Archive | 21/04/2013

Bà Đầm xòe kính báo

Bà Đầm xòe kính báo

.

Bà con trong nước và ngoài nước kính mến!

Kể từ hôm nay (21 tháng 4 năm 2013) blog Badamxoe chính thức hoạt động trở lại với tên truy cập: Badamxoevietnam2.wordpress.com.

Như vậỵ kể từ khi bị kẻ gian “đóng cửa” Bà Đầm xòe xa lìa bà con đã hơn sáu tháng.

Sau tháng đó Bà Đầm xòe làm gì? Bà đã hì hụi viết được một con tiểu thuyết mang tên: Cò hồn Xã nghĩa, với gần 200 ngàn chữ, 500 trang đánh máy vi tinh khổ A4, tương đương khoảng 700 trang in. Tiếp tục đọc