Quốc vay của nước ngoài trước đây nên bớt đi nỗi lo trả nợ. Nam Quốc hàng năm còn viện trợ nhân đạo cho Bắc Hưng Việt mấy trăm nghìn tấn gạo nên cũng giải quyết được phần nào nạn đói. Nhưng điều đáng lo hơn cả của Bắc Hưng Việt là không có dân để chăn dắt. Nỗi đau khổ này còn hơn cả không có cơm ăn, áo mặc. Họ chờ, chờ mãi không thấy Nam Quốc cử người ra mời họ vào lãnh đạo. Nhà vua định đem quân giải phóng Nam Quốc với mục tiêu chiếm ít của cải và nhất là chiếm lấy mươi triệu dân để lãnh đạo cho đỡ nhớ nghề nhưng đất nước lúc này toàn quan, không ai quen đánh trận cả.

Trên mạng internet có một bức ảnh chụp từ vệ tinh vào ban đêm. Nghe nói phần ít ánh sáng là quốc gia anh em sinh đôi với Bắc Hưng Việt. Thông tin này chưa được kiểm chứng

 .

NTT

15 thoughts on “Khi không có dân để lãnh đạo

 1. Nước bạn bè với nước Hưng V…”tắt đèn” để thế lực thù địch không thấy đường tấn công dó bác.Hi hi! (thông tin này đã được kiểm chứng nhiều rồi)
  Nghe ai mà đốt hình của vua nước này là ăn bom nguyên tử. Còn vua nước này cho dân đốt hình vua nước khác thì OK không sao.

 2. BÁC THỤY dí dóm câu chuyện rất hay, ai đó có tỉnh ngộ ra, nhưng con quan lại Bắc HV là kiêu kỳ, ngạo mạn lắm chúng chẳng nghe đâu. Nhưng đó cũng là ước mơ của chúng ta, khoác áo lính mang niềm tin vào Đảng.

 3. Bác Thụy tuyệt vời, mong sớm được đọc lược sử Hưng Việt thời nô cộng của bác

 4. Thông báo về những buổi Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người

  Các bạn thân mến!

  Trong ước muốn vừa có những sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, vừa tạo được cơ hội để trao đổi với nhau về những điều hữu ích cho việc góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ hưởng ứng buổi dã ngoại này.

  Chương trình cụ thể:

  Các Công Dân Tự Do thân mời quý phụ huynh và các bạn trẻ cùng tham dự những buổi dã ngoại lành mạnh, sinh hoạt cùng bạn bè.

  Hình thức tham gia:

  Mỗi người chúng ta sẽ tự đem theo đồ ăn nhẹ cho mình và gia đình. Đây là dịp để chúng ta gặp nhau, giải trí, làm quen và cùng nhau trao đổi về vấn đề Quyền Làm Người trong đời sống của chúng ta.

  Thời gian và địa điểm: 8h30 sáng ngày 5 tháng 5 năm 2013

  – Tại Sài Gòn:
  Công viên 30 tháng 4, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1.
  Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Hoàng Vi – ĐT: 01287 123 126

  – Tại Nha Trang:
  Công viên Bạch Đằng, Đường Trần Phú – đối diện Học Viện Hải Quân.
  Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – ĐT: 0905 140 835

  – Tại Hà Nội:
  Công viên Nghĩa Đô, Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội.
  Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Văn Dũng – ĐT: 0974 468 775

  Chân thành cám ơn các bạn.

  Có thể xem chi tiết bản tin tại Dân Làm Báo:

  http://danlambaovn.blogspot.com/2013/04/thong-bao-ve-nhung-buoi-da-ngoai-e-trao.html#.UXI9VFJi9U4

  • A Ha!
   Bác Huỳnh…. Kinh Phong đòi :”cưỡng chế tụ tập có màu sắc chính trị” .Chắc là để “chặn đầu” việc này kèm luôn dân oan khiếu kiện….
   Thì ra bác Kinh Phong giỏi thật.
   Ác quá coi chừng kinh phong thật!

 5. Đảng Cướp Bạo Quyền

  ‘Từ thuở mang gươm đi giúp nước
  Ngày đêm thương nhớ đất Thăng long’
  Đến lúc trở về tan mộng ước
  Một bầy quỉ đỏ chiếm non sông

  Máu chảy oán hờn trên ruộng đất
  Mẹ già tức tưởi chết oan khiên
  Mắt mẹ trợn trừng như muốn nói
  “Kẻ cướp, con ơi, đảng bạo quyền!”

  “Kẻ cướp, con ơi, đảng bạo quyền!
  Vốn là nghiệp chướng của Rồng Tiên
  Tham tàn, dốt nát, lòng lang sói
  Chỉ biết dâm ô với bạc tiền.”

  “Kẻ cướp, con ơi, đảng bạo quyền!
  Một bầy hoang tưởng, lũ cuồng điên
  Theo đường mac xít quên nòi giống
  Bán rẽ quê nhà, nhục tổ tiên.”

  “Kẻ cướp, con ơi, đảng bạo quyền!
  Mẹ lầm theo đảng mấy mươi niên
  Hiến vàng, nộp thóc, nuôi ‘đồng chí’
  U uất mang theo xuống cữu tuyền.”

  “Hãy nhớ lời ta hỡi các con!
  Đảng là một kẻ cướp non sông
  Cướp công kháng chiến người yêu nước
  Tôi tớ Nga Tàu đại ác ôn.”

  Phan Huy MPH

 6. Pingback: Tin Chủ nhật, 21-4-2013 « BA SÀM

 7. “Trên mạng internet có một bức ảnh chụp từ vệ tinh vào ban đêm. Nghe nói phần ít ánh sáng là quốc gia anh em sinh đôi với Bắc Hưng Việt. Thông tin này chưa được kiểm chứng”.

  Anh Thụy ơi, hình như đoạn này phải ngược lại thì mới đúng với thực tế và đúng với bản đồ chụp từ vệ tinh chứ.

 8. Pingback: Anhbasam Điểm Tin Chủ nhật, 21-4-2013 | doithoaionline

 9. Pingback: NHÂN VẬT – MẶC CẢM ĐỊNH MỆNH CỦA VĂN THƠ ViỆT | Vô Ngã

 10. Truyện hay quá, bác Thuỵ a. Cảm ơn bác đã cho độc giả một tràng cười tái tê.

 11. Pingback: Tin Chủ nhật, 21-4-2013 – Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng? | Dahanhkhach's Blog

 12. Pingback: ***TIN NGÀY 21/4/2013 -Chủ Nhật « ttxcc6

 13. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 21-4-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

 14. Pingback: Lượm tin tức | Dahanhkhach's Blog

Đã đóng bình luận.